Lietuvoje

2016.05.02 12:21

Mokyklose atsiranda nauji pasirenkamieji moduliai

LRT.lt 2016.05.02 12:21

Vienuoliktokai ir dvyliktokai galbūt jau nuo rugsėjo 1-osios galės rinktis ne tik dabar esančius vidurinio ugdymo programos bendrojo dorinio ugdymo programos modulius. Jų sąrašas pasipildo ir prasiplečia naujais, šiuolaikiniais moduliais: bioetika ir ekologine etika, etiketu ir kultūrų įvairove.

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje būsimieji menininkai bus ugdomi pagal naują, šios mokyklos mokytojų parengtą programą. Dorinio ugdymo modulių papildymui ir naujai meninio ugdymo programai pritarė Bendrojo ugdymo taryba, balandžio pabaigoje posėdžiavusi Švietimo ir mokslo ministerijoje.

Nauji dorinio ugdymo moduliai

Kaip rašoma pranešime spaudai, nauji vidurinio ugdymo programos bendrojo dorinio ugdymo programos moduliai išplečia mokinių pasirenkamų dalykų galimybes, sudabartina šio dalyko turinį. Dvidešimt pirmajame amžiuje, kai žmonijos galimybės neigiamai paveikti visą planetos biosferą gerokai išsiplėtė, kai susiduriama su neteisėtais tyrimais, netgi su žmonėmis, perdėto vartojimo skatinimu, ekologine krize, itin svarbu jauniems žmonėms įdiegti sąžiningos bioetikos, tausojančios ekologinės etikos principus. Būtina skatinti žmones nuo antropocentrizmo pereiti prie įsisąmonintos ekologijos. Ugdymo plėtotės centro atstovai, pristatę naujus modulius, pranešė, kad, remiantis jais, jau sukurtos ir skaitmeninės priemonės mokiniams. Jas galima rasti Ugdymo plėtotės centro interneto puslapyje.

Nauji moduliai įsigalios, kai švietimo ir mokslo ministrė patvirtins juos savo įsakymu.

Specializuota meninio ugdymo programa

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos komanda, pristačiusi savo parengtą specializuoto ugdymo krypties meninio ugdymo – baleto, dailės, muzikos – programą, pastebėjo, kad ja galėtų naudotis ir kitos bendrojo ugdymo mokyklos. Tačiau tik tos, kurios sugebėtų sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad vaikai tokioje mokykloje būtų ugdomi ir baleto, ir muzikos, ir dailės. Nauja šioje programoje tai, kad atsiranda centrinė mokinio pasirenkamos programos ašis – meno šakos dalykas, pavyzdžiui, klasikinio šokio technika, modernaus šokio technika balete ar fortepijonas, simfoninio orkestro instrumentai muzikoje. Kiti dalykai laikomi papildančiais ir laisvai pasirenkamais.

Vieno meno šakos dalyko, kaip pagrindinio, mokoma per visą programos laiką. Mokinys, pasirinkdamas pagrindinį meno šakos dalyką, pats susidėlioja individualų savo ugdymo planą. Nauja ir tai, kad atsiranda kompozicijos dalykas (dailėje), etnokultūros pažinimo dalykas ir kt. Be kitų naujovių, programoje labai aiškiai aprašyta mokinių vertinimo sistema.

Bendrojo ugdymo dalykai, kurie privalomi visiems bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kaip numatyta šioje programoje, bus pateikiami moduliais. Mokyklos, kuriose įgyvendinama specializuoto ugdymo krypties programa (kartu su meniniu ugdymu) turi teisę perskirstyti 10 proc. bendrojo ugdymo turinio dalykų.