Čekų žurnalistas apie Sausio 13-ąją: pažadintas naktį prie Televizijos bokšto nuskubėjau sustabdytu žiguliu

Agnė Skamarakaitė, LRT RADIJO laida „10-12”, LRT.lt
2021.01.13 21:39
Sausio 13-osios įvykiai

„Jie mane pažadino naktį, sakydami, kad kažkas vyksta prie Televizijos bokšto. [...] Aš išbėgau į lauką, susistabdžiau vairuotoją su žiguliu, kuris mane kaip įmanoma greitai nuvežė prie Televizijos bokšto. [...] Aš mačiau šarvuotus automobilius, tankus, mačiau aplink bėgiojančius kareivius, girdėjau dejuojančius žmones, mačiau vieną ar du kūnus“, – LRT RADIJUI apie patirtus išgyvenimus sausio 13-ąją pasakoja čekų žurnalistas Karelas Bartakas.

LRT tęsia Sausio 13-osios trisdešimtmečiui skirtus pokalbius. Šį kartą į visai šaliai svarbią dieną pažvelgsime užsieniečių akimis. Vienas jų – čekų žurnalistas K. Bartakas. Jis gerai suprato laikotarpio kontekstą ir tapo vienu pirmųjų pranešusių pasauliui apie Sausio 13-osios įvykius.


Čekų žurnalistas K. Bartakas 1991-aisiais dirbo Čekoslovakijos naujienų agentūros korespondentu Maskvoje. Jis 30 metų keliose šalyse dirbo Čekijos naujienų agentūros korespondentu, vėliau kelerius metus dirbo Europos Komisijai (EK), o dabar yra laisvai samdomas žurnalistas.

Karelas Bartakas
Karelas Bartakas / Asmeninio archyvo nuotr.

K. Bartakas tais lemtingais metais dažnai lankėsi Lietuvoje ir gerai suprato, kas čia vyksta. LRT RADIJUI jis teigia, kad apie Sausio 13-osios įvykius pasaulį jis nušvietė pirmasis.

– Ką prisimenate iš tų itin svarbių Lietuvai sausio įvykių?

– Tuo metu dirbau Čekoslovakijos naujienų agentūros korespondentu Maskvoje. Tada, kai Lietuva pradėjo vaduotis iš Sovietų Sąjungos jungo, aš reguliariai važinėdavau iš Maskvos į Vilnių.

Gana dažnai keliaudavau naktiniu traukiniu į Vilnių. Buvau čia, kai Michailas Gorbačiovas kalbėjo parlamente, buvau čia per pirmus rinkimus, per Nepriklausomybės paskelbimą ir kitus svarbius įvykius.

Mums, esantiems Maskvoje, buvo aišku, kad 1991 metų sausį situacija Lietuvoje tapo labai įtempta, todėl nusprendžiau atvykti į Vilnių. Traukinys buvo sustabdytas Minske, neleido mums keliauti iki Vilniaus, todėl nuo Minsko iki Vilniaus vykau taksi. Tai buvo sausio 12 dieną.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Regina Stasiūnienė

Apsistojau viešbutyje „Sportas“, netoli stadiono, kitoje upės pusėje. Palaikiau ryšius su savo draugais Lietuvoje. Jie mane pažadino naktį, sakydami, kad kažkas vyksta prie Televizijos bokšto.

Kai atvykau (į Vilnių – LRT.lt), apsistojau viešbutyje „Sportas“, netoli stadiono, kitoje upės pusėje. Palaikiau ryšius su savo draugais Lietuvoje. Jie mane pažadino naktį, sakydami, kad kažkas vyksta prie Televizijos bokšto.

Aš turėjau gerų ryšių, dirbau, galima sakyti, komandoje su Baliu Bučeliu, Eltos reporteriu. Jis dažnai atvykdavo į Maskvą, todėl gerai vienas kitą pažinojome. Jis buvo man didelė parama ir pagalba. Jis padėdavo man susikalbėti su žmonėmis, nes lietuviškai nekalbėjau, o rusiškai susikalbėti ne visada pavykdavo.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Regina Stasiūnienė

Aš išbėgau į lauką, susistabdžiau vairuotoją su žiguliu, kuris mane kaip įmanoma greitai nuvežė prie Televizijos bokšto.

