Naujienų srautas

Lietuvoje2016.01.25 15:05

Atidarytas brigados LITPOLUKRBRIG štabas

Pirmadienį krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kartu su kolegomis – Lenkijos gynybos  ministru Antoni Macierewicziumi ir Ukrainos gynybos ministru armijos generolu Stepanu Poltoraku – Liubline dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendrai įsteigtos brigados LITPOLUKRBRIG štabo atidarymo ceremonijoje, rašoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime spaudai. 

Visų trijų šalių gynybos ministrai taip pat aptarė brigados projekto eigą ir jo ateities planus, saugumo situaciją Ukrainoje ir Ukrainos vykdomas reformas, šalių tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. 

Pabrėžė projekto politinę ir praktinę reikšmę

„LITPOLUKRBRIG atskleidžia strateginę reikšmę, kurią Lietuva ir Lenkija teikia siekdamos priartinti Ukrainą prie euroatlantinės bendruomenės“, – sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas LITPOLUKRBRIG oficialioje štabo atidarymo ceremonijoje. 

„Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas, lygiai kaip saugi ir stabili Ukraina yra būtinos sąlygos mūsų saugumui. Todėl tiek Lietuvos, tiek ir Lenkijos saugumo politikos dėmesys sutelktas į Ukrainą“, – sakė ministras, pabrėždamas Lietuvai ir Lenkijai bendrus saugumo interesus. 

„Esu tikras, kad projektas stiprins mūsų partnerystę, taip pat regioninį ir platesnį saugumą“, – teigė J Olekas. 

Nurodydamas projekto praktinę svarbą, ministras nurodė į tai, kad projektas turėtų padėti Ukrainai siekti jos karinėje doktrinoje įtvirtinto tikslo – reformuoti kariuomenę, kad iki 2020 metų ji taptų sąveiki su NATO šalių kariuomenėmis. 

Ministras Olekas taip pat priminė apie maždaug prieš dvidešimtmetį Lietuvos drauge su Lenkija, įsteigtą bendrą batalioną LITPOLBAT (1997–2008). Tuo metu su NATO valstybe bendrai suformuotas vienetas sudarė sąlygas narystės NATO siekiančiai Lietuvai savo karius treniruoti kartu su NATO valstybės kariais, perimti iš Lenkijos kariuomenės NATO karines procedūras, pasirengti integracijai į NATO karines struktūras.

Brigados štabas pasiekė pirminius pajėgumus 

Liubline įsikūrusio brigados LITPOLUKRBRIG štabo oficialiu atidarymu buvo pažymėti štabo pasiekti pirminiai operaciniai pajėgumai (angl. Initial Operational Capabilities). 

Taip kariškais terminais vadinama vieneto parengties stadija, kai yra sukomplektuota 90 proc. jo personalo, parengti štabo veiklai būtini dokumentai, patvirtintas biudžetas, užtikrinta karių ir jų šeimų narių gerovė ir kitos sąlygos vienetui veikti. 

Vadovauti naujai įkurtam štabui patikėta Lietuvos karininkui pulkininkui leitenantui Eligijui Senuliui. Šioms ir kitoms brigados vadovybės pareigoms šalys steigėjos savo atstovus skiria trims metams rotacijos principu. Dabar brigados vado pareigas vykdo Lenkijos atstovas, brigados generolas Adamas Joksas, vado pavaduotojo – Ukrainos kariuomenės pulkininkas Volodymiras Yudanovas. 

Štabui pasiekus visus operacinius pajėgumus jame tarnaus apie 100 karių ir civilių, o visoje brigadoje apie 3,5–4 tūkst. karių. 

Ministras pabrėžė tolesnės paramos Ukrainai reformuojant pajėgas svarbą 

Liubline su Lenkijos ir Ukrainos gynybos ministrais susitikęs Lietuvos krašto apsaugos ministras J. Olekas taip pat pabrėžė Ukrainos reformų pažangą, ypač saugumo ir gynybos srityje. 

