Lietuvoje

2021.01.19 15:02

Kauno rajono taryba tarė „ne“ aistras kėlusiam karjerui Kulautuvos apylinkėse

atnaujinta 15.30
Jūratė Anilionytė, LRT TV naujienų tarnyba, Valdemaras Šukšta, LRT.lt2021.01.19 15:02

Kilus triukšmui ir gyventojų pasipiktinimui dėl planuojamo žvyro ir smėlio karjero Kulautuvos apylinkėse, antradienį Kauno rajono savivaldybės taryba vienbalsiai nepritarė tam. Aiškinama, kad karjeras pakenks gamtai, kraštovaizdžiui, nekilnojamam kultūros paveldui. Kasti smėlį ten norėjusios įmonės atstovas minėjo, kad išreikšti nuogąstavimai prasilenkia su įstatymais.

Prie sklypo, kuriame verslininkai planuoja kasti smėlio ir žvyro karjerą, yra Kulautuvos kurortas. Bendruomenė per kelias dienas surinko beveik tūkstantį parašų prieš verslininkų planus – į sklypą patenka paukščių apsaugai svarbi teritorija, baiminasi krovininio transporto triukšmo ir taršos.

Jūratė Pociūtė, Virbaliūnų kaimo gyventoja, LRT TELEVIZIJAI teigė, kad šalia yra dviračių takai, vienas jų – pagal karjero taką. Kulatuvos gyventoja Rusnė Mėlinytė mini, kad pastatyta žvyro eksploatavimo technika užstos vaizdingą Nemuno pakrantę

„Ir tą žvyro kasimo ūžesį girdėtume mažiausiai 25 metus“, – teigė R. Mėlinytė.

Sklypo savininkės, bendrovės „Benefaktor“ nurodytu numeriu atsiliepęs asmuo, pristatęs vienu iš akcininkų Vytautu Subačiumi, teigia, esą apie planuojamą karjerą nėra reikalo diskutuoti. Jis sako, kad 46 hektarų sklypą čia nusipirko praėjusį pavasarį ir kasti karjerą planuoja maždaug pusėje jo. Pasak verslininko, jokie įstatymai nedraudžia čia įrengti karjero.

Bendrovės užsakymu, parengta poveikio aplinkai vertinimo programa, dėl kurios išvadas turi pateikti penkios institucijos. Kultūros paveldo departamentas, programai pritaria iš dalies – skypas ribojasi su kultūros paveldo objektais, Lietuvos sklandytojų slėnis – Kultūros vertybių registre.

„Pagrindinis reikalavimas bus atlikti archeologinius tyrimus ir atsakyme yra konkrečiai įvardyti atstumus. Jeigu to sklypo riba nuo sklandytojų kalvos yra apie 7 metrus arba iki sklandytojų kalvos 100 metrų, tai rodo, kad yra mažas atstumas ir ta grėsmė išaiškintiems objektams yra gana didele“, – LRT TELEVIZIJAI sakė paveldosaugininkė Asta Naureckaitė.

Kauno rajono savivaldybė neeiliniame posėdyje politikams siūlys nepritarti planuojamai ūkinei veiklai Virbaliūnų kaime.

„Tai yra žemės ūkio paskirties sklypas. Jis buvo suformuotas toks, kad liktų toks pats kraštovaizdis ir pats sklypas nėra pritaikytas tokiai veiklai ūkinei, kadangi kelių tinklas nėra pritaikytas, šalia yra kurortinė teritorija, taip pat mes turime didelių planų su reakreacijos plėtra“, – pirmadienį sakė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius.

Penkioms institucijoms pateikus pastabas ir rekomendacijas, poveikio aplinkai vertinimo programa turėtų pasiekti aplinkos apsaugos agentūrą, kurios specialistai spręs, ar jai pritarti.

Argumentai prieš karjerą

Antradienį nuotoliniu būdu susirinko Kauno rajono taryba. Posėdžio pradžioje buvo perskaitytas teisės akto projektas, kuriame minimi argumentai, kodėl taryba nepritartų karjero įrengimui Kulautuvoje. Teisės akto projekto tekste rašoma, kad karjeras sukeltų realią grėsmę Kulautuvos kurortinei teritorijai netekti tokio statuso.

