Lietuvoje

2013.03.05 11:34

Daugiausia Lietuvoje yra socialdemokratų, Darbo partija – antroje vietoje

ELTA 2013.03.05 11:34

32 Lietuvos politinės partijos Teisingumo ministerijai pateikė savo narių sąrašus, kuriuose įrašyti 108 957 asmenys.

32 Lietuvos politinės partijos Teisingumo ministerijai pateikė savo narių sąrašus, kuriuose įrašyti 108 957 asmenys.

Pateikti savo narių sąrašus partijas įpareigoja Politinių partijų įstatymas.

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 45 partijos. Keturioms jų yra pradėta likvidavimo procedūra.

Daugiausia narių įrašyta Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše, antroje vietoje pagal narių skaičių yra Darbo partija, trečioje – partija Tvarka ir teisingumas, ketvirtoje – Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Devynios partijos – Lietuvos humanistų partija, Lietuvos žalioji partija, Tautos pažangos partija, Lietuvos socialinio teisingumo sąjunga, Lietuvos reformų partija, Respublikonų lyga, Tautinė partija "Lietuvos kelias", Smulkaus ir vidutinio verslo partija, Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ – duomenų apie narių skaičių Teisingumo ministerijai nepateikė.

Partijų pateiktų sąrašų duomenys automatiniu būdu buvo sutikrinti su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis, tikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikartoja kitų partijų sąrašuose.

Politinių partijų įstatymas numato, kad partijoje turi būti ne mažiau kaip 1000 narių.

Jei partija sąrašo nepateikia iki kovo 1 d. ar pagal pateiktą sąrašą bus nustatyta, kad jame yra mažiau nei 1000 narių, ji negali dalyvauti rinkimuose bei pretenduoti į iš valstybės biudžeto skiriamus asignavimus.

Taip pat partijos narių sumažėjus daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, partija turi būti likviduota Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jeigu ji pati per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti.

Jeigu sprendimas reorganizuoti ar pertvarkyti nepriimamas, tokia partija laikoma likviduojama pasibaigus šešių mėnesių terminui nuo pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie dalyvių skaičiaus sumažėjimą viešo paskelbimo registre dienos.