Lietuvoje

2016.05.19 12:50

Seimas iš naujo apibrėžė, kaip bus elgiamasi su slapta informacija

LRT.lt 2016.05.19 12:50

Seimas ketvirtadienį priėmė naujos redakcijos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis nustatoma slaptos informacijos naudojimo tvarka, numatoma, kas turėtų gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Kaip skelbiama Seimo pranešime, už pagrindinį įstatymą balsavo 73 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 2 parlamentarai.

Šis įstatymas reglamentuoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos žymėjimo, įslaptinimo, saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos veiksmų koordinavimo bei kontrolės (priežiūros) pagrindus ir tvarką, nustato minimalius atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių (personalo patikimumo užtikrinimo, įslaptintos informacijos administravimo, įslaptintos informacijos fizinės apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, įslaptintos informacijos ryšių ir informacinių sistemų apsaugos) reikalavimus.

Priimtu įstatymu yra atnaujinamas ir papildomas įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašas. Valstybės paslaptis galės būti sudaryta remiantis 29 atvejais, tarnybos paslaptis – 27 atvejais.

Informacijos įslaptinimo terminai liks tokie patys, kaip ir šiuo metu: informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, – 30 metų, informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, – 15 metų, informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, – 10 metų, informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, – 5 metams.

Seimas taip pat patikslino nuostatas dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo. Pagal naujo įstatymo nuostatas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija bus panaikinamas, jeigu asmuo atsisako arba netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, dėl asmens padaryto šiurkštaus darbo su įslaptinta informacija tvarkos pažeidimo kilo grėsmė, kad įslaptinta informacija gali būti prarasta ar neteisėtai atskleista, arba jeigu su paslapčių subjektu nutraukiami darbo (tarnybos) santykiai, pasibaigia renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laikas ir kt.

Asmeniui išdavus leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ar asmenims, kurių einamos ar pretenduojamos eiti pareigos yra susijusios su didelėmis grėsmėmis įslaptintos informacijos saugumui, bus atliekamas saugumo instruktažas.