Minimas ir poveikis aplinkai, ypač natūraliai gamtinei aplinkai, teigiama, kad jis būtų didelis ir intensyvus. Kaip teigiama poveikio aplinkai programoje, vykdant veiklą karjere būtų naudojami įvairūs didelių pajėgumų techniniai įrenginiai – krautuvai, ekskavatoriai, buldozeriai, ilgastrėliai ekskavatoriai, plaukiojantys greiferiai, savivarčiai ir puspriekabės žvyrui transportuoti, kiti mobilūs žaliavos sijojimo ir trupinimo įrenginiai. Darbai karjere būtų vykdomi nuo balandžio iki gruodžio, kai šios teritorijos apylinkėmis visuomenė naudojasi rekreacijos ir sveikatingumo tikslais.

Minimas ir poveikis kraštovaizdžiui.

„Smėlio ir žvyro kasimas yra ženklus kraštovaizdžio pakeitimas, nes tai pakeistų vyraujantį natūralų gamtinį pobūdį – Nemuno upės slėnio sukultūrintą agrarinį miškingą kraštovaizdį. Pastarasis pagal pateiktą poveikio aplinkai programą priskiriamas prie vertingų šalies kraštovaizdžių tipų, patenkančių į gamtinio karkaso teritoriją, kurioje palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas“, – rašoma Kauno rajono savivaldybė tarybos teisės akto projekte.

Taip pat pažymima, kad ši teritorija patenka į gamtinio karkaso Nacionalinių migracijos koridorių teritoriją, kultūrinio turizmo teritoriją, kuriose nėra prioriteto vykdyti smėlio ir žvyro kasybą įrengiant karjerą.

Be to, smėlio ir žvyro kasimas ir karjero įrengimas pakenktų Lietuvos sklandytojų slėnio teritorijai

„Sklypas ribojasi su kitais kultūros paveldo objektais: Lietuvos sklandytojų slėniu II ir Virbaliūnų senovės gyvenviete. Kultūros paminklų apsauga yra viešasis interesas, svarbi valstybės funkcija, todėl numatyta veikla prieštarauja paveldosaugos reikalavimams, būtų realiai pažeistos ar prarastos kultūros paveldo objektų vertingosios savybės, formuotųsi neigiama įtaka dar neatskleistoms nekilnojamojo daikto vertingosioms dalims ar elementams, sumenkintas susiformavęs Nekilnojamojo kultūros paveldo kultūrinis kraštovaizdis“, – nurodoma teisės akto projekto.

Taip pat minima, kad karjero įgyvendinimas darys reikšmingą neigiamą poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, nes planuojama karjero vieta patenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną ir iš dalies į paviršinių vandens telkinių apsaugos juostą. Į minėtą žemės sklypą patenka saugomos Nemuno upės pakrantės ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininkų.

Ši zona yra paukščių apsaugai svarbi teritorija. Minima, kad joje yra mažosios žuvėdros, upinės žuvėdros ir tulžys, aptiktos 4 perinčios paukščių rūšys, kurios įtrauktos į Raudonąją knygą.

„Bus nuolat trikdomas paukščių perėjimasis ir bloginama rūšių buveinė, daromas neigiamas ilgalaikis poveikis susiformavusiai ekosistemai, nes veikla numatyta 25 metams. Manoma, kad po tiek laiko natūralus gamtinis Nemuno upės slėnio pobūdis nebus visiškai atkurtas“, – nurodoma teisės akto projekte.

Sklypo savininkas: mes nenorime pažeisti gamtos

Mindaugas Kruopis, Kauno rajono savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėjas, teigė, kad oficialių, labai aiškiai suformuluotų kreipimusi dėl šio sklypo nebuvo – tik bendro pobūdžio konsultacijų.

Vytautas Rimas, Lietuvos valstiečių iš žaliųjų sąjungos frakcijos narys teigė, kad šiuo metu Kauno rajone veikia apie 14 karjerų, kurie yra įvairaus dydžio – tiek 5, tiek 20 hektarų.