Atkreipdamas dėmesį į Ukrainos karinėje doktrinoje įtvirtintą tikslą, kad Ukrainos kariuomenė iki 2020 metų taptų sąveiki su NATO šalių kariuomenėmis, J. Olekas, teigė, kad tai geras ženklas Lietuvai, Lenkijai ir kitiems suinteresuotiems sąjungininkams dėl Ukrainos ryžto vykdyti reformas.

Ministras taip pat patvirtino, kad Lietuva remia ir toliau rems Ukrainos pastangas reformuoti savo kariuomenę, šią paramą siekdama labiau koordinuoti su Lenkija ir kitais sąjungininkais. 

Teikdama paramą Ukrainai, Lietuva vienašališkai ir kartu dalyvaudama daugiašaliuose projektuose prisideda prie Ukrainos kariuomenės personalo rengimo. 

Šiuo metu Lietuvos kariuomenės instruktoriai, dalyvaujantys JAV vadovaujamoje Ukrainos karių rengimo programoje (angl. Joint Multinational Training Group-Ukraine), kartu su JAV, Jungtinės Karalystės ir Kanados kariais padeda rengti Ukrainos reguliariosios kariuomenės karius. 

Praėjusiais metais Lietuvos kariai prisidėjo prie JAV kariuomenės vadovaujamos Ukrainos nacionalinės gvardijos rengimo programos „Fearless Guardian“ (liet. „Bebaimis saugotojas“). 

Taip pat praėjusiais metais Lietuvos kariuomenės paramedikai drauge su amerikiečiais teikė paramą medicinos srityje ir padėjo apmokyti Ukrainos kariuomenės paramedikus.

Prie JAV vadovaujamos daugianacionalinės mokymo programos Ukrainoje nuo praėjusių metų prisijungė Lietuvos specialiųjų operacijų karių grupė, kuri patirtimi dalijasi su Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų kariais. Dar keli Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų karininkai konsultuoja Ukrainos generalinio štabo atstovus ir Ukrainos specialiųjų operacijų padalinių vadovybę specialiųjų operacijų pajėgų kūrimo ir organizavimo klausimais.

Ukrainos karininkai, puskarininkiai ir kariai kviečiami dalyvauti įvairiuose kursuose ir mokymuose Lietuvoje, kariuomenės mokymo įstaigose: Lietuvos karo akademijoje, Lietuvos karo mokykloje ir kt. Kartu su Estija ir Latvija Lietuva finansuoja Ukrainos karininkų mokymus Baltijos gynybos koledže. 

Su Ukraina taip pat bendradarbiaujama bendrų karinių pratybų organizavimo ir kt. srityse.

Apie brigadą LITPOLUKRBRIG

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bendras karinis vienetas – brigada LITPOLUKRBRIG – buvo įsteigta šalių gynybos ministrams 2014 metų rugsėjo 19 d. Varšuvoje pasirašius brigados steigimo sutartį.

Brigada formuojama pagal Europos Sąjungos daugianacionalinių kovai su krizėmis skirtų kovinių grupių pavyzdį. Brigadą sudaro tarptautinis štabas, trys batalionai ir specializuoti padaliniai.

Lietuva, Lenkija ir Ukraina brigadai skiria po pėstininkų batalioną, personalą specializuotiems junginiams ir brigados štabui formuoti.

Brigadai priskirti kariai dalyvaus bendrose pratybose ir mokymuose. Prireikus, brigada ar atskiri jos elementai galės būti siunčiami į tarptautines operacijas, kurioms suteiktas Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos mandatas. Sprendimą dėl brigados panaudojimo tarptautinėse operacijose turėtų priimti brigadoje dalyvaujančios šalys bendru sutarimu.

Brigados batalionai dislokuojami juos priskyrusių šalių teritorijose, o priėmus sprendimą aktyvuoti brigadą arba jos dalį – į užduoties vietą vyks junginio sudėtyje.

Lietuvos brigadai skiriamas batalionas suformuotas iš Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karių. 1999–2008 metais šio bataliono kariai buvo priskirti bendram Lietuvos ir Lenkijos batalionui LITPOLBAT.

LITPOLUKRBRIG steigimo susitarime numatyta, kad prie junginio bendru šalių-steigėjų kvietimu galės prisijungti ir kitos valstybės.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi