Lietuvoje

2016.03.24 16:29

Sprendimas dėl ministro K. Trečioko atidėtas

ELTA2016.03.24 16:29

Seimas iki kito posėdžio atidėjo sprendimą dėl aplinkos ministro Kęstučio Trečioko. Ketvirtadienį dar vienos pertraukos, svarstant jam inicijuotą interpeliaciją, paprašė opozicinė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija. 

Kitą savaitę Seimo plenariniai posėdžiai nevyks. Parlamentarai į plenarinius posėdžius rinksis balandžio 5 d.

Ketvirtadienį Seimo sudaryta redakcinė komisija parengė Seimo nutarimo projektą dėl interpeliacijos aplinkos ministrui K. Trečiokui, kuriame pareikštas Seimo pritarimas ministro atsakymams. Seimas po pateikimo pritarė šiam projektui, už balsavus 54 Seimo nariams, prieš 25 ir 7 susilaikius.

Interpeliacijos iniciatorių vardu kalbėjęs Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis sakė, kad Seime vyksiantis balsavimas dėl pasitikėjimo ar nepasitikėjimo ministru yra ne tiek dėl ministro kompetencijos, bet dėl moralinių, etinių sumetimų.

„Ministras sakė netiesą ir melavo Seimo Antikorupcijos komisijai, tai galimai baudžiamosios atsakomybės klausimas. Ministras sakė netiesą ir melavo visuomenei, sakydamas, kad jokių skambučių iš Ričardo Malinausko nesulaukė“, – ministro „nuodėmes“ vardino E. Masiulis.

Jis patarė ministrui: suklydai – atsiprašyk ir pasitrauk.

Aplinkos ministras K. Trečiokas Seime neigė jam inkriminuojamus kaltinimus.

„Gavėnia man baigėsi gan sunkiu išbandymu“, – prisipažino K. Trečiokas. Ministras tvirtino nepadaręs jokių neteisėtų veiksmų.

„Atleidžiu už visus kaltinimus ir pykčio nelaikau. Verbų sekmadienį už jus meldžiausi“, – sakė K. Trečiokas.

Ministras aiškino, kad Druskininkų mero R. Malinausko prašymus dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 343 pakeitimo projekto supratęs ir vertinęs kaip savivaldybės interesams atstovaujančio pareigūno kreipimąsi į valstybės pareigūną – aplinkos ministrą.

„Todėl ta aplinkybė, kad R. Malinauskas skambino man asmeniškai darbo metu ir į tarnybinį mobilųjį telefoną, visiškai nereiškia, kad šioje vietoje egzistavo koks nors mano asmeninis interesas. Eidamas aplinkos ministro pareigas, dažnai sulaukiu skambučių ir prašymų iš įvairių institucijų atstovų dėl tam tikrų klausimų, priskirtinų Aplinkos ministerijos kompetencijai.

Todėl spręsdamas tokius klausimus veikiu tik kaip valstybės pareigūnas. Informacija apie R. Malinausko galimus kokius nors asmeninius interesus, susijusius su kurortų apsaugos zonų reglamentavimu Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, man nebuvo pateikta. Atkreipiu dėmesį, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija patvirtino, kad R. Malinauskas šioje situacijoje neveikė asmeniniais interesais“, – į interpeliaciją atsakė K. Trečiokas.

Atsakingiems Aplinkos ministerijos darbuotojams, rengusiems Vyriausybės nutarimo Nr. 1025 projektą, ministras tvirtino nedavęs jokių aplinkos ministro įgalinimus viršijančių pavedimų.

„Neprašiau atlikti kokių nors neteisėtų veiksmų ar vykdyti pareigų skubos tvarka“, – tvirtino jis.

Ministras patikino, kad Seimo Antikorupcijos komisijai neteikė melagingos informacijos.

„Komisijos posėdyje manęs buvo klausiama apie Vyriausybės nutarimo Nr. 1025 priėmimą, o ne viso Vyriausybės nutarimo Nr. 343 (šiuo metu galiojančių Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, – ELTA) keitimą. Jokio spaudimo ar kitokio teisėto ar neteisėto poveikio iš partijos Tvarka ir teisingumas narių ar valdančiosios koalicijos partnerių prieš komisijos posėdį nepatyriau“, – teigė K. Trečiokas.

Seime ministras aiškino, kad nei jis, nei jo šeimos nariai nėra neatlygintinai naudojęsi „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ ar kitų Druskininkų sveikatinimo įstaigų paslaugomis. „Išskyrus tai, kad du kartus, dalyvaudamas oficialiuose renginiuose, kurie pasibaigė vėlai naktį, nakvojau viešbutyje „AQUA“, Druskininkuose“,– sakė K. Trečiokas.

Seimo narys Povilas Gylys svarstė, ar interpeliacijos motyvas nėra siekis susidoroti su ministru, kuris kovoja už tvarką atliekų tvarkyme.

„Tvarkietis“ Petras Gražulis piktinosi, kad prieš Velykas, Didįjį ketvirtadienį, opozicija bando prikalti ant kryžiaus ministrą. „Pasielgėte labai nekrikščioniškai, kaip tikri fariziejai. (...) Esate gabūs, man atrodo, kad ir fariziejai turi ko iš jūsų mokytis“, – teigė P. Gražulis.

Konservatorė Rasa Juknevičienė siūlė perkelti Seimo posėdį po to, „kai pilnatis pasibaigs“.

Prieš šventes vykstančiu „cirku“ pasipiktino ir socialdemokratas Eduardas Šablinskas.

„Melavimas – toks žodis, kurį dar reikia įrodyti“, – patarė jis.

Interpeliacijos iniciatorių vardu kalbėjęs Eligijus Masiulis sakė, kad ministro atsakymus vertina neigiamai, nes „abejonės virš ministro galvos neišsklaidytos“.

Po interpeliacijos tekstu buvo pasirašę 36 Seimo nariai iš Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos. Tam, kad interpeliacijos procedūra būtų pradėta, reikia ne mažiau kaip penktadalio Seimo narių parašų.

Kaip numato Statutas, Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projektas turi būti pateiktas Seimui apsvarstyti ne vėliau kaip kitą posėdžių dieną. Jame turi būti pareikštas Seimo pritarimas arba nepritarimas ministro atsakymui. Jeigu Seimo nutarimo dėl interpeliacijos projekte ministro atsakymas pripažįstamas esąs nepatenkinamas ir pareikštas nepasitikėjimas juo, tai toks nutarimo projektas gali būti priimtas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma – ne mažiau kaip 71 Seimo nario.

Jeigu Seimo nutarimas dėl interpeliacijos priimamas, ministras, kuriam pareikštas nepasitikėjimas, privalo atsistatydinti.