Naujienų srautas

Lietuvoje2016.03.02 16:01

VTEK ataskaita: didėja privačių interesų viešumas

ELTA 2016.03.02 16:01

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Seimui pateiktoje 2015 metų veiklos ataskaitoje atsispindi didėjantis privačių interesų viešumas, sustiprėjusi pagalba valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims ir didesnis visuomenės įsitraukimas kontroliuojant pastarųjų veiklą. 

„Tendencijos gana geros. Derinant prevencijos ir kontrolės funkcijas, pirmą kartą istorijoje pasiekėme 100 proc. vietos savivaldos politikų privačių interesų deklaravimo lygį, suaktyvėjo savivaldybių etikos komisijų veikla. Tačiau yra ir nerimą keliančių aspektų. Pavyzdžiui, tai, kad iš mūsų kontroliuojamų asmenų rato beveik pusė tiriamųjų yra valstybės ir savivaldos politikai. Žinoma, jų priimami sprendimai labiau matomi ir juntami visuomenei. Pernai ypač padaugėjo atvejų, kai, nesant pagrįstų duomenų apie galimą pažeidimą ir remiantis vien spėjimais ar prielaidomis, buvo siekiama inicijuoti VTEK tyrimus ir dažniausiai – dėl valstybės politikų veiklos. Dalis jų galbūt susiję su artėjančiais Seimo rinkimais ir yra politinės konkurencijos pasekmė. Tokiais atvejais elgėmės principingai, laikydamiesi įstatymų nuostatų“, – sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.

Jis taip pat pridūrė, kad pernai VTEK keitė strategiją ir kūrė naują infrastruktūrą, ypatingą dėmesį skirdama tarnybinės etikos pažeidimų priežastims nustatyti, siekė sudaryti nepalankias sąlygas galimiems nusižengimams.

„Tarp svarbiausių praėjusių metų VTEK veiklos sričių – privačių interesų deklaravimo kontrolė, tyrimai, viešojo sektoriaus institucijų savikontrolės stiprinimas ir jų atliktų tyrimų išvadų vertinimas, asmenų nusišalinimų stebėsena, teisėkūros iniciatyvos, rizikų analizė, švietimas“, – sakė VTEK pirmininkas.

Prevencijos priemonėmis teigiamų rezultatų pasiekta vietos savivaldos skaidrinimo srityje, kai per pusmetį privačius interesus atskleidė visi 1524 pernai išrinkti savivaldybių tarybų nariai. Užpernai šie rodikliai siekė vos 41 proc. Taip pat atsirado naujovė privačių interesų deklaracijose – papildomas priedas, kuriame asmenys atskleidžia abejonių dėl jų veiklos skaidrumo galinčius kelti tarnybos metu susidariusius ryšius. O viešai VTEK interneto tinklapyje prieinamų deklaracijų skaičius išaugo 57 proc.

Stiprinant institucijų savikontrolę, sumažėjo VTEK atliekamų tyrimų skaičius ir tris kartus išaugo kitų institucijų atliktų revizuojamų tyrimų. Pernai, kaip ir užpernai, dominavo tyrimai dėl valstybės politikų elgesio (43 proc. visų tyrimų), rečiausiai tirtas pareigūnų elgesys (4,4 proc.). Dažniausiai VTEK vertino nenusišalinimo atvejus, naudojimąsi pareigomis asmeninei naudai gauti, tarnybinio transporto ar kito valstybinio turto naudojimą ne tarnybinėms reikmėms ir situacijas, kai nesilaikyta privačių interesų deklaravimo tvarkos ar atstovimo privačioms grupėms ar asmenims apribojimų.

Pernai pakito ir privačių interesų deklaravimo informacinė sistema – nuo šiol ji leidžia kontroliuojančioms institucijoms registruoti asmenų nusišalinimo nepriėmimo atvejus. O VTEK pasiūlytos ir Seimo priimtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pataisos įpareigojo institucijas elektroninėmis priemonėmis informuoti VTEK apie sprendimus nepriimti asmenų pareikšto nusišalinimo. VTEK taip pat inicijavo ir kitų penkių tarpusavyje susijusių valstybės tarnybos sritį reguliuojančių įstatymų pataisas. Įsigaliojusios nuo šių metų, jos, tikimasi, užtikrins efektyvesnį tarnybinės etikos normų laikymąsi. Pakeitus įstatymus, VTEK taip pat suteikta teisė pripažinti, kad asmuo šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Toks pažeidimas būtų laikomas šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu.

Lietuvai rengiantis stoti į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), VTEK pateikė pirmines šalies pozicijas dėl etiško elgesio valstybės tarnyboje gerinimo, interesų konfliktų valdymo gairių ir lobistinės veiklos skaidrumo bei sąžiningumo principų.

Švietimo srityje pasitelktos virtualios priemonės – VTEK tinklapyje įdiegtą Tarnybinės etikos patarėją, galintį padėti išspręsti esmines tarnybinės etikos dilemas, savo tinklapiuose įsidiegė 85 proc. šalies savivaldybių.

„Visų šių priemonių rezultatai dvejopi. Viena vertus, auga valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų atsakomybė, suvokimas, ką tarnybinės etikos srityje jie galbūt daro netiksliai, ir siekis lygiuotis į gerus pavyzdžius. Kita vertus, visuomenė greičiau atpažįsta netinkamą elgesį, tampa jam nepakanti ir informuoja atitinkamas priežiūros institucijas, kurios imasi teisės aktuose numatytų veiksmų, taigi stiprėja valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kontrolė. Abiem atvejais gaunama teigiama grąža – asmenys stengiasi laikytis tarnybinę etiką reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir kartu auga visuomenės pasitikėjimas viešojo sektoriaus įstaigomis“, – teigiama ataskaitoje.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi