Lietuvoje

2013.03.19 16:41

Seimas linkęs apriboti VAD direktoriaus kadenciją

ELTA 2013.03.19 16:41

Siekiant didesnio Vadovybės apsaugos departamento (VAD) veiklos efektyvumo siūloma apriboti VAD direktoriaus kadencijų skaičių iki dviejų iš eilės.  

Siekiant didesnio Vadovybės apsaugos departamento (VAD) veiklos efektyvumo siūloma apriboti VAD direktoriaus kadencijų skaičių iki dviejų iš eilės.

„Toks teisinis reguliavimas skatintų VAD vadovybės atsinaujinimą, mažintų tikimybę korupcijos apraiškoms VAD atsirasti ir taip sudarytų reikiamas prielaidas efektyviai departamento veiklai“, – antradienį sakė Vidaus reikalų viceministras Žimantas Pacevičius, Seimui pristatydamas Vadovybės apsaugos įstatymo pataisų projektą.

Jame siūloma įtvirtinti tokią prevencinę priemonę kaip didesnės rizikos asmens oficialus įspėjimas, kuri padėtų VAD pareigūnams užkirsti kelią didesnės rizikos asmenų keliamai grėsmei saugomiems asmenims ir (ar) saugomiems objektams.

Siekiant sudaryti sąlygas VAD pareigūnams užtikrinti efektyvesnę saugomų asmenų ir saugomų objektų apsaugą įstatyme siūloma įtvirtinti jiems šiam tikslui pasiekti būtinas teises: teisę laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, teisę įpareigoti fizinius ir juridinius asmenis laikinai nutraukti vykdomus darbus, teisę laikinai apriboti ir uždrausti transporto eismą, teisę reikalauti iš asmens(-ų) nesiartinti prie saugomo asmens iki VAD pareigūno nurodyto atstumo.

Įgyvendinant teisinio reguliavimo išsamumo ir aiškumo principus numatoma patikslinti prievartos priemonių ir atvejų, kada gali būti naudojamos atitinkamos prievartos priemonės, sąrašą, apibrėžti psichinės prievartos sąvoką.

Teikiamomis pataisomis numatoma aiškiai nurodyti subjektus, teikiančius duomenis VAD, bei sąlygas, kuriomis šie duomenys teikiami.

Teikiamoms pataisoms Seime po pateikimo pritarta bendru sutarimu. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – gegužės 7 d.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme neįtvirtintas VAD direktoriaus kadencijų skaičiaus ribojimas. Įstatyme taip pat nenustatytos šios VAD pareigūnų teisės: pareikšti didesnės rizikos asmeniui oficialų įspėjimą, laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją ar patalpą, įpareigoti fizinius ir juridinius asmenis laikinai nutraukti vykdomus darbus, laikinai apriboti ir uždrausti transporto eismą, reikalauti iš asmens(-ų) nesiartinti prie saugomo asmens iki VAD pareigūno nurodyto atstumo. Įstatyme nereglamentuotos psichinės prievartos naudojimo sąlygos, sprogstamųjų medžiagų naudojimo atvejų sąrašas neišsamus, nėra aiškiai nurodyti subjektai, teikiantys VAD duomenis neatlygintinai.