Lietuvoje

2016.02.10 18:46

Aptartas Lietuvos ir Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų bendradarbiavimas

LRT.lt2016.02.10 18:46

Trečiadienį laikinai Lietuvos kariuomenės vado pareigas einantis Jungtinio štabo viršininkas brigados generolas Vilmantas  Tamošaitis su Lietuvoje viešinčiu Lenkijos specialiųjų operacijų komponento vadu brigados generolu Jerzy Gutu aptarė esamas ir galimas šalių specialiųjų operacijų vienetų bendradarbiavimo kryptis.

Brg. gen. V. Tamošaitis per susitikimą, kuriame dalyvavo ir  Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų vadas pulkininkas  Modestas Petrauskas,  pabrėžė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių bendradarbiavimo svarbą, ypač esant dabartinei geopolitinei situacijai.

„Norėdami išlaikyti ir vystyti pajėgumus ir ryšius, kuriuos sukūrėme bendrų Lietuvos ir Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų mokymų ir užduočių metu, svarbu ir toliau ieškoti efektyviausių bendradarbiavimo kelių ir galimybių vystant bendrus projektus,“ – sakė  brg. gen.  V. Tamošaitis. 

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos kartu su Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų komponentu kasmet dalyvauja bendrose tarptautinėse pratybose.  Lietuva tiek koviniu eskadronu, tiek vadovaujančiomis pozicijomis prisidėjo prie pratybų, kuriose buvo vertinamas Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų pagrindu sudarytas NATO greitojo reagavimo pajėgų Specialiųjų operacijų komponentas.  Šio komponento sudėtyje Lietuvos kariai budėjo 2015 m. NATO greitojo reagavimo pajėgose, kurioms vadovavo Lenkijos atstovai.  2017  m. taip pat  planuojamas bendras  Lietuvos ir Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų vienetas budėjimui NATO greitojo reagavimo pajėgose.

„Bendras Lenkijos ir Lietuvos karinės galios panaudojimo koordinavimas yra gyvybiškai svarbus planuojant ir užtikrinant, kad sąjungininkų atsakas būtų laiku ir efektyvus. Tai viena iš garantijų sėkmingam atsakui kovojant prieš agresorius,“  – sakė  Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų vadas plk. M. Petrauskas.

Lietuvos ir Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų bendradarbiavimas buvo stiprinamas ir tarptautinėse operacijose.  2007–2008 m. Lenkijos ir Lietuvos SOP daliniai buvo dislokuoti toje pačioje provincijoje NATO vadovaujamoje operacijoje Afganistane.  Dalyvaudami  joje Lietuvos ir  Lenkijos kariai turėjo galimybę ne tik keistis informacija bei patirtimi, bet ir atlikti bendras užduotis.

Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų kariai nuo 2013 m. dalyvauja ir didžiausiose Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų organizuojamose pratybose „Liepsnojantis kalavijas“,  kurių metu kariai treniruojasi ne tik sąveikos tarp šalių, bet ir vyksta tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Lenkijos specialiųjų operacijų pajėgų vado vizito metu padėka už bendradarbiavimą per pernai Lietuvoje vykusias pratybas „Liepsnojantis kalavijas 2015“ įteikta Kauno klinikų Intensyviosios terapijos klinikos vadovui  prof. Vidui Pilviniui.  Bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis planuojama tęsti ir ateityje. 

Lietuvos ir Lenkijos  specialiųjų operacijų vienetų bendradarbiavimas vyksta nuo 2001 metų. 2013 m. buvo pasirašytas savitarpio supratimo memorandumas dėl bendradarbiavimo specialiųjų operacijų pajėgų srityje.

Gitanas Nausėda
5
2021.05.06 08:14

Besitęsiantį konservatorių aiškinimąsi dėl atstovavimo EVT prezidentūra vadina „antivalstybišku“

Pavilionis rėžia – Nausėda vienasmeniškai uzurpavo Briuselį; atnaujinta 10.09
5