Lietuvoje

2020.12.03 12:01

Kitais metais egzaminus laikys mažiau abiturientų, bet išaugo biologijos, rusų kaip užsienio kalbos populiarumas

LRT.lt2020.12.03 12:01

Baigėsi brandos egzaminų pasirinkimo laikas. Abiturientai iki lapkričio 24 dienos turėjo pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina laikyti 2021 metais. Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar atliks brandos darbą.

Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkosi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA).

2020 metų gruodžio 2 dienos duomenimis, prašymus 2021 metais laikyti brandos egzaminus pateikė 27 733 kandidatai (2020 metais – 28 254, 2019 metais – 30 072 kandidatai). Tai 521 kandidatu mažiau negu 2020 metais.

2021 metais laikyti privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 207 kandidatai. Tai 1,61 procento daugiau lyginant su 2020 metais. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikyti pasirinko 16 857 kandidatai, o tai 2,03 procento daugiau negu 2020-aisiais. 1,65 procento daugiau kandidatų pasirinko ir biologijos brandos egzaminą.

NŠA duomenimis, 2021 metais didesnė kandidatų dalis ketina laikyti ir užsienio kalbos (rusų), užsienio kalbos (vokiečių), geografijos valstybinius brandos egzaminus. Pastaruosius metus panaši kandidatų dalis renkasi laikyti fizikos, chemijos, užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminus.

Užsienio kalbos (anglų) brandos egzaminą rinkosi 18 433 kandidatai, tai 0,73 procento mažiau negu ankstesniais metais. 0,8 procento mažiau kandidatų rinkosi istorijos, 0,72 procento informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus. Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniais metais, technologijų brandos egzaminas (jį laikyti pasirinko 6 600 kandidatų).

Pagal dabartinį planą 2021 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalimi. Planuojama, jog užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis vyks balandžio 7-9 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 8 ir 9 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalys vyks balandžio 9 dieną.

Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – fizikos numatytas birželio 21 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 – liepos 8 dienomis.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021 metais, iki lapkričio 24 dienos galėjo teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Populiariausi

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje

2021.04.20 09:34
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje patvirtinti 1138 nauji koronaviruso atvejai, mirė 9 žmonės, pirmąją skiepo dozę gavo 4541 asmuo

mirė 40–49 metų amžiaus grupei priklausantis asmuo; atnaujinta 10.00