Lietuvoje

2016.01.27 12:59

V. Landsbergis: Sausio 13-osios byloje teisingumas nebus iki galo įvykdytas

BNS 2016.01.27 12:59

Sausio 13-osios byloje teisingumas nebus iki galo įvykdytas, tačiau trečiadienį prasidėjęs teismo procesas yra geras žingsnis šia kryptimi, sako pirmasis Lietuvos vadovas atkūrus nepriklausomybę Vytautas Landsbergis.

„Teisingumas iki galo nebus įvykdytas, bet šiek tiek jis yra vykdomas arba einama į tai. Tuo galima džiaugtis, bet reikia stebėjimo, kaip ten kas vyksta, nes yra nuo seno labai keistų reiškinių toje byloje – vilkinimo, nutylėjimo, ne visų nusikaltimų kėlimo į viršų“, – BNS sakė V.Landsbergis, Vilniaus apygardos teisme trečiadienį pradėjus nagrinėti 1991 metų sausio 13-osios bylą.

Pasak V.Landsbergio, istorinio teisingumo šioje byloje pasiekta nebus, nes joje nedalyvauja tuo metu Sovietų Sąjungai vadovavęs Michailas Gorbačiovas. Prokurorai yra nusprendę netraukti atsakomybėn M. Gorbačiovo. Tyrimo metu jį buvo siekiama apklausti, bet Rusija atsisakė suteikti teisinę pagalbą.

„Kodėl nėra M.Gorbačiovo, tai mes suprantam. Jau iš karto pažeidžiam visą bylą. Vienas kaltinamasis iš karto sakė – buvo vyriausiasis vadas, kurio paliepimą mes vykdėm, o jūs jo net į liudininkus netraukiat. Tad visas šitas teismas atrodo šiaip sau teisingumo požiūriu“, – pabrėžė V. Landsbergis.

Jis sakė manantis, kad bylai įtaką darė Rusija. „Aš manau, kad byla iki šiol vis dar politizuota ir kontroliuojama „iš aukščiau“, kitaip sakant, iš Maskvos, ir įtakojama“, – sakė buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas.

Klausiamas, kaip, jo vertinimu, Maskva galėjo daryti įtaką bylai, V.Landsbergis priminė situaciją, kai daliai kaltinamųjų byla galėjo būti nutraukta suėjus 20 metų senaties terminui, ir tik prieš kelerius metus įtarimai jiems buvo perkvalifikuoti pagal Baudžiamojo kodekso 100 straipsnį – tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis. Šiam nusikaltimui senaties terminas netaikomas.

„Aš nežinau, kaip tai (Rusijos įtaka) gali būti. Nes vadovavimas bylai buvo pavedamas prokurorams, kurie nenorėjo, kad ji eitų pirmyn ir būtų laiku užbaigta, nesulaukus senaties termino. Galų gale (prezidentė) D.Grybauskaitė paspaudė ir panaikino tą senaties terminą, perkvalifikavo. Bet beveik  20 metų tai nebuvo kvalifikuojama kaip nusikaltimas žmoniškumui ir karo nusikaltimas, taip pat kaip Medininkų byloje. Tos bylos labai nepatogios dabartinei Rusijai, ir jos slopinamos arba vilkinamos, ir negaliu niekaip patikėti, kad be Rusijos žinios ir įtakojimo“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Paklaustas, ar savo pastebėjimais jis kelia abejones dėl Lietuvos prokurorų lojalumo šaliai, jei sako, kad sprendimams įtakos turėjo Rusija, politikas atsakė: „Aš nežinau, kokiais būdais (Rusija darė įtaką), ir kas yra prokuratūra, ar tai yra atskiri prokurorai, kurie veda tą bylą, turbūt reikėjo ten daryti pakeitimus“.

Trečiadienį Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti savo apimtimi ir kaltinamųjų skaičiumi vieną didžiausių baudžiamųjų bylų nepriklausomos Lietuvos teismų istorijoje – 1991 metų sausio 13-osios bylą. Nukentėjusiųjų šioje byloje – beveik 500, liudytojų – apie 1 tūkstantis. Bylą sudaro 709 tomai, iš jų vien kaltinamasis aktas – 13 tomų. Kaltinamuosius gins per 60 advokatų. 

65 baudžiamojon atsakomybėn patraukti asmenys kaltinami dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymo, tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimo, kankinimo ar kitokio nežmoniško elgesio su jais ar jų turto apsaugos pažeidimo, draudžiamos karo atakos, uždraustų karo priemonių naudojimo. 

Visi įtariamieji, išskyrus du Rusijos piliečius, turbūt bus teisiami už akių.

1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

1999 metais Sausio 13-osios byloje dėl antivalstybinių organizacijų kūrimo ir kitų nusikaltimų kalėti buvo nuteisti šeši asmenys: Mykolas Burokevičius, Juozas Jarmalavičius, Juozas Kuolelis, Leonas Bartoševičius, Stanislavas Mickevičius ir Jaroslavas Prokopovičius. S.Mickevičius pabėgo iš Lietuvos.