Lietuvoje

2016.06.14 19:38

Svarsto rekomendacijas dėl „NT Valdos“ ir „Karalienės Mortos mokyklos“

ELTA 2016.06.14 19:38

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui, kuriame įvertintas Valstybės kontrolės atliktas valstybinis auditas dėl valstybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės „NT Valdos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Karalienės Mortos mokykla“ pernai rugsėjo 11 d. sudarytos preliminariosios sutarties.

Tokiam nutarimo projektui, kurį antradienį pateikė Seimo Audito komiteto pirmininkas Vytautas Kamblevičius, po pateikimo pritarė 66 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 6 parlamentarai. Toliau projektą svarstys pagrindiniu paskirtas Audito komitetas ir Seimo Energetikos komisija.

Nutarimo projektas buvo pateiktas antradienį Seimui išklausius Valstybės kontrolieriaus pavaduotojos Daivos Bakutienės Seimui pristatytą valstybinio audito ataskaitą dėl 2015 m. rugsėjo 11 d. preliminariosios sutarties tarp „NT Valdos“ ir „Karalienės Mortos mokykla“ sudarymo ir vykdymo.

Audito metu Valstybės kontrolė nustatė sisteminių dalykų, kurie jos nuomone, turi būti sprendžiami valstybės mastu, visų pirma, valstybės mastu turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl visų valstybės valdomų įmonių (įskaitant ir jų dukterines įmones) vykdomų veiklų spektro.

Taip pat įžvelgdami riziką, kontroleriai siūlo valstybės mastu įvertinti, kiek valstybės valdomos įmonės (įskatinat ir jų dukterines įmones) turi nenaudojamo ir jų veiklai nereikalingo nekilnojamojo turto.

„Tokia analizė padėtų nustatyti valstybės valdomų įmonių turimo nekilnojamojo turto valdymo gaires ir kryptis, o tai prisidėtų prie valstybės gaunamos grąžos iš valstybės valdomų įmonių didinimo. Atlikdami auditą įžvelgėme išnuomotos valstybinės žemės naudojimo priežiūros, o taip pat teisinio reguliavimo problemų. Kilo pagrįsta abejonė ir svarstytina, ar tais atvejais, kai valstybinė žemė nuomojama ne aukciono būdu esamiems pastatams eksploatuoti, teisinga ir valstybei naudinga leisti statyti naujus statinius. Pažymėtina, kad tokias sąlygas sudaro esamas teisinis reglamentavimas. Siekiant užtikrinti maksimalią naudą visuomenei naudojant valstybinę žemę, mūsų nuomone, tikslinga būtų keisti teisės aktus“, – pažymi Valstybės kontrolė.

Pasak D. Bakutienės, audito metu nustatytas sistemines problemas ir identifikuotas rizikas auditoriai plačiau vertins atlikdami sisteminius veiklos auditus „Valstybės valdomų įmonių grąža“ ir Vidaus kontrolė viešajame sektoriuje“, taip pat vykdydami strateginį tyrimą valstybės turto valdymo srityje. Šiuos veiklos auditus planuojama baigti 2017 m. pradžioje.

Vertindamas audito rezultatus Seimo Audito komiteto pirmininkas V. Kamblevičius sakė, kad „NT Valdos“ sutartis su „Karalienės Mortos mokykla“ mįslinga ir neaiški. Jo nuomone, daug netvarkos yra valstybės valdomose įmonėse.

„Sakyčiau, kad mūsų Valstybės kontrolė iki galo, nors gal net negaliu taip sakyti, neįsigilino ir nepasakė esminių dalykų, kuriuos galėjome šiandien išgirsti“, – sakė „tvarkietis“ V. Kamblevičius.

Socialdemokrato Artūro Skardžiaus nuomone, Andrius Kubilius su buvusiu energetikos ministru Arvydu Sekmoku turėtų prisiimti atsakomybę dėl „NT Valdos“ veiklos, kuri dirbo nuostolingai.

Tuo tarpu opozicijos lyderis Andrius Kubilius piktinosi, kad „Skardžius savo skaidriu balsu gali čia viską reguliuoti“. Jis siūlė papildyti nutarimo projektą nuostata, numatančia, „kaip apsaugoti valstybės įmones nuo tokios praktikos, kai politikai dėl politinių motyvų imasi persekioti valstybines įmones ir neleidžia joms dirbti nepriklausomai ir taip, kad jos duotų didžiausią naudą“.

Nutarimo projekte, kurį pradėjo svarstyti Seimas, vyriausybei siūloma iki šių metų liepos 1 d. parengti šių Audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą ir jų įgyvendinimo terminus.

Dokumento projekte vyriausybei siūloma išanalizuoti ir įvertinti valstybės valdomų įmonių (VVĮ), įskaitant ir patronuojamąsias įmones, vykdomą veiklą ir jos atitiktį valstybės strateginiams ir VVĮ nustatytiems tikslams bei atsižvelgiant į gautus rezultatus priimti sprendimus dėl šių įmonių veiklos krypčių ir apimties.

Parlamentinis Audito komitetas siūlo įvertinti, kokiu nekilnojamuoju turtu disponuoja VVĮ (įskaitant ir patronuojamąsias įmones), ir atsižvelgiant į VVĮ keliamus tikslus išanalizuoti, ar tas turtas yra naudojamas efektyviai ir racionaliai.

Taip pat siūloma nustatyti gaires, kaip VVĮ veiklai nenaudojamas nekilnojamasis turtas turėtų būti panaudotas, kad jis duotų didžiausią naudą valstybei. Siekiant efektyviau naudoti valstybės turtą – valstybinę žemę, Seimo Audito komitetas ragina įvertinti galimybę keisti teisinį reguliavimą, susijusį su naujų statinių statybos vykdymu išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose.

Nutarimo projekte Nacionalinei žemės tarnybai pasiūlyta „nedelsiant imtis priemonių tinkamam valstybinės žemės naudojimo kontrolės organizavimui ir vykdymui užtikrinti: įvertinti, ar valstybinės žemės sklypai ir juose esantys statiniai naudojami pagal paskirtį; įvertinti, ar valstybinės žemės sklypai yra tinkamo dydžio esamiems pastatams eksploatuoti“.

Seimo Audito komitetas ketina atlikti šio nutarimo vykdymo parlamentinę kontrolę.

Seimui siūloma atkreipti dėmesį į Audito ataskaitoje „nustatytas problemas dėl valstybės valdomų įmonių (VVĮ) vykdomos veiklos ir turto naudojimo, kurios turėtų būti sprendžiamos valstybės mastu“. Parlamentinis komitetas ragina siekti, kad būtų nustatytos VVĮ veiklos ir turimo nekilnojamojo turto valdymo gairės ir kryptys, taip prisidedant prie valstybės gaunamos grąžos iš VVĮ didinimo.

„Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kaip vykdanti valstybinės žemės patikėtinės funkcijas, turi tinkamai vykdyti valstybinės žemės naudojimo kontrolę“, – pabrėžiama dokumento projekte.

Kaip ELTA jau skelbė, šių metų kovo 22 d. Seimas pasiūlė Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą, įvertinant valstybės valdomos įmonės uždarosios akcinės bendrovės „NT Valdos“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Karalienės Mortos mokykla“ pernai rugsėjo 11 d. sudarytos preliminariosios sutarties teisėtumą bei ekonominį pagrįstumą. Tokį auditą buvo siūloma atlikti iki šių metų birželio 1 d.