Lietuvoje

2020.11.21 19:17

Teisės klinika. Slapta padarytas garso įrašas kaip įrodymas teisme: ką būtina žinoti?

Karolis Barkauskas, VU Teisės klinikos konsultantas2020.11.21 19:17

Slaptas garso įrašinėjimas tai garso įrašinėjimo technikos panaudojimas pokalbiui įrašyti be kito asmens ar asmenų sutikimo. Darant tokį įrašą gali būti pažeidžiama asmens duomenų apsauga – sudedamoji teisės į privatumą dalis. Pabrėžtina, kad šiame tekste kalbama apie privačių asmenų daromus garso įrašus ir jų panaudojimą civiliniame procese.

Civilinio proceso kodekso 177 str. 2 dalyje nurodyta, kad garso įrašas gali būti naudojamas kaip įrodymas teisme. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) suformuotą praktiką nustatant slaptų garso įrašų kaip įrodymų leistinumą teisme reikia atsižvelgti į keletą labai svarbių aplinkybių.

Pirma, ar įrašas yra daromas nepažeidžiant subjektų, užfiksuotų įraše, teisių ir interesų, jų teisių į privatų gyvenimą. Garso įrašas, padarytas asmeniui nežinant, jo privačioje valdoje (pavyzdžiui, gyvenamosiose patalpose, namų kieme, automobilyje), užduodant tariamus klausimus, negali būti laikomas leistinu įrodymu, nes yra tiesiogiai pažeidžiamas kito asmens privatumas.

Tačiau visai kitokia situacija susiklosto tam pačiam asmeniui įrašinėjant pokalbius viešojoje vietoje, pavyzdžiui, kavinėje ar parduotuvėje – toks įrašinėjimas neturėtų būti laikomas privačių asmens teisių pažeidimu. Taip pat labai svarbu nustatyti ar asmuo, besiginantis privatumo pažeidimu yra sąžiningas, ar nepiktnaudžiauja šia teise, kadangi teismas, nustatęs, kad asmuo dangstosi privatumo apsaugos motyvais, gali atsisakyti ginti jo privatumo teisę.

Garso įrašas, padarytas asmeniui nežinant, jo privačioje valdoje (pavyzdžiui, gyvenamosiose patalpose, namų kieme, automobilyje), užduodant tariamus klausimus, negali būti laikomas leistinu įrodymu, nes yra tiesiogiai pažeidžiamas kito asmens privatumas.

Antra, ar naudojamos leistinos priemonės bei fiksavimo būdai. Kalbant apie priemones bei fiksavimo būdus būtų svarbu išskirti vieną LAT nutartį, kurioje teisėjų kolegija konstatavo, kad vykstant civiliniam teismo procesui vienos ginčo šalies iniciatyva slaptų įrašų darymas kitos ginčo šalies atžvilgiu prilygsta operatyvinei veiklai, o šią veiklą gali naudoti tik valstybės įgalioti asmenys.

Šioje byloje ieškovė specialiai uždavinėjo jai naudingus klausimus būnant atsakovės privačioje valdoje. LAT pabrėžė, kad privatus asmuo negali taikyti jokių operatyvinės veiklos priemonių kito privataus asmens atžvilgiu, jo privačioje valdoje. Taip pat LAT nurodė, kad atsižvelgiama ir į tai ar asmuo nėra specialiai provokuojamas pokalbio metu: ar nėra sukuriamos tokios situacijos, kai užduodamas klausimas susilaukia įrašinėjančiam asmeniui naudingų atsakymų, reakcijų.

LAT teisėjų kolegija yra pasisakiusi ir dėl buitinio pokalbio įrašo: „paprasto buitinio pokalbio įrašas, padarytas visiems prieinama įrašymo technika, siekiant apginti tik savo pažeistas teises, laikytinas legaliu įrašu ir teisėta įrodinėjimo priemone“.

Su šeimos teise susijusiuose ginčuose slapto garso įrašo leistinumas yra vertinamas atlaidžiau privatumo atžvilgiu. Kaip pavyzdį galima būtų pateikti LAT išnagrinėtą bylą, kurioje santuokos nutraukimo metu žmona siekė nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su motina, nes, pasak jos vyras buvo girtaujantis ir agresyvus.

„Paprasto buitinio pokalbio įrašas, padarytas visiems prieinama įrašymo technika, siekiant apginti tik savo pažeistas teises, laikytinas legaliu įrašu ir teisėta įrodinėjimo priemone“

Byloje vyras (atsakovas) pateikė slapta darytus garso įrašus, kuriuose sutuoktinė vartojo netinkamus etikos požiūriu pasisakymus. Toks įrodymas buvo pripažintas leistinu ir neprieštaraujančiu įstatymams, nors pokalbio įrašas buvo padarytas žmonos (ieškovės) namuose.

Sutarčių teisėje slapta padarytas garso įrašas yra leistina priemonė sandorio sudarymo faktui patvirtinti. Kai pokalbio įrašinėjimas yra nukreiptas ne į kito fizinio asmens duomenų rinkimą, o išskirtinai į sutarties sąlygų tinkamo vykdymo užtikrinimą tai toks įrašinėjimas kaip įrodymas yra leistinas teisme. Garso įrašas teisėtu įrodymų rinkimu pripažįstamas ir, kai šalis siejo paskolos santykiai ir skolininkas skolą yra grąžinęs, tačiau kita šalis šios aplinkybės nepripažįsta.

Apibendrinant, slaptas garso įrašas kaip įrodymas teisme yra leistinas tam tikrais atvejais. Tačiau net ir tokiais atvejais negali būti daugiau nei būtina pažeidžiamos asmenų teisės į privatų gyvenimą, naudojamos jokios operatyvinės veiklos priemonės. Vertindamas slapta padaryto garso įrašą kaip leistiną įrodymą teismas kiekvienu atveju sprendžia individualiai, atsižvelgia į slapto įrašo darymo tikslus, aplinkybes bei ginče sprendžiamus teisinius santykius.

Populiariausi

Petras Gražulis

Lietuvoje

2020.12.02 14:41

Kultūros komiteto posėdyje už Gražulio nugaros pasirodė apsinuoginęs vyriškis papildyta Gražulio komentaru, atnaujinta 18.15

5