Lietuvoje

2016.03.10 08:21

Seimas rinksis į pavasario sesiją

ELTA 2016.03.10 08:21

Ketvirtadienį Tautos atstovai rinksis į Seimo pavasario sesiją. Prasidėsiančios sesijos darbų programoje – daugiau kaip 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų). 

Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 195, Prezidentė Dalia Grybauskaitė – 22, Seimo nariai (frakcijos) – daugiau kaip 385 įstatymų projektus.

Be to, sesijoje bus išklausytas šalies vadovės D. Grybauskaitės metinis pranešimas, vyriausybės metinė veiklos ataskaita.

Ketvirtadienį pirmajame sesijos posėdyje būsimus jos darbus pristatys Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, vyriausybės teikiamus įstatymų projektus – ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Pavasario sesijoje tarp pagrindinių Seimo darbų išlieka naujojo socialinio modelio įstatymų projektų svarstymas. Socialinis modelis apima 7 pagrindinius ir 27 lydimuosius teisės aktų projektus, susijusius su užimtumo didinimu, darbo santykių reglamentavimo tobulinimu.

Į ketvirtadienio posėdžio darbotvarkę įtraukti prezidentės D. Grybauskaitės vetuotų Mokslo ir studijų ir Žmonių palaikų laidojimo įstatymų pakeitimų svarstymai, bus sprendžiama dėl pritarimo Rimanto Šadžiaus kandidatūros siūlymui į Europos Audito Rūmų narius ir kt.

Pagal Seimo valdybos patvirtintą posėdžių grafiką sesijos metu, nuo kovo 10 d. iki birželio 30 d., planuojama surengti beveik 50 posėdžių.

Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.