Tuometinis Telecentro vadovas apie Sausio 13-ąją: rankomis susikibę gynėjai tankų neišsigando

Agnė Skamarakaitė, LRT RADIJO laida „10-12”, LRT.lt
2021.01.09 15:30
Televizijos bokštas. Sausio įvykiai

LRT tęsia pokalbius, skirtus Sausio 13-osios trisdešimtmečiui. Šįkart – su dar dviem tuometiniais Televizijos bokšto darbuotojais: Algiu Šalkausku ir Edmundu Ramonu. Vyrai LRT RADIJUI pasakoja iki šiol prisimenantys kurtinančius tankų šūvius ir visa niokojantį Televizijos bokšto šturmą.

Atskubėjo priešinga eismo kryptimi

Tuometinis Televizijos bokšto inžinierius, dabar tebedirbantis Telecentre, vadovaujantis RTV ir technologinės infrastruktūros priežiūros skyriui, Algis Šalkauskas, prisiminęs Sausio įvykius, sako, kad nors buvo ir penktadienis, savaitgalio nuotaikomis tąkart net nekvepėjo. „Įtampa jautėsi ne tik Televizijos bokšte, bet ir visoje Lietuvoje“, – pasakojimą pradeda A. Šalkauskas.


Vyras teigia, kad tą lemtingą vakarą darbai baigėsi ramiai. Tiesa, buvo galvojama, kaip neleisti būsimiems užgrobikams lengvai perimti televizijos veiklos.

„Padarėme savo darbus ir apsitarėme, ką reiktų padaryti, kad galėtume pakenkti galimiems televizijos technikos perėmėjams, jog jie negalėtų operatyviai išeiti į eterį ir transliuoti, – prisimena tuometis inžinierius. – Pasitarėme, ką reiktų daryti kituose, nutolusiuose padaliniuose, kaip antai Molėtuose ir Kaune. Taigi, padarę savo darbus, ramiai išsiskirstėme ilsėtis savaitgaliui.“

Algis Šalkauskas
Algis Šalkauskas / A. Šalkausko asm. arch. nuotr.

Tačiau tinkamai pailsėti po savaitės darbų, esant tokiai įtampai šalyje, vargu ar buvo įmanoma.

„Šeštadienio dieną per televiziją ir radiją sekėme, kas vyksta respublikoje. Naujienas sekėme iki paskutinės minutės. Išgirdau, kad užiminėja „Konarskį“ (radijo ir televizijos pastatus S. Konarskio gatvėje – LRT.lt). Nedelsdami su draugais šokome į automobilį ir atvažiavome prie bokšto (Televizijos bokšto – LRT.lt)“, – pasakoja Televizijos bokšte iki šiol dirbantis vyras.

A. Šalkauskas prisimena į atmintį įsirėžusį vaizdą, kuomet automobiliu skubėdamas prie Televizijos bokšto su draugais pasivijo tankų koloną.

„Dabartiniu Laisvės prospektu važiuojančią tankų koloną mes faktiškai pasivijome. O prie pačio Televizijos bokšto teko atvažiuoti priešinga eismo juosta, – tvirtina pašnekovas. – Nuvažiavę nubėgome ir prisijungėme prie visų ten susirinkusių gynėjų.“

Atmintin įsirėžė bokšto šturmas

Vienas tuometinių Telecentro vadovų, Edmundas Ramonas, sako suskaičiavęs kelias dešimtis iš tankų paleistų šūvių.

„Atmintin labiausiai įsirėžė keli dalykai. Vienas jų buvo Televizijos bokšto šturmas. Aš suskaičiavau 24 tankų šūvius bokšto prieigose. Taip pat įsirėžė ilgalaikis šaudymas iš automatų ir kulkosvaidžių netrasuojančiomis kulkomis“, – atsiminimais dalijasi pašnekovas.

Žmonių, tuomet susirinkusių prie Televizijos bokšto, anot Edmundo, buvo apie 2–3 tūkstančius. Vyras sako negalintis pamiršti ir to vaizdo, kuomet žmonės tankų nepabūgo ir nuo Televizijos bokšto nesitraukė, o puolėsi jo ginti.

