Lietuvoje

2016.05.24 11:35

VRM siekia į naują lygį kelti vadovavimo valstybės įstaigoms kokybę

LRT.lt2016.05.24 11:35

Vidaus reikalų ministerija (VRM) siekia sustiprinti valstybės įstaigų vadovų grandį. Ministras Tomas Žilinskas patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, praneša ministerija.

Vidaus reikalų ministro patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris skelbiamas portale www.esinvesticijos.lt, numato, kad bus remiamos pažangių priemonių, reikalingų valstybės įstaigų vadovų grandžiai stiprinti (įskaitant mobilumo programas), kūrimo, diegimo ir išbandymo veiklos. Tokios priemonės apima ir mobilumo programas, skirtas sudaryti galimybę asmeniui, einančiam valstybės įstaigos vadovo pareigas, stiprinti kompetencijas laikinai dirbant ar stažuojantis kitose viešojo ar privataus sektoriaus organizacijose ar pagal jo turimas kompetencijas būti perkeltam į kitas pareigas viešojo valdymo institucijoje.

Remiamos taip pat bus veiklos, kurių metu būtų rengiamos ir įgyvendinamos programos (planai), skirtos tobulinti valstybės įstaigų vadovų vadybines ir lyderystės kompetencijas.

Šios Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės tikslas – sustiprinti valstybės įstaigų vadovų grandį.

Projektų paraiškas galės teikti Valstybės tarnybos departamentas, jo partneriais galės būti valstybės institucijos ir įstaigos, kurios įgaliotos formuoti, dalyvauti formuojant ar įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos (taip pat statutinės valstybės tarnybos) valdymo, teismų sistemos, prokuratūros ar krašto gynybos srityse.

Bus finansuojami Lietuvos Respublikos Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų planuose numatyti projektai. Jiems įgyvendinti numatoma skirti iki 1,7 mln. eurų, iš kurių iki 1, 4 mln. eurų  – ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos.

Europos Komisijos patvirtintoje Lietuvos Respublikos partnerystės sutartyje nurodoma, kad 2009 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaitoje SIGMA Lietuvos aukštesniosios valstybės tarnybos srityje nustatyta žemiausia atitiktis Europos viešojo administravimo principams. Vadovų lyderystės stoka daro įtaką nepakankamai institucijų sąveikai su suinteresuotomis grupėmis. Šie esamos sistemos trūkumai iš dalies lemia žemą valstybės tarnybos konkurencingumą su privačiu sektoriumi ir daro valstybės tarnybą nepatrauklią kvalifikuotiems specialistams.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.