Lietuvoje

2016.05.20 17:23

Popiežius naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė G. L. Vodopjanovą

LRT RADIJAS, LRT.lt2016.05.20 17:23

Popiežius Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną Vodopjanovą. Kol paskirtasis vyskupas perims vyskupijos valdymą, jai toliau vadovaus arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Pernai G. L. Virbalas tapo Kauno arkivyskuskupu.

G. L. Vodopjanovas dvasinį kelią pasirinko vos baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, jis įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje. 1992–1993 metais jis atliko noviciatą Kenebunkporte, Maine (JAV), 1993 metais davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Nuo 1993 iki 1995 metų G. L. Vodopjanovas mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete, 1995–2000 metais studijavo Italijoje, gavo teologijos bakalauro laipsnį.

1996 metais jis davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą, 2000 metais pašventintas kunigu, inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.

G.L. Vodopjanovas yra dirbęs Kretingos parapijos vikaru, Kretingos parapijos klebonu, Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu, ėjo noviciato magistro pareigas, buvo išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru.

2012 metais jis paskirtas Telšių vyskupijos vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru.