Lietuvoje

2016.05.24 11:51

Briuselyje aptarta ES užsienio ir saugumo politika, migracijos klausimai

LRT.lt 2016.05.24 11:51

Užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas gegužės 23 dieną dalyvavo Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos (URT) susitikime Briuselyje, kur aptarta ES regioninė strategija Sirijai, Irakui ir „Daesh“ grėsmei atremti, ES globalios strategijos bei migracijos išoriniai aspektai.

2015 metų pradžioje URT patvirtino „ES regioninės strategijos Sirijai, Irakui ir „Daesh“ grėsmei elementus“ [„Islamo valstybei“], o ministrai sutiko, kad nepaisant pasikeitusių aplinkybių, strategijos tikslai ir įsipareigojimai išlieka aktualūs ir jų turi būti laikomasi vykdant tolesnę ES politiką Sirijoje, Irake ir kovojant su teroristine grupuote „Daesh“. Ministrai pasisakė už didesnį ES politinį įsitraukimą ieškant politinio sprendimo Sirijoje, siūlė ieškoti daugiau galimybių padėti Irako vyriausybei stabilizuoti situaciją iš „Daesh“ atkovotose teritorijose ir remti reformų įgyvendinimą.

URT susitikime buvo kalbama ir apie būsimos ES globalios užsienio ir saugumo politikos strategijos esmines nuostatas. 2015 m. Europos Vadovų Tarybos pavedimu ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini ketina pristatyti strategiją ES valstybių ir vyriausybių vadovams šių metų birželio pabaigoje. Viceministras A. Krivas pristatė Lietuvos poziciją dėl strategijos teksto.

Ministrai aptarė naujausius iššūkius migracijos srityje, rašoma pranešime spaudai. Didelis dėmesys skirtas Valetos viršūnių susitikimo veiksmų plano įgyvendinimui. Remiantis Valetos veiksmų planu, rengiami trečiųjų šalių paramos paketai, kurie turėtų paskatinti trečiąsias šalis aktyviau bendradarbiauti su ES migracijos srityje. Toliau bus tęsiami aukšto lygio dialogai su trečiosiomis šalimis migracijos srityje. ES taip pat siekia gerinti situaciją readmisijos ir grąžinimo srityje. Pažymėta, kad ES susitarimas su Turkija duoda teigiamų rezultatų – migrantų srautai iš Turkijos ženkliai sumažėjo.