Lietuvoje

2016.04.29 13:32

Lietuva minės Gegužės 3-osios Konstitucijos metines

ELTA 2016.04.29 13:32

Gegužės 2-ąją, pirmadienį, rengiamas Lietuvai ir Lenkijai svarbaus istorinio įvykio – 1791 m. Gegužės 3-osios Konstitucijos (Lenkijos Karūnos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seimo priimto valdymo įstatymo ir spalio 20 d. priimto Abiejų Tautų tarpusavio įžado) 225-ųjų metinių minėjimas. 

Šia proga susirinkę Lietuvos Seimo vadovai, vyriausybės nariai, mokslininkai, svečiai iš Lenkijos aptars Gegužės trečiosios Konstitucijos priėmimo aplinkybes, dokumento reikšmę Lietuvos ir Lenkijos santykiams, jo įtaką ne tik abiejų šalių, bet ir kitų Europos valstybių įstatymų leidybai, teisinei aplinkai.

Renginio dalyvius pasveikins Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Lenkijos Senato pirmininko pavaduotoja Maria Koc. Renginyje taip pat kalbės Seimo pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Tarpparlamentinių ryšių su Lenkija grupės narys Emanuelis Zingeris, prof. Zigmantas Kiaupa, prof. Andrzejus Zakrzewskis. 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose renginys prasidės 18 val. 

Gegužės trečiosios Konstituciją – pirmąją Europoje rašytinę konstituciją – priėmė Abiejų Tautų Respublikos Ketverių metų Seimas (1788-1792 m.). Pagal šį dokumentą karaliaus sostas turėjo tapti paveldimas, o valstybės valdymas – labiau centralizuotas. Dokumente buvo numatyti dveji Seimo, arba susirinkusių luomų, rūmai – Atstovų rūmai ir Senatorių rūmai. Seimas turėjo pradėti sesijas kas dveji metai ir trukti tiek, kiek numato Seimų įstatymas. Konstitucija galutinai panaikino liberum veto teisę – įstatymai galėjo būti priimami balsų dauguma. 

Gegužės trečiosios Konstitucija galiojo 14 mėnesių, iki 1792 m. liepos 23 d.

Lietuvos Respublikos Atmintinų dienų įstatyme įtvirtintos atmintinos dienos: gegužės 3-ioji – 1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje diena; spalio 20-oji – 1791 m. Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) tarpusavio įžado paskelbimo diena.