Lietuvoje

2016.04.25 13:37

Buvęs VRM vadovas: prieš Sausio 13-ąją specialusis VRM padalinys skilo

BNS 2016.04.25 13:37

Prieš 1991 metų sausio 13-osios įvykius tuometiniame Vidaus reikalų ministerijos (VRM) policijos padalinyje įvyko skilimas – dalis pareigūnų liko ištikimi Lietuvos valstybei, kita dalis palaikė Sovietų Sąjungos miliciją ir perėjo į būrio vado Boleslavo Makutynovičiaus pusę, sako buvęs šio policijos padalinio vadovas Erikas Kaliačius.

Pirmadienį jis buvo apklaustas Sausio 13-osios bylą nagrinėjančiame Vilniaus apygardos teisme.

Prieš skilimą pareigūnai palaikė tvarką mitinge prie Seimo.

„Pirmoje linijoje prie įėjimo prie Seimo teko stovėti, buvo keikiami ir stumdomi, daugelis pareigūnų nukentėjo, tačiau pavyko suvaldyti situaciją“, – sakė liudytojas.

Jis sakė, kad tuo metu situacija milicijoje buvo sudėtinga, pareigūnai dirbo įtemptu režimu, tvyrojo psichologinė įtampa. Policininkai dirbo be išeiginių, nakvojo padalinio bazėje Mokyklos gatvėje.

„Dėl sausio įvykių galiu pasakyti, kad buvo sudėtinga dirbti, įvairių pažiūrių žmonės tarpusavyje konfliktavo. Buvo suprantama, kas tuos renginius organizuoja, savo darbą atliko sovietų specialiosios tarnybos – tiek karinės, tiek civilinės“, – sakė liudytojas.

Nusprendę į B. Makutynovičiaus pusę pereiti milicininkai įsikūrė Policijos akademijos pastate Valakupių gatvėje ir ten įsikūrė kaip sovietinis VRM padalinys. B. Makutynovičius savo pavaduotoju paskyrė Vladimirą Razvodovą.

E. Kaliačius sakė, kad turėta informacijos, kad kartu su B. Makutynovičiumi atskilę pareigūnai vyko į į pasienio postus, kur gąsdino Lietuvos pasienio pareigūnus, sugadindavo ten esantį inventorių, įrangą, saugojo sovietų struktūrų Lietuvoje užgrobtus objektus. Kartais buvę kolegos konfliktuodavo.

„Vykdavo susidūrimai tarp mūsų padalinio žmonių ir OMON, kad ir buvę kolegos.... įtampa tvyrojo“, – prisiminė E. Kaliačius.

Jis taip pat sakė, kad po skilimo tuometinis Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministras Vladimiras Bakatinas pasirašė įsakymą, kad Vilniuje steigiamas OMON padalinys.

Teismas ankstesniuose posėdžiuose liudytojais yra apklausęs tuometinį valstybės vadovą Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį, Aukščiausiosios Tarybos deputatą Algirdą Saudargą, tuometinį Lietuvos atstovą Maskvoje Egidijų Bičkauską, buvusį Krašto apsaugos departamento direktorių Audrių Butkevičių, tuometinį sveikatos apsaugos ministrą, dabar Krašto apsaugos ministerijai vadovaujantį Juozą Oleką, tuometinį Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatą Aleksandrą Abišalą, V. Landsbergio pavaduotoją Česlovą Stankevičių ir kitus asmenis.

Sausio 13-osios byloje dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui teisiama per 60 kaltinamųjų, dauguma iš jų teisiami už akių, nes slapstosi Rusijoje arba Baltarusijoje.

1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.