Lietuvoje

2016.01.07 16:35

L. Linkevičius pakomentavo K. Lančinsko skyrimą

LRT.lt 2016.01.07 16:35

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Kęstutis Lančinskas paskirtas naujuoju Europos Sąjungos patariamosios misijos Ukrainoje vadovu.

„Džiaugiuosi, kad ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini ES patariamosios misijos Ukrainoje vadovu pasirinko Kęstutį Lančinską, puikų Lietuvos policijos profesionalą, 1992–1998 m. dirbusį Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Tai, kad jau dviejų ES Bendrosios saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijų Rytų kaimynystėje vadovavimas patikėtas lietuviams, yra puikus Lietuvos užsienio reikalų ir vidaus reikalų tarnybų įvertinimas“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Sausio 7  d. ES Tarybos Politiniame ir saugumo komitete priimtas sprendimas nuo 2016 m. vasario 1 d. ES Patariamosios misijos Ukrainoje vadovu paskirti Kęstutį Lančinską. Tai jau antroji ES misija Bendrosios saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje, kuriai vadovauja lietuvis, po to, kai 2014 m. gruodžio 16 d. ES stebėjimo misijos Gruzijoje vadovu tapo Lietuvos diplomatas, ambasadorius Kęstutis Jankauskas.  

Europos Sąjungos patariamoji misija (EUAM) Ukrainoje yra neginkluota civilinė patarėjų misija, kuri padeda Ukrainai rengti ir įgyvendinti civilines saugumo sektoriaus reformas. Atsižvelgdama į Ukrainos vyriausybės prašymą, ES Taryba 2014 m. liepos 22 d. sprendimu įsteigė šią iš ES valstybių narių deleguojamų ekspertų sudarytą misiją, kuri nuo 2015 m. liepos 1 d. veikia visu operaciniu pajėgumu. 

EUAM strategiškai pataria, padeda planuoti ir remia Ukrainos teisės priežiūros institucijų ir agentūrų (policijos, pasienio apsaugos, kalėjimų ir saugumo tarnybų), teisės viršenybės institucijų (teismų sistemos ir prokuratūros) reformas ir padeda Ukrainai stiprinti valdymą kovos su korupcija, žmogaus teisių, viešojo administravimo ir strateginės komunikacijos klausimais. 

Ukrainoje šiuo metu dirba daugiau kaip 10 aukšto lygio Lietuvos ekspertų. Virgilijus Valančius vadovauja ES projektui dėl paramos vykdant Ukrainos teisingumo sektoriaus reformą. Buvęs EK komisaras Algirdas Šemeta vadovauja Ukrainos verslo ombudsmeno tarnybai. Ambasadorius Vaidotas Verba vadovauja ESBO projektų koordinatoriaus biurui. Lietuviai ekspertai dirba ES delegacijoje Kijeve, ES paramos Ukrainai grupėje, Ukrainos vyriausybės kanceliarijoje, kitose Ukrainos institucijose.