Lietuvoje

2016.03.31 10:58

Dešimtys tūkstančių iš biudžeto – R. Malinausko gelbėtojams nuo STT

Šarūnas Černiauskas, 15min.lt2016.03.31 10:58

Panašu, kad Druskininkų merui Ričardui Malinauskui ir jo pavaldiniams didelį įspūdį paliko advokatai, lydėję merą į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kai jis buvo apklausiamas kaip specialusis liudytojas Vijūnėlės byloje. Mat būtent šiems advokatams R. Malinausko vadovaujama savivaldybė tik ką numetė riebią sumą pinigų. Pusę jų – ir su paties mero parašu.

15min praėjusią savaitę rašė, kaip garsios advokatės Liudvikos Meškauskaitės kontora už Druskininkų savivaldybės pinigus teikia skundus prieš merui neparankius žurnalistus.

Tačiau dvi sutartys su L. Meškauskaitės kontora – smulkmė, palyginti su tuo, kiek iš Druskininkų savivaldybės uždirbs kiti advokatai, padėję R. Malinauskui sausam išlipti iš Vijūnėlės balos.

Į STT – su buvusiu rezonansinių bylų prokuroru

Kai R. Malinauskui svilo padai dėl garsiojo Vyriausybės nutarimo Nr. 343, į STT Druskininkų meras atėjo ne vienas. Jam atstovavo žinomas advokatas, buvęs rezonansinių bylų prokuroras Mindaugas Dūda.

Tapęs advokatu, M. Dūda be didesnių problemų persikraustė į kitą barikadų pusę. Pavyzdžiui, jo atstovaujamas buvęs Vilniaus vicemeras bei buvęs aplinkos viceministras Stanislovas Šriūbėnas išlipo sausas, kai buvo teisiamas dėl neteisėto praturtėjimo. Į advokatūrą M. Dūda pasuko tuo metu, kai teisme sukosi jo kuruota garsioji kalinių balsų pirkimo Darbo partijos naudai byla, galiausiai pasibaigusiu triukšmingu visų – tiek dėl balsų besiderėjusių „darbiečių“, tiek balsais prekiavusių kalinių – išteisinimu.

Vijūnėlės byla – ne pirmas atvejis, kai M.Dūdai tenka dirbti Druskininkuose. 15min žiniomis, buvęs prokuroras dalyvavo ir kituose teisiniuose procesuose, susijusiuose su R. Malinausko vadovaujama savivaldybe.

Kiek Druskininkų merui kainavo buvusio prokuroro paslaugos – žinoma, advokato ir kliento paslaptis. Tačiau šviežia M.Dūdos darbovietės sėkmė gaunant Druskininkų savivaldybės pinigus šioje šviesoje atrodo įdomiai.

Dvi solidžios sutartys – tuoj po tyrimo nutraukimo

M. Dūda dirba advokatų profesinėje bendrijoje „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“, save pristatančioje su „Marger“ ženklu. Būtent šią advokatų bendriją tuoj po R. Malinauskui sėkmingos Vijūnėlės bylos baigties pasamdė Druskininkų savivaldybė.

Centrinio viešųjų pirkimų portalo (CVPP) duomenimis, su M. Dūdos darboviete dvi solidžios sutartys sudarytos tuo pačiu metu – kovo 16 d. Arba vos daugiau nei pora savaičių po to, kai M. Dūdos ginamas Druskininkų meras sausas išlipo iš Vijūnėlės balos, nes prokurorai nutarė nutraukti merą klampinusį ikiteisminį tyrimą.

„Marger“ pasamdyta konsultacijoms, dokumentų projektų rengimui, teisinėms ekspertizėms ir, esant reikalui, Druskininkų savivaldybės atstovavimui įvairiose institucijose ar teismuose. Dvi sutartys beveik identiškos ir nurodant galimas advokatų paslaugas, ir maksimalią perkamų paslaugų sumą.

