Naujienų srautas

Lietuvoje2016.02.15 12:41

Lietuvos gyventojai teigiamai vertina šauktinių tarnybą

LRT.lt 2016.02.15 12:41

Lietuvos gyventojai teigiamai vertina šauktinių tarnybą, o tai  rodo  2015 m. gruodį  Krašto apsaugos ministerijos užsakymu atlikta visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės  UAB RAIT  apklausa. Jos duomenimis,  didžioji dauguma Lietuvos piliečių pritaria jiems artimo žmogaus  sprendimui savanoriškai atlikti privalomąją pradinę karo  tarnybą. Didžioji dalis (75 proc.) apklaustųjų  pritaria tokiam sprendimui. Tam nepritartų 19 proc., o dar 6  proc. apklaustųjų nuomonės šiuo klausimu neturėjo.

„Bendros tendencijos Lietuvoje dėl nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos yra pozityvios, šalies gyventojai rimtai žiūri į saugumo ir gynybos klausimus, o tai parodo didelis jaunų žmonių aktyvumas  savanoriškai registruojantis į nuolatinę privalomąją pradinę karo  tarnybą“, – sako krašto apsaugos ministras  Juozas Olekas.

Pasak ministro, dauguma Lietuvos jaunuolių didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiai ir  turi teigiamą požiūrį į savo šalies kariuomenę.  Jaunus žmones į kariuomenę traukia noras išmokti ginti savo šalį, savo šeimą.  Vaikinus ir merginas į kariuomenę ateiti skatina  ir siūloma  alternatyva gauti finansinę išmoką,  patirti iššūkių ir potyrių, rasti naujų draugų, rašoma KAM pranešime spaudai.

Tos pačios apklausos duomenimis, didžioji dauguma  Lietuvos piliečių palaiko sprendimą sugrąžinti šauktinių kariuomenę.  Daugiau nei du trečdaliai respondentų (68 proc.) nurodė palaikantys sprendimą sugrąžinti šauktinių kariuomenę. Priešingai teigė apie 26 proc. apklaustųjų. Dar 6 proc.  piliečių nežino tikslaus atsakymo į šį klausimą.

2015 metais  devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo  3010 karių, iš jų 2133 – savo noru tarnybą atlikti  užsirašę  jaunuoliai  ir 877 – į 2015 m. šaukimo sąrašus patekę ir norą tarnybą pirmumo tvarka atlikti pareiškę karo prievolininkai.

Šių metų  vasario 15 d.  duomenimis, 2016 m. tarnybą atlikti užsiregistravo 1158 savanoriai ir 559 karo prievolininkai, kurie pateko  į šaukimo sąrašą ir nori  šią tarnybą atlikti  pirmumo tvarka. 

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą  Krašto apsaugos ministerijos užsakymu 2015 m. gruodžio 5–16 d. atliko UAB RAIT.  Šio tyrimo metu buvo apklausti 1038 18–74 m. amžiaus nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 3 procentų.  

2015 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą statistika:

Šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT):

2015 m. į šaukimo sąrašą pateko 36825 karo prievolininkai. Iš jų pagal šaukimo nurodymus į karo prievolės ir komplektavimo skyrius  atvyko 23614  karo prievolininkai,  pagal nurodymą neatvyko – 11 292 prievolininkai, karo prievolė buvo atidėta – 1237 karo prievolininkams. 

Iš 2015 m. šaukimo sąrašo pirmumą atlikti  tarnybą pareiškė 877 karo prievolininkai.  

2015 m. kandidatų, pareiškusių norą ir pirmumą atlikti nuolatinę privalomąją  pradinę karo tarnybą, skaičius – 4029 . Iš jo – 2859 – pareiškę norą savanoriškai atlikti tarnybą  ir 1170 – pareiškę norą atlikti tarnybą pirmumo tvarka.

Atrankos procedūros į NPPKT tarnybą nutrauktos 1019 karių  arba 25 proc. nuo pateiktų prašymų. Didžiausia dalis procedūros nutraukimo priežasčių – pripažinti netinkami pagal sveikatą, kt. priežastys ( atidėta tarnyba,  procedūros nutrauktos pasibaigus šaukimui), kt.

