Lietuvoje

2016.03.16 12:39

Rusų sąjunga ir NVO susirūpino dėl planų reorganizuoti rusiškas švietimo įstaigas

BNS 2016.03.16 12:39

Lietuvos rusų sąjunga ir Lietuvos rusų nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai pareiškė susirūpinimą dėl Vilniaus savivaldybės planų 2016–2020 m. reorganizuoti ir struktūriškai pertvarkyti sostinės bendrojo lavinimo mokyklas ir vaikų darželius.

„Vilniaus savivaldybės paruoštas rusų vaikų darželių ir mokyklų rusų mokamąja kalba plano projektas reikalauja gilesnės analizės, konsultacijų ir konstruktyvaus dialogo su visomis suinteresuotomis pusėmis“, –teigiama pareiškime.

Jį pasirašiusių organizacijų atstovai reiškia susirūpinimą dėl to, kad reorganizacijos planai nebuvo derinami su visuomene ir tėvais, kurie yra pagrindiniai švietimo proceso užsakovai.

„Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Švietimo įstatymas garantuoja tautinėms mažumoms teisę mokytis savo gimtąja kalba“, – pažymima pareiškime.

Pareiškimą pasirašė Lietuvos rusų sąjungos pirmininkas Sergejus Dmitrijevas, Lietuvos rusų tėvynainių koordinacinės tarybos pirmininkė Olga Gorškova, Lietuvos rusų mokyklų mokytojų asociacijos pirmininkė Ella Kanaitė ir Lietuvos rusų vaikų darželių asociacijos pirmininkė Tatjana Dvilevič.