Lietuvoje

2013.03.04 16:11

Kaune didinamas mokestis už darželius

ELTA 2013.03.04 16:11

Vaikų darželius lankančių mažųjų kauniečių tėveliai nuo balandžio mėnesio pradžios privalės daugiau nei dabar mokėti už savo atžalų lavinimą pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Vaikų darželius lankančių mažųjų kauniečių tėveliai nuo balandžio mėnesio pradžios privalės daugiau nei dabar mokėti už savo atžalų lavinimą pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Savivaldybės politikų valia trečdaliu didinamas pernai Kauno miesto tarybos sprendimu nustatyto atlyginimo už vaikų ugdymo sąlygų tenkinimą dydis. Mokesčiai už vaikų maitinimą Kauno darželiuose kol kas nepakito.

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, tėvai už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną mokės 2 litus vietoj anksčiau mokėtų 1,50 lito, o ugdomų pagal priešmokyklines ugdymo programą mokės 1 lito mokestį (per dieną) ugdymo reikmėms ir kitoms grupės išlaidoms.

Surinktos lėšos bus skiriamos įstaigos išlaikymo reikmėms: darbuotojų darbo užmokesčiui, ugdymo, ūkinėms, higienos priemonėms, turtui įsigyti, smulkiems remonto darbams atlikti.

Per mėnesį mažylio ugdymo sąlygų tenkinimo mokestis vidutiniškai sieks 42 litus.