Edmundas Ramonas su prezidentu Valdu Adamkumi 2007 metais apdovanojant Sausio 13-osios atminimo medaliu
Edmundas Ramonas su prezidentu Valdu Adamkumi 2007 metais apdovanojant Sausio 13-osios atminimo medaliu / D. Barysaitės nuotr.

Paskelbus, kad tankai artėja prie bokšto, tai kaip dabar savo akyse matau – visi žmonės puolėsi ne nuo bokšto, bet prie bokšto.

„Paskelbus, kad tankai artėja prie bokšto, tai kaip dabar savo akyse matau – visi žmonės puolėsi ne nuo bokšto, bet prie bokšto, – sako E. Ramonas. – Rankomis susikibę gynėjai apsupo visą Televizijos bokštą.“

Nemaniau, kad bus taip niokojančiai užgrobtas Televizijos bokštas, sako A. Šalkauskas. Vyras prisimena, kad galiausiai gynėjai buvo išvaikyti ir tankai suformavo žiedų sistemą, juosiančią Televizijos bokštą.

„Vėliau tankai ir tanketės stūmė visus žmones, kol juos galiausiai išstūmė iš visos teritorijos“, – tikina tuo metu gynėjų gretose buvęs Televizijos bokšto darbuotojas.

Televizijos bokštas
Televizijos bokštas / A. Šalkausko asm. arch. nuotr.

Vėliau, pasak Algio, per radiją žmonės išgirdo, kad reikia skubėti ginti Seimo rūmų.

„Tampėmės su savimi „vefus“ (tuo metu buvę populiarūs Rygos „Vef“ gamykloje gaminti radijo imtuvai – LRT.lt), per kuriuos ir išgirdome, kad bus šturmuojami Seimo rūmai. Taigi sėdome į mašinas ir nuskubėjome ten.“

Skelbėsi išvadavę nuo „landsbergistų“

Tuo tarpu E. Ramonas pasakoja, kad atmintin įsirėžė ir susidūrimas su bokštą okupavusiais kariškiais.

„Sekmadienį susiskambinau su bendradarbiais ir sutarėme, kad į darbą ateisime kaip įprasta ir tiesiog dirbsime. Per taip vadinamą tradicinę „penkiaminutę“ (taip vadintas trumpai trunkantis darbuotojų susirinkimas – LRT.lt) atėjo trys pašaliniai asmenys: papulkininkis Šurupovas (Lietuvos Komunistų partijos skyriaus vedėjas atsargos pulkininkas Vitalijus Šurupovas – LRT.lt), papulkininkis, kuris vadovavo bokšto šturmui (buvęs Rusijos specialiosios paskirties „Alfa“ būrio vadovas Michailas Golovatovas – LRT.lt) ir mūsų buvęs darbuotojas Subotinas (Vilniaus radijo telefono ryšio tarnybos inžinierius, atsargos papulkininkis Anatolijus Subotinas – LRT.lt).

Sausio 13-oji
Sausio 13-oji / Artūro Rimkevičiaus nuotr.

Šurupovas paskelbė, kad jie čia išgelbėjo mus nuo „landsbergistų“. Mums palinkėjo likti ir dirbti toliau. Tačiau mes tokio entuziazmo neparodėme. Mes pareiškėme, kad jų vieta yra už Televizijos bokšto ir už tvoros.

„Mūsų nedomina nei jūsų ašaros, nei verksmai“, – sakė jis. Jis buvo įsitikinęs, kad savo užduotį įvykdė.

Tuomet šturmui vadovavęs papulkininkis tiesiai šviesiai pareiškė turintis partijos ir Vyriausybės nurodymą užimti Televizijos bokštą. Jis pareiškė, kad tokie veiksmai jau atlikti Tbilisyje, Baku, o dabar yra Vilniaus eilė.

Jis taip pat pareiškė žinantis savo darbą ir užduotį vykdys bet kokiomis priemonėmis ir bet kokiais būdais.

„Mūsų nedomina nei jūsų ašaros, nei verksmai“, – sakė jis. Jis buvo įsitikinęs, kad savo užduotį įvykdė“, – pasakoja vienas tuometinių Telecentro vadovų Edmundas Ramonas.

Viso pokalbio su tuometiniais Televizijos bokšto darbuotojais Algiu Šalkausku ir Edmundu Ramonu klausykitės radijo įraše.


Parengė Vismantas Žuklevičius.