Lietuvoje

2016.01.29 23:30

Ištirta, kokiuose Aukštaitijos ežeruose daugiausiai žuvų

grynas.lt 2016.01.29 23:30

Pernai atliekant į Valstybinio monitoringo programą įtauktų Lietuvos ežerų ir tvenkinių ekologinės būklės tyrimus, žuvų bendrijų tyrimai buvo atlikti ir Utenos rajono ežeruose bei tvenkiniuose (Alaušo, Indrajų, Dusyno, Ilgio, Lamėsto, Vidinksto ežeruose ir Utenos, Nemeikščių tvenkiniuose). Gamtos tyrimų centro teigimu, tyrimų tikslas – nustatyti žuvų bendrijų struktūrą ir pagal specifinius žuvų rodiklius (ežero žuvų indeksą – EŽI) įvertinti minėtų vandens telkinių ekologinę būklę.

Duomenys žuvų rūšinės sudėties, gausumo ir biomasės įvertinimui buvo surinkti pagal standartizuotą metodiką, taikomą ežerų ichtiofaunos tyrimuose: žvejota skirtingo akytumo selektyviais statomais tinklais, kurių ilgis 40 m, tinklo akies diametrai (kinta kas 5 m tinklo) 14, 18, 22, 25, 30, 40, 50, 60 mm. Giliųjų, stratifikuotų ežerų (Alaušo, Indrajų) žuvų bendrijų tyrimuose taip pat buvo naudojami specializuoti seliaviniai tinklai. Žuvų laimikiai standartizuoti perskaičiuojant juos aštuoniais selektyviais tinklais. Aštuoniems skirtingo akies diametro tinklo segmentams, kurių kiekvieno suminis ilgis – 40 m, aukštis – 3 m (bendras ilgis – 320 m).

Tyrimų metu sugauta dvylika rūšių žuvų. Daugiausia žuvų rūšių (11) pagauta Dusyno ežere. Visuose tirtuose telkiniuose sugauta kuojų, ešerių, karšių, raudžių, lydekų, o paprastųjų karosų – tik Dusyno ežere. Seliavos gyvena tik giliuosiuose Alaušo ir Indrajų ežeruose. Net penkiuose iš aštuonių tyrinėtų telkinių aptikta sterkų, daugiausia jų sugauta Dusyno ežere.

Žuvų gausumas ir biomasė didžiausi yra Dusyno ežere: šiame telkinyje bendras žuvų gausumas laimikiuose aštuoniais selektyviais tinklais siekė daugiau kaip 1,3 tūkstančio žuvų individų, o biomasė – daugiau kaip 100 kg. Stambiausių žuvų esama Alaušo ežero žuvų bendrijoje. Šiame ežere vidutinis žuvų individų svoris laimikiuose selektyviais tinklais siekė daugiau nei 160 g ir buvo 2–4 kartus didesnis nei kituose tyrinėtuose Utenos r. vandens telkiniuose. Vidutinis žuvų individų svoris šiame ežere apskritai yra vienas didžiausių iš 2015 m. tyrinėtų 92 ežerų ir tvenkinių ir apie 2,5 karto viršija bendrą vidurkį (~66 g). lauše itin stambios raudės (vidutinis svoris didesnis nei 300 g), ešerių (B vid. > 130 g), kuojų (B vid. > 120 g), vidutinis sugautų lydekų ir lynų individų svoris siekė apie 1 kg, karšių – 650 g. Seliavos Alaušo ežere yra smulkios, jų vidutinis svoris (47 g) ir yra apie 2–3 kartus mažesnis nei daugelyje kitų Lietuvos ežerų.

Didžiausios lydekos, tyrinėtuose Utenos r. telkiniuose, sugautos Vidinksto ir Dusyno ežeruose (vid. 1,7–1,8 kg, maks. – 4.2 kg), lynai – Utenos tvenkinyje ir Alaušo ežere (vid. 1-1,25 kg, maks. – 1,7 kg), didžiausi sterkai – Dusyno ežere (vid. 0,65 kg, maks. – 3,1 kg) ir Utenos tvenkinyje (2,4 kg).

Remiantis apskaičiuotomis ežero žuvų indekso (EŽI) vertėmis, visų 2015 m. tyrinėtų Utenos r. ežerų ir tvenkinių ekologinė būklė, Gamtos tyrimų centro teigimu, atitinka geros ekologinės būklės kriterijus.