Lietuvoje

2016.03.23 12:06

Sausio 13-osios bylos kaltinamasis J. Melis: esu kariškis, ne politikas

ELTA, LRT RADIJAS, LRT.lt 2016.03.23 12:06

Sausio 13-osios bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas tęsia apklausas. Trečiadienio posėdyje apklausiamas vienas iš dviejų byloje dalyvaujančių kaltinamųjų – Rusijos pilietis, Lietuvoje sulaikytas Jurijus Melis. Jis, prokurorų duomenimis, buvo viename iš tankų sovietams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą. 

Tai – jau antrojo bylos kaltinamojo apklausa. Antradienį buvo apklaustas Rusijos pilietis Genadijus Ivanovas. 

J. Melis buvo sulaikytas Lietuvoje 2014 m. kovą už dalyvavimą 1991 metų įvykiuose prie Vilniaus televizijos bokšto. Vyras, prokurorų duomenimis, buvo viename iš tankų sovietams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą.

J. Melis trečiadienio posėdyje pareiškė savo kaltės nepripažįstantis.

„Ne, nepripažįstu“, – teigė jis ir sutiko duoti detalesnius parodymus.

Tiesa, kaltinamasis pripažino paleidęs tris tuščius šūvius iš tanko. Tai esą buvo daroma siekiant imituoti šūvį – tokia praktika esą taikyta dažnai, o jis buvo įsitikinęs, kad Lietuva yra SSRS dalis.

„Nesutinku su kiekvienu kaltinimo punktu. Faktą dėl Televizijos bokšto ir šūvio paleidimo iš tanko faktą patvirtinu. Palaikau parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu“, – aiškino jis.

J. Melis, per įvykius buvęs Tarybų Sąjungos kariuomenės leitenantas, teismui tikino įsakymo žudyti žmones negavęs, priešingai, sulaukęs nurodymų, kad veiktų atsargiai, civiliai asmenys nenukentėtų. Kaltinamasis pabrėžęs esąs kariškis, ne politikas, sakė, kad šioje byloje iš kaltinimų matyti, kad dauguma kaltinamųjų – žemesnės grandies karininkai, o ne aukštesnio rango kariškiai, tad jais buvo pasinaudota.

„Dar kartą noriu pakartoti – nebuvau jokių nusikalstamų grupių narys, jokių susitarimų nesutariau, gynybos ministrą mačiau tik nuotraukoje, jokių planų nesudarinėjau ir neturėjau. Aš buvau etatinis kariškis savo šalyje ir nepažeidžiau priesaikos, duotos šios šalies tautai. Buvo gautas konkretus įsakymas vykti į koloną, neturėjau galimybės pasirinkti savo veiksmų ir elgesio pobūdžio. Palaikau teismo ketinimus išnagrinėti šią bylą vadovaujantis baudžiamąja teise, bet, manau, tai sunkiai įmanoma. Savaime tie įvykiai turi politinę reikšmę, politizavimo išvengti nepavyks“, – kalbėjo Lietuvoje teisiamas Rusijos pilietis.

Iš J. Melio apklausos paaiškėjo, kad vyras buvo komunistų partijos narys, tačiau dėl to jis neturėtų būti teisiamas.

Vyriškis teismui, be kita ko, aiškino matąs tam tikras problemas savo gynyboje ir priminė buvusio Socialistinio liaudies fronto lyderio Algirdo Paleckio bylą, kur Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „negalima turėti kitos nuomonės“. Pasak J. Melio, „šis teismo procesas yra egzaminas šaliai, šios šalies teismams, patikrinimui, kaip laikomasi tikrosios demokratijos principų Europoje“. Rusas teismo prašė objektyvaus bylos tyrimo, humaniško teismo, „nepaisant spaudimo iš išorės“. J. Melis baigdamas savo pasisakymą, prašė patenkinti prašymą dėl kardomosios priemonės pakeitimo.