Tai buvo mano didelis privalumas – mano ryšiai su Lietuvos žurnalistais. Taip pat bendravau su Algimantu Žuku iš „Respublikos“ laikraščio ir kitais. Dėl to jiems rūpėjo mane pažadinti ir informuoti, kad vyksta kažkas svarbaus. Aš išbėgau į lauką, susistabdžiau vairuotoją su žiguliu, kuris mane kaip įmanoma greitai nuvežė prie Televizijos bokšto.

– Gal atsimenate kokiu metu atvykote prie Televizijos bokšto?

– Turėjo būti apie 1 valandą nakties. Tarp 1 ir 2 valandos. Aš mačiau šarvuotus automobilius, tankus, mačiau aplink bėgiojančius kareivius, girdėjau dejuojančius žmones, mačiau vieną ar du kūnus.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Regina Stasiūnienė

Jie neleido man patekti toliau, kariai buvo apsupę Televizijos bokštą. Pasklido gandai, kad jie puls parlamentą. Pasilikau ten kurį laiką, bandydamas nepamiršti visko, ką pamačiau. Nuvykau į Eltą parašyti savo pranešimo, nes tuo momentu, manau, kelias valandas buvau vienintelis naujienų agentūros žurnalistas, užsienio žurnalistas, kuris pranešinėjo apie tuos įvykius, nes kiti užsienio žurnalistai buvo apsistoję viešbutyje „Lietuva“ ir jų niekas nepažadino. Dauguma jų darbą pradėjo tik anksti ryte.

– Buvo žurnalistai iš Norvegijos?

– Taip, bet jie buvo iš televizijos ir jie turėjo didelių problemų mėgindami greitai persiųsti savo filmuotą medžiagą iš Lietuvos, nes televizijos įranga tuo metu nebuvo prieinama. Man viskas buvo paprasčiau – aš galėjau naudotis teleksu Eltoje ir perduoti savo pranešimą į Prahą. Ir padaryti tai greitai.

Man viskas buvo paprasčiau – aš galėjau naudotis teleksu Eltoje ir perduoti savo pranešimą į Prahą. Ir padaryti tai greitai. Net „Reuters“ tada citavo Čekoslovakijos naujienų agentūrą apie tai, kas vyksta Vilniuje.

Net „Reuters“ tada citavo Čekoslovakijos naujienų agentūrą apie tai, kas vyksta Vilniuje. Aš buvau įvykių liudininkas, bet taip pat ir gavau papildomos informacijos iš Eltos reporterių, grįžtančių į agentūrą per visą naktį. Taigi galėjau sustiprinti savo pranešimą ir jų informacija.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Vilius Kairys

Buvo didelė sumaištis. Niekas nežinojo, kiek nužudytų, kiek sužeistų žmonių. Informacija nuolat keitėsi.

Buvo gandų, kad bus puolamas parlamentas. Nulėkėme ten. Radome minią žmonių. Vytautas Landsbergis kalbėjo jiems pro langą. Buvo apie 4 valanda ryto, jei gerai pamenu. Žmonės tada ėmė statyti barikadas.

Buvo gandų, kad bus puolamas parlamentas. Nulėkėme ten. Radome minią žmonių. Vytautas Landsbergis kalbėjo jiems pro langą. Buvo apie 4 valanda ryto, jei gerai pamenu. Žmonės tada ėmė statyti barikadas.

– Ar tuo metu suvokėte savo darbo svarbą, kad jūs greičiausias, galbūt vienintelis?

– Tokiais momentais supranti, kad yra rašoma istorija. Aš puikiai supratau, kas vyksta Lietuvoje, nes, kaip minėjau, dažnai čia atvykdavau, taigi aš suvokiau kontekstą. Aišku, tą naktį ir artimiausias dienas kilo klausimų, kas davė nurodymą šiai atakai – ar pats Gorbačiovas, kas bus toliau, ar jie tęs atakas, ar bus didesnis puolimas?

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Vilius Kairys

Parlamente nuolat sklido gandai, kad atskrenda sraigtasparniai, kad parlamento pastatas bus atakuojamas per stogą. Barikados parlamento koridoriuose buvo pastatytos. Mes miegojome parlamente dvi naktis, jei gerai atsimenu.