„Benefecator“ atstovas V. Subačius tarybos posėdyje kelis kartus pabrėžė, kad sklypas yra privatus, nors įsigytas įmonės vardu. Jis teigė, kad planuojant karjerą atsitraukta nuo kultūros paveldo, saugumų Nemuno teritorijų zonų.

„Matau problemą, matau esamą situaciją. Tai yra žemės ūkio paskirties sklypas, kuriame galima vykdyti su tuo susijusią veiklą. Noriu pabrėžti, kad mes tausojame gamtą, mes gerbiame Kulautuvą ir iš 45 hektarų, ūkinė veikla planuojama 26 hektaruose. Mes nenorime pažeisti gamtos, mes nenorime turėti problemų su visuomene ir savivaldybe, todėl šiandien išreikšti nuogąstavimai prasilenkia su įstatymais“, – dėstė V. Subačius.

Jis minėjo, kad karjeras reikalingas užtikrinti pramonės veiklą, bus kuriamos darbo vietos. V. Subačius taip pat sakė, kad smėlis ir žvyras būtų kasamas po vandeniu, nebūtų keliamos dulkės. Visgi, jis buvo nusiteikęs pesimistiškai.

„Aš suprantu, nepakeisiu jūsų nuomonės, aš turiu ją gerbti, bet turėsiu teisę savo poziciją ginti“, – Kauno rajono tarybos posėdyje sakė V. Subačius.

Jis taip dar minėjo, kad perkant sklypą buvo atliktos analizės, kurių metų nustatyta, kad būtų išvengti Batniavios seniūnijos, Virbaliūnų, Kulautuvos keliai.

„Papildomai nupirkome 11 sklypų, kad netrukdytume eismui, nekeltumėme triukšmo. Dviračių taką nukeltumėme į savo sklypą, suformuotumėme pliažą. Juk mes nekenkiame, neateiname buldozeriu ir pasakome „mano sklypas, ką norime, tą darome“. Mes taip nesielgiame“, – aiškino V. Subačius.

Prieš balsavimą V. Subačius teigė, kad bendruomenės surinkti parašai praėjusių metų birželį, kai niekas nežinojo, kas buvo numatyta šiame sklype.

„Tu negali vertinti, nežinodamas nei apie veiklą, nei kur kas važiuos“, – aiškino V. Subačius.

Meras: gyventojų nuomonė kitokia

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas citavo gautą Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pasirašytą raštą, kuriame teigiama, kad Nemuno slėnyje pasirinkta vieta, kurioje norima plėsti ir eksploatuoti karjerą, pasirinkta neatsakingai, o agrarinis miškingas kraštovaizdis virstu industriniu.

„Dėl tikėtino didelio poveikio kraštovaizdžiui, naudingų iškasenų gamyba šioje vietoje apskritai negali būti vystoma“, – citavo V. Makūnas.

Jis teigė, kad savivaldybė yra numačiusi verslui zonas, norima, kad kraštas plėtotųsi darniai, bet šiuo atveju yra kitokia gyventojų nuomonė.

„Ji yra gerbtina ir aš galvoju, kad jūs turėsite visas galimybes žengti kitus žingsnius“, – „Benefactor“ atstovui tarė V. Makūnas.

Balsuojant dėl sprendimo visi 27 Kauno rajono tarybos nariai pasisakė už tai, kad nebūtų pritarta karjerui Kulautuvos apylinkėse. Didesnių diskusijų dėl klausimo nebuvo, keli tarybos nariai išsakė savo argumentus.

Prieš balsavimą Kauno rajono tarybos socialdemokratų frakcijos seniūnė Violeta Boreikienė karjero plėtrą pavadino „verslo invazija“, kuri sunaikintų ilgus metus kurtą ir kuriamą kurortinę, rekreacinę ir poilsinę teritoriją. Taip pat, pasak jos, tai padarytų žalą natūraliai gamtos susiformavusiam landšaftui ir kurorto statusą turinčioms Kulautuvos, Zapyškio ir Kačerginės teritorijoms.

V.Rimas teigė, kad yra vietos ekonomikai ir verslui, tačiau turėtų vietos būti ir gamtai.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.