Lietuvoje

2021.03.03 20:53

Dėstytojui Krupavičiui, kuriam iškelta baudžiamoji byla, atvertos durys į doktorantūros komitetą

Aida Murauskaitė, LRT.lt2021.03.03 20:53

Susikompromitavusiam dėstytojui Algiui Krupavičiui teismo sprendimas, kad jis pažeidė akademinę etiką, neužtvėrė kelio į doktorantūros komitetą. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato dar vasarą priimtu sprendimu, politologas A. Krupavičius nebeina dekano pareigų. Tuomet VDU tvirtino ir tai, kad rektoriaus įsakymu bus suspenduota A. Krupavičiaus veikla VDU doktorantūros komitetuose. 

Tačiau tokia nuostata pasikeitė, ir šių metų vasario 25 dieną jis įtrauktas į Vytauto Didžiojo universiteto su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Kauno technologijos universitetu bei Klaipėdos universitetu Politikos mokslų krypties doktorantūros komitetą. Šį sprendimą pasirašė VDU mokslo prorektorė Julija Kiršienė.

Birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė neskundžiamą nutartį ir paliko galioti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus išvadą, kad A. Krupavičius ir Kauno technologijos universiteto doktorantė Vitalija Simonaitytė mokslinėje publikacijoje neetiškai citavo tuo metu buvusio doktoranto Giedriaus Žvaliausko tekstą.

Šiuo metu Kauno apylinkės teismas nagrinėja baudžiamąją bylą dėl autorystės pasisavinimo, kurioje A. Krupavičius – kaltinamasis.

„Tai yra moraliniai dalykai. Aš nesuprantu to. Jeigu buvo sustabdyta A. Krupavičiaus, kaip profesoriaus, veikla, manau, kad jis negali dirbti ir doktorantūros komitete“, – LRT.lt sakė VDU profesorius Rimantas Daugelavičius.

Jis prisiminė, kaip Senatas balsavo, kad negalima A. Krupavičiui užimti konkurso būdu einamų profesoriaus pareigų.

„Buvo priimtas sprendimas, kad VDU jis negali dirbti profesoriumi. Kad prorektorė jį paskyrė į doktorantūros komitetą, tai, galima sakyti, sąžinės reikalas“, – sakė R. Daugelavičius.

Jis mano, kad VDU yra daugiau darbuotojų, tinkamų eiti pareigas Politikos mokslų krypties doktorantūros komitete.

„Įstatymas pažeistas nebuvo, bet tai moraliniai dalykai. Nesuprantu, kodėl buvo pasirinktas A. Krupavičius, kuris turi rimtų bėdų? Ir dar tos bėdos tiesiogiai susijusios su doktorantūra. Jis juk netinkamai pacitavo buvusio doktoranto darbą“, – kalbėjo R. Daugelavičius.

Kaip LRT.lt paaiškino VDU atstovai dabar, VDU rektoriaus įsakymu A. Krupavičius laikinai buvo nušalintas (suspenduotas) nuo akademinio darbo iki Senato svarstymo, t.y. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Senatas tuomet priėmė spendimą, kad A. Krupavičius negali toliau eiti profesoriaus pareigų. Darbo sutartis buvo nutraukta.

„Senatas neuždraudė A. Krupavičiui dirbti ekspertinio ar mokslinio darbo“, – pabrėžiama VDU atsiųstame atsakyme.

Kai jungtinis VDU, KTU, KU ir LKA Politikos mokslų krypties doktorantūros komitetas atnaujino savo narių sudėtį, A. Krupavičius buvo įtrauktas kaip komiteto narys.

„Galutinį komiteto narių tvirtinimą atlieka Lietuvos mokslo taryba (LMT), kuri ir patvirtino A. Krupavičių. Darbas doktorantūros komitete yra nepedagoginis, bet ekspertinis-mokslinis.

Kitas tarpinstitucinis VDU, KTU ir Lietuvos socialinių tyrimų centro Sociologijos mokslų krypties doktorantūros komitetas A. Krupavičiaus neįtraukė į doktorantūros komitetą ir jame darbo A. Krupavičius nebetęsia“, – paaiškino VDU atstovai.

Pateiktame atsakyme rašoma, kad LMT nepateikė jokių pastabų dėl A. Krupavičiaus tinkamumo toliau tęsti darbą Politikos doktorantūros komitete, kuriame jo darbas buvo suspenduotas tik laikinai. Be to, pabrėžiama, kad A. Krupavičius Politikos doktorantūros komitete dirba kaip VDU vyriausiasis mokslo darbuotojas.

„Gavus pritarimą iš LMT dėl keičiamų narių, automatiškai yra ruošiamas įsakymas kur įtraukiami nauji komiteto nariai ir pateikiama viso komiteto sudėtis. VDU Mokslo prorektorė J. Kiršienė šį įsakymą pasirašė vasario 25 dieną“, – aiškino VDU atstovai.

Tiesa, Lietuvos mokslo taryba sako viso doktorantūros komiteto narių sąrašo nesvarsčiusi ir nevertinusi. Tai matyti ir LRT.lt pateiktame rašte.

„Lietuvos mokslo taryba gavo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) prašymą dėl vykdomos politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto sudėties keitimo ir pritarė, kad į komitetą vietoje prof. dr. J. Novagrockienės būtų įtrauktas prof. dr. G. Česnakas, o komitetą papildytų prof. dr. A. Bielskis.

Taryba nagrinėjo šį konkretų VDU pateiktą keitimo poreikį, o išorinį VDU politikos mokslų krypties doktorantūros vertinimą, įskaitant visos komiteto sudėties vertinimą, Taryba atliks š. m. kovo mėnesį“, – paaiškino LMT Visuomenės informavimo specialistė Giedrė Kojelytė.

Pats A. Krupavičius susiklosčiusios padėties nepanoro komentuoti.

LRT.lt primena, kad 2018 metais akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius nusprendė, kad Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytojas Algis Krupavičius ir Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytoja Vitalija Simonaitytė neetiškai citavo buvusio doktoranto tekstą.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius paskelbtoje išvadoje buvo teigiama, kad A. Krupavičius ir V. Simonaitytė pažeidė savo aukštųjų mokyklų etikos kodeksuose įtvirtintą pagarbos intelektinei nuosavybei normą, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja plagijavimas ir mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas. Anot kontrolieriaus, taip pat pažeisti Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinti akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principai.

Toks akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimą dėstytojai apskundė.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

Populiariausi

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje

2021.04.20 09:34
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje patvirtinti 1138 nauji koronaviruso atvejai, mirė 9 žmonės, pirmąją skiepo dozę gavo 4541 asmuo

mirė 40–49 metų amžiaus grupei priklausantis asmuo; atnaujinta 10.00