Situacija visą laiką buvo labai neaiški ir įtempta. Vėliau ėmė atrodyti, kad labai tikėtina, kad kariuomenė daugiau nebeatakuos. Taigi po kelių dienų palikau Vilnių, keliavau autobusu iki Rygos, nes ten irgi vystėsi įvykiai.

Miesto pakraštyje autobusą sustabdė sovietų kariai, liepė išlipti, tikrino dokumentus, jie atėmė visą mano vaizdo medžiagą, tačiau man leido keliauti į Rygą, nes buvau akredituotas Maskvoje. Taigi neturiu nei vienos fotografijos, nuolat fotografavau, bet nieko neturiu.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Vilius Kairys

Miesto pakraštyje autobusą sustabdė sovietų kariai, liepė išlipti, tikrino dokumentus, jie atėmė visą mano vaizdo medžiagą, tačiau man leido keliauti į Rygą, nes buvau akredituotas Maskvoje. Taigi neturiu nei vienos fotografijos, nuolat fotografavau, bet nieko neturiu. Fotografijos iš parlamento buvo labai įspūdingos – barikados, suręstos iš stalų, rašomųjų mašinėlių, žmonės su įvairiais ginklais, kad galėtų apsiginti nuo užpuolikų, taip pat barikados, juosusios parlamento rūmus iš išorės. Visa tai buvo nepaprastai įspūdinga.

– Kaip jautėtės tą naktį ir kitas naktis – ar buvote išsigandęs? Ar nebuvo laiko būti išsigandusiam, tiesiog stengėtės dirbti savo darbą?

– Tai visada yra labai emocionalu, kai žmonės nužudomi ir sužeidžiami. Jausmai labai stiprūs, didelis liūdesys. Kai turi patirties su sovietų kariškių metodais, žinai, kad galima tikėtis blogiausio. Tačiau tuo pačiu metu mes manėme, kad Gorbačiovas ir žmonės aplink jį neis tuo keliu. Mane buvo apėmę sumišę jausmai. Iki šiol manau, kad įvykiai Vilniuje buvo atspindys kovų Sovietų Sąjungos vadovybėje.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Regina Stasiūnienė

Greičiausiai tiesioginį įsakymą davė ne Gorbačiovas, galbūt Jazovas (Dmitrijus Jazovas, sovietinis karinis ir politinis veikėjas, buvęs SSRS gynybos ministras (1987–1991 m.), Sovietų sąjungos maršalas (1990 m.) – LRT.lt) ar kažkas kitas, kuris veikė be Gorbačiovo pilno žinojimo, kas vyksta.

Tuo metu neturėjome nei mobiliųjų telefonų, nei kompiuterių, todėl reikėjo kažkur nueiti, kur būtų prieinamas teleksas arba būtų įmanoma paskambinti, kad žmonės galėtų įsirašyti tavo pranešimą Maskvoje ar tiesiogiai Prahoje ir jį atspausdinti.

Emocijos, kas be ko, bet kai tu dirbi tokiomis sąlygomis, galvoji apie tai, kaip kuo greičiau ir profesionaliau perduoti savo turimą informaciją. Tuo metu neturėjome nei mobiliųjų telefonų, nei kompiuterių, todėl reikėjo kažkur nueiti, kur būtų prieinamas teleksas arba būtų įmanoma paskambinti, kad žmonės galėtų įsirašyti tavo pranešimą Maskvoje ar tiesiogiai Prahoje ir jį atspausdinti. Taip mes tuo metu dirbome.

– Jūs buvote apdovanotas Sausio 13-osios medaliu. Kiek tai jums svarbu?

– Buvau labai pamalonintas ir didžiavausi, kai sužinojau, kad gausiu šį medalį. Nuvykau į Vilnių, į parlamentą, kur vyko ceremonija. Buvau ten kartu su savo kolega iš Norvegijos televizijos. Tai buvo labai jaudinanti, maloni ceremonija ir proga man vėl susitikti su lietuviais draugais.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Regina Stasiūnienė

Aš sakau: „Aš žurnalistas, laukiu interviu, kaip sutarėme“. Jis: „O Dieve, tikrai?! Aš pamiršau, maniau, tu esi mano naujas asmens sargybinis!“

Dar atsimenu, kad Vytautą Landsbergį buvau kalbinęs kelis kartus ir maniau, kad jis atsimena mano veidą. Kai jis man teikė medalį, aš jo paklausiau, ar įmanoma iš jo vėliau paimti interviu. Jis pasakė: „Žinoma, jokių problemų, ateik 7 val. į mano kabinetą“.

