Lietuvoje

2016.05.12 09:47

Seimas aptars vyriausybės metinę veiklos ataskaitą

ELTA 2016.05.12 09:47

Ketvirtadienį Seimas diskutuos apie ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus Seimui pateiktą jo vadovaujamos vyriausybės metinę veiklos ataskaitą.  

Šis dokumentas Seimui buvo pristatytas balandžio 21 d.

Pasak Seimo opozicijos lyderio Andriaus Kubiliaus, opozicija ketina pateikti rezoliucijos projektą, kuriame siūlys ataskaitai nepritarti. Rezoliucijoje motyvuojama, kad vyriausybės pateiktoje 2015 m. veiklos ataskaitoje nėra pateikta informacijos apie vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu patvirtintų 2015 m. veiklos prioritetų įgyvendinimą.

A. Kubiliaus teigimu, priešingai – pagal Europos Komisijos bei Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtus mūsų šalies raidos 2015 m. vertinimus daugelyje vyriausybės įvardintų prioritetinių sričių nebuvo pasiekta jokios pažangos, o daugelyje įvardintų sričių Lietuva ir toliau išlieka tarp atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje.

„Siūlome nepritarti vyriausybės ataskaitai už 2015 m., nes nematome jokių rimtų ir prasmingų šios vyriausybės darbų. Planuojant 2015 m. vyriausybės veiklą buvo išsikelta daug gražių planų, kaip viskas bus gerinama ir didinama, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Mes remiamės Europos Komisijos ir EBPO parengtu mūsų šalies raidos 2015 m. vertinimu, kuris aiškiai rodo, kad daugelyje Vyriausybės įvardintų prioritetinių sričių nebuvo pasiekta jokios pažangos. Yra daug sričių, kuriose Lietuva ir toliau išlieka tarp atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje. Ypač neigiamai vertiname Vyriausybės nesugebėjimą ir 2015 m. imtis darbų, kurie padėtų Lietuvoje mažinti skurdą, socialinę atskirtį, regioninius skirtumus. Todėl rytoj (ketvirtadienį – ELTA) Seimą sutelktomis opozicijos jėgomis raginsime ataskaitai nepritarti“, – teigia Seimo opozicijos lyderis A. Kubilius.

Vyriausybės veiklos ataskaitą sudaro trys pagrindinės dalys – vyriausybės prioritetinių sričių apžvalga, ministerijų 2015 metų veiklos apžvalga ir vyriausybės 2016 metų veiklos prioritetai.

Prioritetinių sričių apžvalgoje pateikiama informacija apie šalies ekonominę ir socialinę raidą ir pagrindinius vyriausybės veiklos rezultatus. Ministerijų 2015 metų veiklos apžvalgoje pateikiama informacija apie svarbiausius ministerijų 2015 metais nuveiktus darbus. Trečiojoje dalyje aptarti vyriausybės artimiausio laikotarpio prioritetai.

Prie vyriausybės 2015 metų veiklos ataskaitos pridedama Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ pagrindinių 2015 metų rezultatų apžvalga ir nacionalinio saugumo būklės ir plėtros 2015 metų ataskaita.

Vyriausybės veiklos ataskaitoje pažymima, kad 2015 metais šešioliktoji Vyriausybė nuosekliai vykdė vyriausybės veiklos programą ir siekė užsibrėžtų tikslų.

Kaip numato Seimo statutas, kiekvienais metais vyriausybė privalo pateikti savo metinę veiklos ataskaitą, kurioje turi būti aptarti ir artimiausio laikotarpio vyriausybės veiklos prioritetai.

Po vyriausybės ataskaitos pateikimo ją svarsto Seimo komitetai ir rengiama speciali Seimo diskusija, kurios pabaigoje Seimas gali priimti rezoliuciją.