Tik vienu atveju merą gynusi advokatų kontora samdoma atstovauti Druskininkų savivaldybei, o kitu – Druskininkų savivaldybės administracijai. Atrodytų, tai vienas ir tas pats, bet oficialiai tai yra du skirtingi juridiniai asmenys. Ir vieną sutartį pasirašo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, o kitą – jau pats M. Dūdos klientas, Druskininkų meras R. Malinauskas.

Valandinis advokatų įkainis, kaip ir naujausioje sutartyje su L. Meškauskaitės kontora, savivaldybės skelbiamose sutartyse užtušuotas. Bet galutinė sutarčių vertė apibrėžta daugiau nei aiškiai.

„Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 18 mėnesių. Sutartis galiojimas gali baigtis anksčiau, jei bus suteikta paslaugų už 18 027,36 eurų su pridėtinės vertės mokesčiu“, – teigiama abiejuose dokumentuose.

Tarp kitko, Druskininkų mokesčių mokėtojų pinigai ir anksčiau plaukė į tą pačią advokatų kontorą. CVPP duomenimis, dar dvi sutartys sudarytos pernai, lapkričio 27 d. Tuo metu tyrimas dėl Vijūnėlės istorijos jau vyko – tik R. Malinauskas dar negalėjo pasigirti specialiojo liudytojo statusu.

Pirmos sutarties galiojimas – iki 12 mėnesių arba kol savivaldybė gaus paslaugų už 3,5 tūkst. eurų. Pasirašė administracijos direktorė V. Jurgelevičienė, advokatai samdyti Druskininkų savivaldybės administracijos reikmėms. Tą pačią dieną sudaryta antra sutartis jau leido advokatams sumokėti iki 9,11 tūkst. eurų – čia advokatai jau samdyti Druskininkų savivaldybės, o sutartį savo autografu palaimino pats meras R. Malinauskas.

Administracijos direktorė: advokatus samdyti verčia opozicija

Keturių sutarčių, kuriomis „Markevičius, Gerasičkinas ir partneriai“ pasamdyti Druskininkų savivaldybės ir administracijos reikmėms, maksimali vertė – apie 48,6 tūkst. eurų. Kam savivaldybei prireikė dusyk tą pačią dieną samdyti tą pačią advokatų kontorą, kuri, lyg tyčia, tik ką ištraukė merą iš STT glėbio, 15min pasiteiravo Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės V. Jurgelevičienės.

Savivaldybės administracijos vadovė klausimus paprašė pateikti raštu. Atsakymuose V. Jurgelevičienė pirmiausiai akcentuoja, kad „Marger“ su dviem sutartimis teisiškai atstovauja dviem atskiriems, nors ir glaudžiai susijusiems juridiniams asmenims – Druskininkų savivaldybei ir Druskininkų savivaldybės administracijai.

„Druskininkų savivaldybės vardu teisinių paslaugų sutartį meras pasirašė kaip savivaldybės vadovas. Pagal savivaldybės vardu sudarytą sutartį teisinės paslaugos teikiamos dėl savivaldybei, kaip juridiniam asmeniui, priskirtos kompetencijos – priimamų sprendimų. (...) Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatuose numatytos savivaldybės administracijos bei administracijos direktoriaus funkcijos ir veiklos sritys. Savivaldybės administracijos direktorius kaip įstaigos vadovas turi teisę atstovaudamas įstaigai (jos kompetencijos ir funkcijų ribose) teismuose ir kitose institucijose pasirašyti teisinių paslaugų sutartis“, – teigia socialdemokratė.

Klausiama, kokias paslaugas, kurių negali suteikti savivaldybės teisininkai, teiks R.Malinauską nuo STT gynusi advokatų bendrija, administracijos vadovė akcentavo Druskininkų opoziciją. Esą dėl jos veiklos smarkiai išaugo teisinių paslaugų poreikis.

„Teisinių paslaugų pirkimas buvo vykdomas atsižvelgiant į padidėjusį teisinių paslaugų poreikį, t.y. vykstančius teisminius ginčus, jų apimtis, sudėtingumą bei svarbą tiek administracijai, tiek savivaldybei ir turimus administracijos žmogiškuosius išteklius.