Taigi aš parlamente jo laukiau. Buvo 7, buvo 8 valanda, buvo 8.30... Ir staiga jis atėjo ir klausia manęs: „Ką čia veiki?“ Aš sakau: „Aš žurnalistas, laukiu interviu, kaip sutarėme“. Jis: „O Dieve, tikrai?! Aš pamiršau, maniau, tu esi mano naujas asmens sargybinis!“ Taigi tai buvo smagi su tuo susijusi istorija. Mes susėdome ir tai buvo ilgas ir įdomus interviu.

– Kokį įspūdį jums paliko Vytautas Landsbergis?

– Jis buvo to momento herojus. Ir jis tai žinojo. Ir man atrodo, tuo didžiavosi. Jis buvo labai drąsus, netgi duodamas interviu. Jis nebuvo atsargus. Jis sakė dalykus, kurių aš nelabai norėjau rašyti, nes man atrodė, kad tai nebus naudinga nei jam, nei santykiams su Rusija.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Vilius Kairys

Jis buvo labai stačiokiškas, taip galėčiau pasakyti. Tam tikru metu turėjau abejonių, nes Sausio 13-osios ankstų rytą, kai jis kalbėjo miniai žmonių, susirinkusių prie parlamento, pasak mano lietuvių draugų, kurie man vertė jo žodžius, jis ragino žmones kovoti su rusų kariais, jei jie ateitų.

Normaliai tikėtumeisi, kad jis sakytų žmonėms slėptis ir pasistengti nebūti sužeistiems ar nužudytiems. Tačiau jis juos ragino priešintis. Tai buvo abejotinas momentas, tačiau tuo metu tai buvo suprantama.

Tai man atrodė nenormalu, nes normaliai tikėtumeisi, kad jis sakytų žmonėms slėptis ir pasistengti nebūti sužeistiems ar nužudytiems. Tačiau jis juos ragino priešintis. Tai buvo abejotinas momentas, tačiau tuo metu tai buvo suprantama.

– Kaip iš šiandienos perspektyvos atrodo tie įvykiai?

– Aš manau, kad tai buvo įvykis iš tiesų reiškęs nepriklausomybę Lietuvai. Nepriklausomybės judėjimai buvo prasidėję ir kitose dviejose Baltijos šalyse ir kitose Sovietų Sąjungos dalyse, bet tai tikrai pagreitino procesą.

Taip pat po kelių savaičių Lietuvoje vyko referendumas, po Sausio 13-osios nebebuvo kelio atgal. Žiūrint iš Sovietų Sąjungos vadovybės pozicijos, tai buvo labai neprotingas ir blogas žingsnis, apvertęs įvykių eigą ir atkreipęs viso pasaulio dėmesį į Lietuvos nepriklausomybės kovą.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Vilius Kairys

Staiga žmonės labai susidomėjo Lietuva ir solidarumo banga, nusiritusi per Europos šalis, buvo milžiniška. Ir tai buvo būdinga ne tik naujosioms demokratijoms centrinėje ir rytų Europoje, bet taip pat ir Vakarams, kad ir Islandijai, kuri pasiūlė jums diplomatinius santykius vos po kelių savaičių po įvykių.

Tai buvo labai svarbu, nes staiga žmonės labai susidomėjo Lietuva ir solidarumo banga, nusiritusi per Europos šalis, buvo milžiniška. Ir tai buvo būdinga ne tik naujosioms demokratijoms centrinėje ir rytų Europoje, bet taip pat ir Vakarams, kad ir Islandijai, kuri pasiūlė jums diplomatinius santykius vos po kelių savaičių po įvykių. Taip, tai buvo nepaprastai svarbūs įvykiai.

Aš iš Maskvos atkeliavau į žuvusiųjų laidotuves. Traukiniu iš Maskvos į Vilnių važiavo 70–80 užsienio žurnalistų, kurie ketino pranešti apie laidotuves, ko įprastai nebūtų buvę galima tikėtis – tokio didelio dėmesio iš pasaulinės žiniasklaidos.

Interviu su čekų žurnalistu Karelu Bartaku klausykitės ir radijo įraše.


Parengė Vismantas Žuklevičius.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / LRT nuotraukas perdavė Vilius Kairys