Šauktinio socialinis portretas ( pagal amžių, lytį)

2015 m. savanoriškai nuolatinę privalomąją pradinę karo  tarnybą pradėjo ir  78 moterys. Jos sudaro 2,60 proc. visų 2015 m. šaukimo karių.

Skaičiuojant pagal amžiaus grupes – 2015 m. šaukimo privalomąją karo tarybą atlieka daugiausiai jaunuolių, kuriems 19–20 metų. Jie sudaro 37,27 proc. visų  nuolatinės privalomosios pradinės karo tarybos karių.

Karo prievolininkai, deklaravę savo išvykimą į užsienį

2015 m. 5854 karo prievolininkai, patekę į 2015 m. šaukimo sąrašą,  deklaravo išvykimą į  užsienį. Daugiausiai į Jungtinę Karalystė, Airiją, JAV, Vokietiją, Norvegiją.  Iš jų į Karo prievolės ir komplektavimo skyrius atvyko 1326 karo prievolininkai, neatvyko – 4528.

Karinės medicinos ekspertizė

2015 m. į Karinės medicinos ekspertizės komisiją atvyko 7469 šaukiamieji į NPPKT.

Kairinė medicinos ekspertizė buvo atlikta 7159 tiriamiesiems. Iš jų 66 proc. buvo pripažinti tinkamais karo tarnybai, 6,60 proc. tarnyba atidėta, 27,30 proc. pripažinti netinkamais tarnybai.

Prašymai atleisti/atidėti tarnybą

2015 m.  buvo gauti 1897 karo prievolininkų prašymai  atidėti tarnybą  ar nuo jos atleisti.   Iš jų 1737 tarnyba buvo atidėta. Tarnybą karo prievolininkams daugiausiai atidėta dėl priežasčių, susijusių su darbu užsienyje, karo prievolininkas yra vienintelis maitintojas šeimoje. 

Karo prievolininkų, šaukiamų atlikti NPPKT  paieška

2015 m. į  Karo prievolės ir komplektavimo centrus procedūrų atlikti  neatvyko 10209 karo prievolininkai.  Pakartotinai šaukimo nurodymai buvo išsiųsti 5644 karo prievolininkams. 

Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba

2015 m.  alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą  dėl pacifistinių ir religinių atlikti  prašymus pateikė 5 karo prievolininkai.  Specialioji komisija jų prašymą patenkino.  Šios  tarnybos trukmė – 10 mėnesių. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba atliekama valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose: savivaldybėse, ligoninėse, slaugos įstaigose ir kitose institucijose ar įstaigose.

Šauktinių tarnybos vertinimas

2015m. nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių  tarnybos vertinimo vidurkis ( 2015 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiais)  –  labai gerai – 88, 9 proc., gerai – 10,2 proc., patenkinamai – 0,9 proc.   Geriausius rezultatus demonstruoja kariai, kurių tarnyba vertinama l. gerai –  100 proc. tarnauja Gedimino štabo batalione ( 98,2 proc.),  Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione  Marijampolėje ( 98,2 proc.) , Mokomajame pulke Rukloje  (96 proc.).

Šauktinių prasižengimai

Per 2015 m. PPKT kariams buvo skirtos 22 drausminės nuobaudos.  Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai –  neblaivumas tarnybos vietoje, kai šauktinai grįžta po savaitgalio iš namų į dalinį,   turto praradimas ( dažniausiai tai tarnybinio pažymėjimo praradimas).   Dažniausiai kariams  skiriamos drausminės nuobaudos – uždraudimas išeiti iš tarnybos vietos ir papeikimas.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2016 m. metinį šaukimo planą pirmieji nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės 2016 m. balandžio 4 d., vėliau šaukimo etapai vyks kas birželį, liepą, rugpjūtį, rugsėjį, o paskutinė šaukimo banga bus spalį, kai bus pašauktas didžiausias šauktinių skaičius – per 1,3 tūkst. karių. Šiemet kaip ir pernai  į  nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus pašaukti 3 tūkst. karių.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsme. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi