Lietuvoje

2013.03.07 16:42

Seimo laikinoji tyrimo komisija išklausys generalinį prokurorą

ELTA 2013.03.07 16:42

Trečiadienį į pirmąjį posėdį susirinkusi Seimo laikinoji tyrimo komisija, svarstanti Seimo narės Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės klausimą, kitame posėdyje ketina išklausyti generalinį prokurorą Darių Valį.

Trečiadienį į pirmąjį posėdį susirinkusi Seimo laikinoji tyrimo komisija, svarstanti Seimo narės Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės klausimą, kitame posėdyje ketina išklausyti generalinį prokurorą Darių Valį.

Ši komisija prašys generalinio prokuroro pateikti gegužės 17 d. Garliavos įvykių vaizdo medžiagą.„Mes savo kreipimesi prašysime, kad generalinis prokuroras į posėdį atneštų tą medžiagą, kurią jie turi, tai yra, visiems rūpimą gegužės 17 d. filmuotą vaizdo medžiagą“, – žurnalistams sakė komisijos pirmininkas Vytautas Saulis.

Jis tikisi prokurorų geranoriško bendradarbiavimo. „Mes turime teisę paprašyti tos medžiagos, lygiai taip, kaip ir generalinis prokuroras, prokuratūra turi teisę jos nepateikti. Matysime, kaip mums pavyks susitarti, lauksime iš jų geranoriško žingsnio“, – sakė V. Saulis.

Parlamentinė tyrimo komisija taip pat nutarė kreiptis į Seimą ir prašyti, prireikus, pavyzdžiui, svarstant ikiteisminio tyrimo medžiagą, rengti uždarus komisijos posėdžius.

Seimo komisija, išklausiusi generalinio prokuroro, vėliau ketina apklausti Seimo narę N. Venckienę. „Išklausę jų argumentus sudėliosime sąrašą žmonių, organizacijų, kuriuos pakviesime į kitus komisijos posėdžius“, – sakė V. Saulis.

Pasak jo, komisija susilaukė daugybės pasiūlymų, daug medžiagos, kuri sveria „ne vieną kilogramą“.

Pirmajame komisijos posėdyje, kuriame buvo patvirtintas komisijos darbo reglamentas, buvo diskutuota ir apie tai, ar gali Seimo nariai reikšti savo vertinimus dėl komisijoje svarstomų klausimų.

„Kiekvienas Seimo narys turi teisę reikšti savo nuomonę, tačiau laikinųjų komisijų darbo tvarkoje, kurią nustato įstatymas, nurodyta, kad mes turime susilaikyti nuo priešlaikinių vertinimų ir komentarų. Oficialią informaciją viešosios informacijos priemonėms teikia komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo, tačiau kiekvienas Seimo narys turi teisę savo nuomonę pareikšti“, – žurnalistams aiškino V. Saulis.

Seimo laikinoji tyrimo komisija, spręsianti dėl sutikimo Seimo narę N. Venckienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę, į kitą posėdį ketina susirinkti kitą savaitę, kovo 13 d.

Komisijoje dirba 13 įvairioms Seimo frakcijoms atstovaujančių parlamentarų. Komisijai vadovauja socialdemokratas V. Saulis, jo pavaduotoju tapo „tvarkietis“ Petras Gražulis.

Seimas pavedė savo sudarytai komisijai tyrimą atlikti iki šių metų kovo 25 d., primena ELTA.

Generalinis prokuroras D. Valys yra paprašęs parlamento panaikinti Seimo narės N. Venckienės teisinę neliečiamybę. Jis paprašė sutikimo leisti patraukti Seimo narę baudžiamojon atsakomybėn, ją suimti ir kitaip suvaržyti jos laisvę.

D. Valys išdėstė parlamentarams ikiteisminių tyrimų metu gautus duomenis apie N. Venckienės galimai padarytas nusikalstamas veikas.

Pasak jo, ikiteisminių tyrimų metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad N. Venckienė 2010 m. lapkričio 17 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo patalpose viešai užgauliai pažemino teisingumą vykdantį teismą, nevykdė Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimo, kuriuo buvo įpareigota skubiai perduoti vaiką jo motinai, 2012 metų gegužės 17 d. trukdė antstolei vykdyti teismo sprendimą; piktnaudžiavo vaiko atstovo teisėmis psichiškai gniuždydama vaiką; panaudodama fizinį smurtą pasipriešino policijos pareigūnui.

„N. Venckienė, priešindamasi vaiko paėmimui, vaiko akivaizdoje tyčia ne mažiau kaip penkis kartus spyrė nukentėjusiajai Laimutei Stankūnaitei į pilvą ir kojas, taip padarė nežymų sveikatos sutrikdymą ir traumavo mergaitę“, – sakė D. Valys.

N. Venckienė kategoriškai neigia jai metamus kaltinimus.