Lietuvoje

2016.04.19 16:12

Vilniaus valdžia integruos romus: išsikeliantiems – piniginė parama

ELTA 2016.04.19 16:12

Vilniaus miesto savivaldybės taryba bendru sutarimu patvirtino Vilniaus (Kirtimų) romų taboro bendruomenės integracijos į visuomenę 2015–2019 metų planą. 

Sostinės savivaldybė užsibrėžė per artimiausius ketverius metus stabdyti narkomanijos plitimą tabore ir šalia jo esančioje teritorijoje, siekti saugios kaimynystės, tobulinti švietimo sistemą ir neformalųjį romų vaikų ugdymą, užtikrinti geresnį sveikatos paslaugų prieinamumą, gerinti jų gyvenimo sąlygas, mažinti socialinę atskirtį. 

Plane numatoma kviesti romus užsiregistruoti į socialinio būsto eilę, o išsikeliantiems planuojama suteikti piniginę paramą būsto nuomai. Taip pat jiems bus padedama įgyti profesiją, susirasti darbą. 

Visai programai įgyvendinti reikės daugiau kaip 722 tūkst. eurų, iš savivaldybės biudžeto – 574 tūkst. eurų. 

Sostinės taborų problemą sprendžia ir Vyriausybė, tačiau pirmadienį pasitarime svarsčiusi klausimą, kokių priemonių reikėtų imtis šiais metais sprendžiant Vilniaus romų taboro problemą, galutinio sprendimo nepriėmė. 

Šiuo metu Vilniaus romų tabore gyvena iki 400 asmenų, iš kurių apie 100 – vaikai.