Pastaraisiais metais padidėjus savivaldybės tarybos opozicijos narių teikiamų nepagrįstų skundų skaičiui daugiau kaip 50 procentų, atitinkamai išaugo teismams ir kitoms valstybės institucijoms rengiamų procesinių ir kitų dokumentų skaičius.

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti vietos savivaldos ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, tiek Savivaldybė, tiek Administracija pasinaudojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 55 straipsnyje numatyta teise pasitelkti advokatų kontoras“, – dėsto V. Jurgelevičienė.

Administracijos vadovė patvirtino, jog atviro konkurso teisinėms paslaugoms nebuvo – tai ir nebuvo privaloma, mat sutarčių vertė neviršija ribos, nustatytos mažos vertės pirkimams. Savivaldybė informuoja, jog atlikta apklausos procedūra, pagal kurią savivaldybė privalėjo apklausti ne mažiau kaip tris potencialius tiekėjus. Kas buvo „Marger“ konkurentai ir kokias kainas jie siūlė – V. Jurgelevičienė teigia negalinti atskleisti.

„Pakviestos pateikti pasiūlymus advokatų kontoros buvo pasirinktos atsižvelgiant į pirkimo objekto savybes ir specifiką, t. y. apimtis, pobūdį, jų kokybę, vedamas tęstines bylas, teisinių paslaugų specifiką, vykstančius teisminius procesus, taip pat į advokatų kontorų teikiamų paslaugų sritį, kompetenciją ir patikimumą. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie kitus, konkurse dalyvavusius ir jo nelaimėjusius tiekėjus yra konfidenciali, kitų advokatų kontorų įvardinti negalime“, – teigia administracijos direktorė.

Mero nusižengimų nemato

Paklausta, ar „Marger“ sėkmei įtakos turėjo faktas, jog būtent šios bendrijos advokatas gynė R.Malinauską nuo Vijūnėlės bylos tyrėjų, administracijos direktorė tai paneigė. Ji pabrėžė, kad advokatą M.Dūdą meras samdėsi atskirai.

„Ričardas Malinauskas, kaip fizinis asmuo, savivaldybės administracijos žiniomis, turėjo atskirą sutartį su jūsų minimu advokatu. Jūsų minimi faktai jokios įtakos teisinių paslaugų tiekėjo parinkimui neturėjo“, – aiškina V. Jurgelevičienė.

Nors meras pats pasirašė vieną iš dviejų sutarčių su „Marger“, administracijos vadovė nemano, kad jis galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus samdydamas advokatų bendriją, kuri jį tik ką gynė nuo STT. Esą mero funkcijos samdant advokatus apsiribojo parašo padėjimu, o renkant laimėtoją R. Malinauskas nedalyvavo.

„Teisinių paslaugų pirkimo procedūras, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, atliko savivaldybės administracija, kuriai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius. Meras nei atliekant pirkimo procedūras, nei nustatant laimėtoją nedalyvauja. Administracijai, kaip perkančiajai organizacijai, atlikus teisinių paslaugų atstovavimo Druskininkų savivaldybei pirkimo procedūras, jos buvo baigtos pasirašant sutartį. (…) Meras, vadovaudamasis Vietos savivaldos ir kitų teisės aktų nuostatomis, atstovaudamas savivaldybei privalėjo pasirašyti minėtą sutartį“, – tvirtina V. Jurgelevičienė.

Primename, kad Vijūnėlės bylą prokurorai nutraukė, nurodydami, jog nerado nusikalstamos veikos požymių. Taip teisinės bėdos pasibaigė abiem specialiesiems liudytojams – R.Malinauskui ir aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui.

Tačiau jiems Vijūnėlės istorija sugrįžo bumerangu, kai buvo paviešintas STT pasiklausytų pokalbių turinys. Dėl mero ir ministro pašnekesių apie vyriausybės nutarimą Nr. 343 ir „zadanije“ K.Trečiokui Seime pradėta interpeliacija, o sykiu paleistas ir naujas ikiteisminis tyrimas dėl Vijūnėlės bylos medžiagos paviešinimo.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.