Lietuvoje

2013.03.14 17:12

Siūloma griežčiau bausti už vagystes iš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių

ELTA2013.03.14 17:12

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vytautas Gapšys Seimui pateikė Baudžiamojo kodekso pataisų projektą, kuriuo būtų sugriežtintos baudos už vagystes iš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių.

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vytautas Gapšys Seimui pateikė Baudžiamojo kodekso pataisų projektą, kuriuo būtų sugriežtintos baudos už vagystes iš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių.

Tokiu būdu siekiama panaikinti situaciją, kai svetimo turto vagystė, pagrobimas ar sunaikinimas iš strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės objektų, sukeliantis didelę netiesioginę žalą, yra baudžiamas neproporcingai švelniai.

„Susidaro kartais paradoksali situacija, kai yra pavagiamas, atrodo, materialiai nelabai vertingas daiktas - laidas ar panašiai, tačiau infrastruktūros objektui padaroma žymi žala, o vertinama kaip pavogtas menkavertis objektas“, – sakė V. Gapšys.

Galiojančias kodekso nuostatas siūloma papildyti sankcijomis, numatančiomis, kad “tas, kas atvirai pagrobė ryšių kanalų sistemą, strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūros įrangą ir (ar) įrenginį arba jų dalis ar kitus priklausinius naudojamus viešųjų paslaugų ar prekių tiekimui, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų“.

Pagal projektą, „tas, kas pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūros įrangą ir (ar) įrenginį arba jų dalis ar kitus priklausinius naudojamus viešųjų paslaugų ar prekių tiekimui, kai dėl tokio pagrobimo nutrūko arba sutriko viešųjų paslaugų ar prekių tiekimas arba dėl tokio pagrobimo buvo sugadintas didelės vertės turtas, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų“.

Jeigu Seimas pritars, tas, kas sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūros įrangą ir (ar) įrenginį arba jų dalis ar kitus priklausinius naudojamus viešųjų paslaugų ar prekių tiekimui, būtų baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

Bausti areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų siūlomą tą, kas sutrikdė viešųjų paslaugų ar prekių tiekimą.

Projektui po pateikimo pritarus bendru sutarimu, toliau Seimo plenariniame posėdyje jį planuojama svarstyti birželio 13 d.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius