Lietuvoje

2016.02.12 14:00

Vijūnėlės dvaro byloje teismo posėdžių sekretorės klaidos nesukėlė jokių pasekmių

LRT.lt 2016.02.12 14:00

Vilniaus miesto apylinkės teismas nustatė, kad nors teismo posėdžių sekretorė Vijūnėlės dvaro byloje siųsdama procesinius dokumentus netinkamai atliko savo tarnybines pareigas, tačiau tai jokių pasekmių nesukėlė, o tolesnė dvaro statyba visiškai nebuvo susijusi su sekretorės veiksmais, rašoma pranešime spaudai.

Pavaduojanti teismo posėdžių sekretorė 2014 m. gruodžio 4-ąją, kuomet buvo siunčiamos nutartys, su bylą nagrinėjusia teisėja Diana Jankiene dirbo vos vieną dieną. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo per šią dieną iš viso buvo išsiųsta 1 100 procesinių dokumentų.

Sekretorė nurodė, kad nutartį, kurią turėjo išsiųsti tikrai matė ir siuntė, tik suabejojo, ar nutarties kopiją išsiuntė visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Pagal teisme susiklosčiusią praktiką vienam adresatui skirti skirtingi dokumentai siunčiami viename voke. Patikrinti, ar nutartis buvo pridėta visiems bylos dalyviams, nėra galimybės. Sekretorei už tarnybinį nusižengimą skirta drausminė nuobauda.

Bylos duomenimis, 2014-ųjų gruodžio 3 dienos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių (uždraudimo atsakovui vykdyti statybas ir sustabdyto statybų leidimo) kopiją ieškovas (viešąjį interesą ginantis prokuroras) gavo laiku. Taigi, prokuroras apie priimtą nutartį sužinojo laiku ir turėjo galimybę imtis procesinių veiksmų sustabdyti statybas. Atsakovas, kuris privalėjo laikytis teismo nustatytų draudimų, apie nutartį taip pat sužinojo laiku.

Prokuroras privalėjo rūpintis nutarties vykdymu, o atsakovui nutarties nevykdant, prokuroras turėjo teisę kreiptis į teismą dėl procesinių poveikio priemonių atsakovui taikymo. Valstybės interesui atstovaujančio prokuroro pareiga – viso proceso metu užtikrinti, kad prireikus būtų imtasi visų priemonių valstybės interesams apginti ir apsaugoti, ir ši pareiga neapsiriboja vien formalių reikalavimų pateikimu. Taigi, šiuo atveju būtent prokuroro teisė ir pareiga buvo kontroliuoti, kaip atsakovas laikosi teismo nutartimi nustatytų draudimų.

Kiti byloje dalyvaujantys asmenys apie nutartį sužinojo vėliau, tačiau šis faktas neturėjo jokios įtakos dvaro statyboms. Taigi, dvaro statyba yra susijusi ne su procesinių dokumentų siuntimu ir ne su teismo posėdžių sekretorės veiksmais.