Lietuvoje

2021.01.03 07:00

Aktualu mokytojams, mokiniams, studentams ir jų tėvams: ateinančių metų pokyčiai švietime

Aida Murauskaitė, LRT.lt2021.01.03 07:00

Koronaviruso išbandymai, užklupę 2020 metais, nesiliaus šiais metais. Nuotolinis mokymas kol kas suplanuotas iki sausio pabaigos. Kaip bus toliau, Vyriausybė apsispręs vėliau. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad būtent nuotoliniam mokymui stiprinti bus skiriamas didesnis dėmesys – ir finansinė paspirtis, ir pedagoginė pagalba, ypač abiturientams. 

Nuotolinis mokymas

Sausį pagrindinis ir vidurinis ugdymas vyks tik nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal socialinių įgūdžių programas. Mokyklos privalės užtikrinti, kad būtų laikomasi visų saugumo reikalavimų.

Pradinis mokymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 dienos, taip pat vyks nuotoliniu būdu.

Tiesa, savivaldybės turės užtikrinti ugdymą, priežiūrą ir maitinimą tiems vaikams, kurių tėvai, globėjai, įtėviai negali dirbti nuotoliniu būdu ir pasirūpinti vaikais visą dieną.

Būreliai ir kiti neformaliojo ugdymo užsiėmimai vyksta tik nuotoliniu būdu. Jei tai neįmanoma, ši veikla stabdoma.

Profesinis mokymas ir aukštosios studijos vyksta tik nuotoliniu būdu, bet yra išimtis: išskyrus privalomą praktiką, praktinius mokymus ar kompetencijos vertinimą, kai tai įmanoma tik kontaktiniu būdu.

Karantinas šalyje paskelbtas iki sausio 31-osios.

Privalomas ikimokyklinis ugdymas

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vaikams, kurie patiria socialinę riziką, ugdyti iš valstybės biudžeto bus skiriama apie 1,3 mln. eurų. Lėšos skiriamos ugdymui, maitinimui, pavėžėjimui. 2021 m. ir 2022 m. valstybės biudžete planuojama skirti po 30 mln. eurų, kurie bus panaudoti naujoms ikimokyklinio ugdymo grupėms įsteigti – patalpoms, baldams, įrangai ir mokymo priemonėms įsigyti.

Visuotinis ikimokyklinis ugdymas (ne tik socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams) įsigaliotų palaipsniui: nuo 2023 m. – galimybės lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą būtų suteiktos visiems 4 metų vaikams, 2024 m. – 3 metų vaikams ir 2025 m. – 2 metų vaikams.

Brandos egzaminai

Kol kas kitų metų brandos egzaminų tvarka nepatvirtinta. Bus svarstomas siūlymas atsisakyti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos.

Bendrojo ugdymo programos

Šiuo metu atnaujinamos visų mokomųjų dalykų ugdymo programos. Kai kurios sukėlė didelių aistrų pedagoginėje bendruomenėje. Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planą, 2021 – 2022 m. m. programos bus išbandomos mokyklose, o 2022 – 2023 m. m. – diegiamos.

Priėmimas į aukštąsias mokyklas

Kitais metais stosiantiesiems į universitetus ir kolegijas konkursinio balo skaičiavimo principai išlieka panašūs kaip 2020 m. Vienintelė naujovė – stojant į sporto programas didinama sporto pasiekimų reikšmė.

Stojant į sporto studijų krypčių grupės studijų programas vietoje pagrindinio dalyko imami sporto pasiekimai. 2021 m. stojantiems į sporto studijų programas už sporto pasiekimus bus skiriama 0,4 konkursinio balo, o kitiems trims dalykams – po 0,2 balo. Pernai už sporto pasiekimus ir antrąjį dalyką buvo skiriama po 0,3, o likusiems dviem dalykams – po 0,2 balo.

Algos

Nuo 2021 m. sausio 1 d. didinami pradedančiųjų mokslininkų atlyginimai, kad jų alga po mokesčių nebūtų mažesnė nei 2-4 metų doktorantams teikiama parama, tai yra 880 Eur. Atlyginimas vidutiniškai pakiltų 234 Eur. Iš viso asistentų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų algoms valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose ir aukštosiose mokyklose didinti 2021 m. valstybės biudžete numatyta 5,2 mln. Eur.

