Lietuvoje

2016.04.01 21:01

Apklausa: gyventojai atgauna pasitikėjimą komerciniais bankais

ELTA 2016.04.01 21:01

Kovą stipriai išaugo gyventojų pasitikėjimas komerciniais bankais. Sociologai šį šuolį sieja su pastaruoju metu išaugusia informacine sklaida, susijusia su patikimumo gerinimu.

Lyginant su vasario mėnesio tyrimo rezultatais, gyventojų, pasitikinčių komerciniais bankais, padaugėjo 11 procentinių punktų. Kovą pasitikį komerciniais bankais teigė 49 proc. apklaustųjų, priešingai – 47 proc., o nuomonės neturėjo 4 proc. respondentų, rodo naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ kovo 4–5 dienomis atlikta gyventojų apklausa.

„Pasitikėjimas Lietuvos banku yra jau išaugęs seniai ir buvo stabiliai aukštas, bet pasitikėjimas komerciniais bankais po ekonominių, bankų krizių buvo labai žemas, tad dabar – gana ryškus šuolis. Tai galėtų būti susiję su informacijos suaktyvėjimu, komerciniai bankai siuntinėja informaciją apie perėjimą prie (elektroninių mokėjimų eurais erdvės. – ELTA) SEPOS, šita informacija susijusi su pervedimų patikimumu“, – svarstė „Baltijos tyrimų“ sociologas Romualdas Mačiūnas.

Lyginant su vasario mėnesio tyrimo rezultatais, taip pat 6 procentiniais punktais pakilo pasitikinčių savivaldybėmis ir „Sodra“, 5 procentiniais punktais pagerėjo Lietuvos žiniasklaidos vertinimas, o 4 procentiniais punktais padaugėjo gyventojų, pasitikinčių profsąjungomis ir muitinėmis.

Per pastarąjį mėnesį 3 procentiniais punktais pablogėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vertinimas, o kitų institucijų vertinimai nepakito arba pokyčiai yra paklaidos ribose.

2016 metų kovo mėnesį 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai labiausiai pasitikėjo Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (89 proc. teigė pasitikį), Bažnyčia – 71 proc., policija – 69 proc., krašto apsauga - 65 proc., prezidento institucija ir Lietuvos banku – po 64 proc., Lietuvos žiniasklaida – 63 proc., „Sodra“ – 62 proc., Konstituciniu Teismu ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba – po 61 proc., savivaldybėmis – 58 proc. ir Valstybės saugumo departamentu – 53 proc. apklaustųjų. Kiekviena iš šių institucijų pasitiki daugiau nei pusė suaugusių šalies gyventojų.

Dar keturiomis institucijomis gyventojai daugiau pasitiki, nei nepasitiki: Valstybės kontrolės, profesinių sąjungų, komerciniais bankais ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, o kitomis institucijomis gyventojai daugiau nepasitiki, nei pasitiki.

Labiausiai šalies gyventojai vasarį nepasitikėjo Lietuvos Seimu, kuriuo nepasitiki 71 proc., Lietuvos vyriausybe – 57 proc. ir teismais – 54 proc. gyventojų.

Klausimas: Pasakykite, ar jūs pasitikite ar nepasitikite kiekvienu iš šių institutų?

  Pasitiki
(%) 
Nepasitiki
(%) 
Neturi
nuomonės
(%) 
1. Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba  89 
2. Bažnyčia  71  21 
3. Policija  69  28 
4. Krašto apsauga  65  30 
5. Prezidento institucija  64  30 
6. Lietuvos banku   64  30 
7. Lietuvos žiniasklaida  63  35 
8. Sodra  62  31 
9. Konstituciniu Teismu  61  30 
10. Valstybės sienos apsaugos
tarnyba 
61  30 
11. Savivaldybėmis   58  38 
12. Valstybės saugumo
departamentu 
53  34  13 
13. Valstybės kontrole  50  38  12 
14. Profsąjungomis  49  34  17 
15. Komerciniais bankais  49  47 
16. Specialiųjų tyrimų tarnyba  48  39  13 
17. Muitinėmis  45  47 
18. Prokuratūra  44  46  10 
19. Lietuvos Vyriausybe  41  57 
20. Teismais  40  54 
21. Lietuvos Seimu  26  71