Lietuvoje

2013.03.14 16:33

Siūloma bausti už istorinių nacionalinių simbolių išniekinimą

ELTA 2013.03.14 16:33

Baudžiamajame kodekse (BK) siūloma numatyti sankcijas ne tik už valstybės vėliavos ir herbo, bet ir už kitų nacionalinių simbolių išniekinimą.  

Baudžiamajame kodekse (BK) siūloma numatyti sankcijas ne tik už valstybės vėliavos ir herbo, bet ir už kitų nacionalinių simbolių išniekinimą.

Tokią BK pataisą ketvirtadienį Seimui pateikė parlamentaras konservatorius Paulius Saudargas. Po pateikimo jai pritarė 64, prieš balsavo 2, susilaikė 13 Seimo narių. Seimo plenariniame posėdyje šį projektą numatoma toliau svarstyti birželio 13 d.

Pagal siūlomą projektą, „tas, kas viešai nuplėšė, sudraskė, sulaužė, sunaikino, subjaurojo ar kitaip išniekino Lietuvos valstybės vėliavą, herbą, istorinę vėliavą, Lietuvos Respublikos Prezidento vėliavą, Lietuvos istorinius nacionalinius simbolius arba viešai pasityčiojo iš Lietuvos valstybės himno, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“.

Kodekso pakeitimo projekto iniciatoriai siekia užtikrinti deramą Lietuvos valstybingumo simbolių apsaugą, užkirsti kelią priešiškoms istorinėms interpretacijoms ir skatinti patriotizmą.

„Simboliai yra vienas esmingiausių valstybės egzistavimą ir tęstinumą pagrindžiančių veiksnių. Jų niekinimas, dergimas, gretinimas su nusikaltimus žmonijai žyminčiais ženklais silpnina valstybės pamatus, įžeidžia tautos istoriją“, – sako projektą pateikęs Seimo narys P. Saudargas.

Šiuo metu Lietuvos teisės aktai numato sankcijas tik už Lietuvos valstybinės vėliavos (trispalvės) ir herbo (Vyčio), taip pat Lietuvos valstybės himno išniekinimą.

„Tačiau nuošalyje istoriškai nepelnytai paliekama Lietuvos istorinė vėliava (Vytis raudoname fone), Lietuvos Prezidento vėliava ir nacionaliniai istoriniai simboliai (dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai). Šie simboliai bet kokiame kontekste tiek Lietuvoje, tiek užsienyje aiškiai ir nedviprasmiškai reprezentuoja Lietuvos valstybę, įvairius jos istorijos etapus ir valstybingumo tęstinumą, kurį buvo nutraukusios carinė priespauda, sovietų ir vokiečių okupacijos“, – teigia P. Saudargas.

Jo nuomone, derama minimų simbolių apsauga yra nepriklausomos Lietuvos Respublikos pareiga savo tautos istorijai, valstybingumo tęstinumui ir prestižo tarptautinėje bendruomenėje užtikrinimui.