Nuo sausio 1 d. vidutiniškai 14 proc. augs mažiausiai uždirbančių auklėtojų, koncertmeisterių, akomponiatorių atlyginimai. Tam numatyta 2,5 mln. Eur.

Nuo sausio 1 d. vidutiniškai 3,6 proc. didės švietimo įstaigose dirbančių bibliotekininkų atlyginimai. Tam numatyta 1,1 mln. Eur.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. didinamas švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis, atlyginimai turėtų padidėti vidutiniškai 18,5 proc., atskiroms pareigybėms – nuo 10 iki 25 proc., taip pat bus papildomai įsteigta iki 760 švietimo pagalbos specialistų pareigybių. Iš viso tam numatyta 10,1 mln. Eur.

Bendrasis ugdymas

Bendrojo ugdymo programas įgyvendinančias mokyklas pasieks tikslinis finansavimas skaitmeninio ugdymo plėtrai (30 Eur vienam mokiniui). Tam numatyta 10,25 mln. Eur.

Toliau bus teikiama reikalinga pagalba mokykloms dėl nuotolinio mokymo stiprinimo. Dėl pandeminės situacijos atsiradusiems mokymo(si) praradimams kompensuoti yra suplanuota 1,5 mln. Eur. Kaip viena iš priemonių numatomos papildomos konsultacijos mokiniams, ypač baigiamųjų klasių, kad padėtų geriau pasirengti egzaminams.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose, kurios vykdomos tautinių mažumų kalbomis, padaugės valandų lietuvių kalbai mokytis – skiriamos 5 val. per savaitę (dabar priešmokyklinio ugdymo programoje skiriamos 4 val., o ikimokyklinio ugdymo programoje – tik tokiu atveju, jeigu šeima pageidauja ir ugdymo įstaiga turi galimybių). Ši Švietimo įstatymo nuostata bus pradėta įgyvendinti nuo kitų metų rugsėjo 1 d.

Nuo rugsėjo 1 d. pridedama papildoma fizinio ugdymo pamoka 8 kl. ir matematikos pamoka 10 kl.

2021 m. bus įsteigtos 285 papildomos mokytojų padėjėjų pareigybės. Tam numatyta 3,7 mln. Eur.

Neformalusis švietimas

Keičiasi ir didėja neformaliojo vaikų švietimo finansavimas. Nuo ES lėšų pereinama prie valstybės biudžeto lėšų. Planuojama, kad jų bus daugiau – 17 mln. eurų (2020 m. skirta 12 mln.).

Tęsiama Kultūros paso programa, kiekvienam vaikui skiriama po 15 eurų valstybės lėšų. Toliau bus plečiamas paslaugų teikėjų ratas, tad išaugs ir pasirinkimo galimybės mokykloms.

Tęsiamas Saugaus interneto projektas. Skyrus ES ir valstybės biudžeto lėšų, bus plečiamas mokytojų – ambasadorių tinklas, didinant kompetencijas saugesnio interneto tematika.

Planuojama, kad 2021 m. rudenį pradės veikti 7 regioniniai STEAM centrai. Jie steigiami Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose, Utenoje ir Tauragėje. Centruose bus įkurtos standartizuotos laboratorijos (biologijos-chemijos, fizikos-inžinerijos, robotikos arba gamtamokslinė, mechatroninė arba IT) ir specializuotos laboratorijos, atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką. Šiuo metu baigiami patalpų, kuriuose įsikurs centrai, remonto darbai, laboratorijoms perkama įranga ir baldai, kuriamas centrų veiklos modelis.

Mokymasis visą gyvenimą

2021 m. planuojama įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemos reformą. Bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo bei ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis bus siekiama sukurti vieningą sistemą. Ji sudarys sąlygas žmonėms, norintiems tobulinti savo kompetencijas, vieno langelio principu veikiančioje elektroninėje sistemoje rasti mokymosi galimybių pasiūlymus, labiausiai atitinkančius jų poreikius.

2021 m. bus pradėtas kurti Regioninių karjeros centrų tinklas, kuriame bus teikiamos profesinio orientavimo pasaugos tiek mokinimas, jaunimui, tiek ir suaugusiems asmenims.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt