Lietuvoje

2021.04.08 11:59

Gentvilas ir Seimo komiteto pirmininkė Gedvilienė siūlo naują atliekų tvarkymo modelį

Jadvyga Bieliavska, ELTA2021.04.08 11:59

Aplinkos ministras, Seimo narys Simonas Gentvilas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė įregistravo pasiūlymus Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo bei Atliekų tvarkymo įstatymų pataisoms, kuriomis siekia užtikrinti kokybiškos ir visuotinai prieinamos antrinių žaliavų rūšiavimo paslaugos teikimą gyventojams, stabilų šios paslaugos finansavimą.

Jie taip pat siekia stiprinti atsakomybę ir reikalavimus gamintojų ir importuotojų organizacijoms.

Parlamentarai siūlo numatyti, kad savivaldybės (ar jų pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai) parenka atliekų tvarkytojus, kurie teiks pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugą, vadovaujantis įstatymais ir aplinkos ministro nustatytais būtinaisiais reikalavimais tokios paslaugos teikimui, o gamintojų ir importuotojų organizacijos finansuoja tokios paslaugos teikimą.

Siekiant didinti pačių gamintojų ir importuotojų atsakomybę už sprendimus, kaip kolektyviai vykdomos jiems įstatyme nustatytos pareigos, ir užtikrinti stabilų pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo finansavimą, siūloma nustatyti griežtesnius reikalavimus gamintojų ir importuotojų organizacijoms.

Taip pat siūloma patikslinti, kad pareiga dalyvauti organizuojant pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose taikoma tiems gamintojams ir importuotojams, kurie supakuotus gaminius tiekia Lietuvos vidaus rinkai juos perleisdami kitiems asmenims šalies teritorijoje.

Pasiūlymų iniciatoriai S. Gentvilas ir A. Gedvilienė siūlo nustatyti pakankamą terminą subjektams prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Pagal siūlomą projektą, iki įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos bendradarbiavimo sutartys su savivaldybėmis ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis iki 2022 m. kovo 1 d. turi būti pakeistos ar sudarytos naujos, kad šios sutartys atitiktų įstatymo nuostatas.

Siūloma, kad gamintojų ir importuotojų organizacijos, kurioms pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos išduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi iki 2022 m. gegužės 1 d. aplinkos ministro nustatyta tvarka parinkti atliekų tvarkytojus, kurie apdoros, paruoš naudoti ir naudos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas.

Iki 2022 m. birželio 1 d. jie turėtų raštu informuoti savivaldybių administracijas, kur savivaldybių (arba jų pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) parinkti atliekų tvarkytojai turės vežti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas.

Jeigu Seimas pritartų, savivaldybės (arba jų pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai) iki 2022 m. spalio 1 d. įstatymų nustatyta tvarka turės paskelbti viešųjų pirkimų konkursus parinkti atliekų tvarkytojams, kurie teiks komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugą. Savivaldybėms iki nurodyto termino nepaskelbus viešųjų pirkimų konkursų nurodytiems atliekų tvarkytojams parinkti, jos taptų atsakingos už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos finansavimą, kol bus paskelbti konkursai.

Iki įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos terminuotos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartys su savivaldybėmis (arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais), pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis ir atliekų tvarkytojais, kuriuos savivaldybės (arba komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai), parinko viešojo konkurso, galiotų iki šiose sutartyse numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos.

Populiariausi

Prie Vilniaus savivaldybės nusidriekė eilės norinčiųjų pasiskiepyti.
21

Lietuvoje

2021.04.11 11:32

Prie vakcinavimo centro Vilniaus savivaldybėje liejosi aistros: turi registracijos laiką, bet reikia laukti eilėje

savivaldybė sako peržiūrėsianti vakcinavimo procesą; atnaujinta 12.02
21