Lietuvoje

2013.03.15 13:56

Seimas linkęs pritarti pataisoms, kurios pagreitins baudžiamųjų bylų nagrinėjimą

ELTA 2013.03.15 13:56

Seimas po pateikimo pritarė Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikiamoms Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms, kurios pagreitintų baudžiamųjų bylų nagrinėjimą teismuose.

Seimas po pateikimo pritarė Prezidentės Dalios Grybauskaitės teikiamoms Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms, kurios pagreitintų baudžiamųjų bylų nagrinėjimą teismuose.

Teikiamais pakeitimais, kuriuos Seimui pristatė Prezidentės vyriausioji patarėja Rasa Svetikaitė, numatoma įtvirtinti teismo pareigą išnagrinėti bylą per kuo trumpesnį laiką. Teismas privalėtų rūpintis, kad nebūtų vilkinamas bylos nagrinėjimas, ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta darant kiek įmanoma mažiau posėdžio pertraukų.

Pasak Prezidentės vyriausiosios patarėjos, pagal teikiamas naujas nuostatas tais atvejais, kai teismas nepagrįstai dels atlikti tam tikrus proceso veiksmus, proceso dalyviams bus suteikiama teisė tokį bylą nagrinėjančio teismo neveikimą skųsti aukštesnės instancijos teismui. Šios nuostatos, visų pirma, veiks kaip prevencinė priemonė, drausminanti teismus ir skatinanti nesant objektyvių, pateisinamų priežasčių neatidėlioti procesinių veiksmų atlikimo.

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimais numatoma apibrėžti teisiamojo posėdžio pertraukų ir bylos nagrinėjimo atidėjimo terminus: siūloma numatyti, kad būtų skiriama ne ilgesnė nei vieno mėnesio pertrauka, taip pat tokiam pačiam laikotarpiui galėtų būti atidedamas bylos nagrinėjimas. Tais atvejais, kai būtų skelbiama pertrauka dėl būtinybės atlikti ekspertizę ar specialisto tyrimą, kitus tyrimų veiksmus, kreiptis su teisės pagalbos prašymu į užsienio valstybę, kurie objektyviai negalėtų būti pašalinti per vieną mėnesį, pertrauka galėtų trukti ne ilgiau kaip 14 dienų, pašalinus priežastis, kurios lėmė atidėjimą arba pertrauką.

Pristatomomis pataisomis planuojama plėsti rašytinio proceso galimybes, sutrumpinti įrodymų tyrimą visose bylose, kuriose kaltinamieji visiškai pripažįsta savo kaltę, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo sutinka proceso dalyviai, taip pat supaprastinti kai kurių su bylos nagrinėjimu iš esmės nesusijusių atskirų arba vadinamųjų tarpinių procesinių klausimų nagrinėjimo tvarką teismuose.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus balsavo 66 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė 6 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Teisės ir teisėtvarkos komitete. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – birželio 11 d.