Lietuvoje

2016.03.17 10:15

Konservatoriai kreipėsi į KT dėl R. Pakso

LRT.lt 2016.03.17 10:15

Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius ir grupė Seimo narių kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, prašydami ištirti, ar Seimo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvados“ (Nr. XII-2250) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo įstatymui.

„Seimo dauguma, bandydama įsiteikti koalicijos partnerių spaudimui, priėmė absurdišką Seimo nutarimą, kuriame gausu akivaizdžiai ir brutaliai Konstitucijos nuostatas pažeidžiančių nuorodų Konstituciniam Teismui ir Seimui. Tokį nutarimą laikome visiška valdančiosios daugumos nepagarba Konstitucinio Teismo bei Seimo institucijoms, diskredituojančiomis esminius parlamentinės demokratijos principus. Tokią įžūlią nepagarbą Konstitucijai privalome stabdyti dar vis veikiančiomis konstitucinėmis priemonėmis, nes demokratijos erozija prie šios valdžios įgauna vis pavojingesnių pačiai demokratijai bruožų“, – pranešime spaudai cituojmas A. Kubilius. 

Teismo klausiama, ar nuostata, kad Seimas, remdamasis savo diskrecija ir nauja priesaikos turinio interpretacija, yra kompetentingas atkurti prezidento Rolando Pakso pilietines ir politines teises savo nutarimu, 3/5 Seimo narių balsų dauguma, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Kreipimesi taip pat prašoma išsiaiškinti, ar minėto nutarimo nuostata, kad Seimas privalo įgyvendinti įvykusios apkaltos peržiūrą, suteikiant Seimui kompetenciją spręsti, ar yra teisinis pagrindas pradėti, nutraukti ir peržiūrėti įvykdytą apkaltą, paaiškėjus naujoms esminėms aplinkybėms Seimo specialiosios komisijos siūlymu ar paties Seimo sprendimu atšaukti apkaltą asmeniui, kuriam ji buvo įvykdyta, dėl tokio sprendimo priėmimo net nesikreipiant į Konstitucinį Teismą.

Parlamentarai atkreipia dėmesį ir į Seimo nutarimo punktą, kad Konstitucinis Teismas privalo persvarstyti savo priimtus nutarimus, kurių nuostatos neatitinka Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių paktui.