Lietuvoje

2021.01.13 10:52

Landsbergis: „aš esu viršininkas, o tu – kvailys“ – Lietuva nenorėjo klausytis tokių minčių, kurias dėstė piktas kvailys

Gytis Pankūnas, LRT.lt2021.01.13 10:52

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, prisiminęs Sausio 13-osios įvykius tikino, kad SSRS buvo ciniško smurto ir grobimų valstybė, kuri tokia ir liko. Lietuva, anot jo, per kruvinuosius sausio įvykius parodė, kad nenori taikstytis su Rusijos primetamu diktatu.

Trečadienį Sausio 13-osios minėjime Seime dalyvavęs V. Landsbergis pasakojo, kad jau 1990-ieji buvo lemiamas laikas, mat pavergtos tautos ir atkuriamos demokratijos kilo atsikratyti komunizmo diktatūrų, ypač didžiosios.

„Europoje įsisenėjusi ir pagrindinė nelaimė buvo raudonoji imperija – SSRS. Jungtinių Valstijų prezidento Ronaldo Reigano taikliu apibūdinimu – blogio imperija. Šiandien dar teisingiau būtų matyti joje melo imperiją. Žinomo ir atviro ciniško smurto, karų ir grobimų valstybė. Deja, ji tokia ir liko“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Kaip teigė profesorius, Sovietų Sąjungą valdė komunos arba SSKP klikos ir KGB konglomeratas. Anot jo, KGB buvo armijos dalis, bet kontroliavo armiją, siekė išlaikyti J. Stalino užkariavimus, nesitraukti už Molotovo ir Potsdamo sienų.

„Pagal šią neoficialią doktriną SSRS turėjo būti išsaugota su visais žemėlapyje raudonai nudažytais užgrobimais, tad ir su Baltijos šalimis, nekalbant jau apie Ukrainą ir Užkaukazę. Planą nubrėžė paskutiniu SSRS laikotarpiu kompartijos ir KGB vadovas Jurijus Andropovas, o jo globotinis Michailas Gorbačiovas buvo paskirtas tai misijai pridengti“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Pasak jo, Lietuvai teko sava istorinė misija – sulaužyti šią apgaulės ir smurto doktriną, ir raudonoji melo imperija lūžo Lietuvoje.

„Lietuva buvo pirmoji tarp sovietų kolonijų, kurioje kilęs išsilaisvinimo Sąjūdis laimėjo demokratinius parlameno rinkimus ir žmonių įgalioti atstovai vieningu balsavimu paskelbė atkuriamą nepriklausomą valstybę. Tuo prasidėjo nauja demokratinės visuomenės statyba ne pagal sovietų okupacijos primestą diktatūrinę tvarką su save pasistatančiais, pasiskiriančiais viršininkais. Toliau, kai jau yra tie viršininkai – viskas aišku. Aš esu viršininkas, o tu kvailys – ja načialnik, ty durak.

Lietuva nenorėjo ilgiau klausytis tokių minčių iš Kremliaus bokštų, nes jas dėstė būtent piktas kvailys. Ne, tvarkykis pas save kaip nori, o mes nesame tavo dvaras ir baudžiauninkai, gyvensime pagal laisvų tautų tvarką, kurios vardas – demokratija“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas pažymėjo, kad Lietuva norėjo, kad jos valdžia taptų laisva tauta, kuri galėtų išsirinkti laikinos valdymo pareigūnus.

„Vienas jų pagal atkuriamos suverenios šalies laikinąją Konstituciją buvo išrinktas aukščiausiuoju valstybės pareigūnu. Jis teikė parlamentui tvirtinti Lietuvos Vyriausybę ir aukštuosius teisėjus, atstovavo Lietuvai tarptautiniuose reikaluose, pasirašydavo parlamento, būtent Aukščiausiosios Tarybos, priimtus įstatymus. Jų jau niekas neprimesdavo, valdovo įsakymų iš užsienio, iš Maskvos. Tai buvo nepriklausomybė. Nepriimtina užkariautojams, bet už ją reikėjo kovoti nuo pat pirmųjų džiaugsmo dienų, pradedant Kovo 11-ąja“, – minėjime dėstė V. Landsbergis.

Anot jo, SSRS nepatiko Lietuvos pasipriešinimas, tačiau Sausio 13-ąją begikliai lietuviai atsilaikė.

„Tai ir yra 1991 metų sausis ir jo 13-osios dienos, dar nakties kulminacija – beginklių piliečių, ginančių savo laisvę, susirėmimas su svetima kariuomene, tankais, kulkomis ir sprogmenimis, žudančiais Lietuvos žmones. Beginkliai laisvės gynėjai su savo vadovais atsilaikė, o užpuolikai užspringo. Tokia buvo mūsų pergalė Vilniaus mūšyje už daugelio tautų laisvę“, – teigė V. Landsbergis.

Populiariausi

Karantinas Vilniuje

Lietuvoje

2021.01.24 09:33

Lietuvoje – 773 COVID-19 atvejai ir 18 mirčių, per praėjusią parą pasveiko 159 žmonės ligoninėse gydoma beveik 1,5 tūkst. pacientų; atnaujinta 09.55

7
COVID-19 vakcina (asociatyvi)

Lietuvoje

2021.01.23 12:27

„AstraZeneca“ Lietuvai pirmąjį ketvirtį tieks tik penktadalį žadėtų vakcinų Nausėda: tai nepakeis tikslo paskiepyti 2 mln. gyventojų vidurvasarį, atnaujinta 16.37