Lietuvoje

2020.09.28 13:58

Civiliniame kodekse neįgaliesiems siūloma numatyti naujas su būsto nuoma susijusias garantijas

Jadvyga Bieliavska, ELTA2020.09.28 13:58

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Gediminas Vasiliauskas antradienį ketina pateikti Seimui Civilinio kodekso papildymo projektą, kuriame siūloma numatyti, kad nuomotojas neturi teisės atsisakyti sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį arba ją pratęsti ar nustatyti sunkesnes nuomos sąlygas vien tuo pagrindu, kad nuomininkas ar jo šeimos narys yra neįgalusis.

Pasak jo, siūlomos pataisos neįgaliesiems suteiktų jų teisių apsaugos garantijas, kurios yra analogiškos šiuo metu Civiliniame kodekse numatytoms su gyvenamųjų patalpų nuoma susijusioms garantijoms nėščiosioms ir auginantiems nepilnamečius vaikus.

Kaip pažymi Seimo narys G. Vasiliauskas, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos pastebi, kad sudarant gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis savivaldybės vienašališkai nustato visiems vienodas sutarties sąlygas, nors neįgaliųjų galimybės pasirūpinti savo gerove, atsižvelgiant į darbingumo lygį, negalios sunkumą ir gaunamas pajamas yra skirtingos. Pavyzdžiui, neįgaliam asmeniui, gaunančiam šalpos neįgalumo pensiją, dažnai nepakanka lėšų, kad įvykdytų gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sąlygas dėl nuomojamo būsto remonto ir gedimų šalinimo išlaidų padengimo.

„Asmeniui, kuris yra iš dalies darbingas ir kurio pajamos viršija nustatytą pajamų dydį, vertinamą sudarant gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, savivaldybė, pavyzdžiui, siūlo sudaryti 1 metams savivaldybės būsto nuomos sutartį. Tokia sutartis keletą kartų padidina būsto nuomos kainą, tuo pačiu sutrumpėja ir įstatyme numatytas 5 m. būsto nuomos terminas“, – sako projektą teikiantis G. Vasiliauskas.

Jo teigimu, papildžius Civilinį kodeksą naujomis nuostatomis, būtų užtikrinama neįgaliųjų teisė į būstą, išvengiama diskriminavimo dėl negalios ir įgyvendinamos Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos.

Sąvoka „Neįgalusis“ įregistruotame projekte suprantama taip, kaip ji apibrėžta Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme: „Neįgalusis – asmuo, kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis“.

Civilinio kodekso pakeitimo projektą Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Seimo narys Gediminas Vasiliauskas parengė, atsižvelgiant į Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus viltis“ ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pastabas ir pasiūlymus.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas atkreipia dėmesį, kad projektu siūlomas teisinis reguliavimas būtų taikomas tiek sudarant gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, tiek pratęsiant sudarytų sutarčių galiojimo terminą, taip pat nustatant tokių sutarčių sąlygas.

„Iš projekto nuostatų nėra aišku, ar įstatymo nuostatos būtų taikomos tik po įstatymo įsigaliojimo sudarytų gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių termino pratęsimui ir sąlygų nustatymui, ar taip pat ir iki įstatymo įsigaliojimo sudarytoms sutartims, kai jų terminas būtų pratęsiamas ar sutarties sąlygos nustatomos jau įsigaliojus įstatymui. Svarstytina, ar projektą nereikėtų papildyti atskiru straipsniu, kuriame būtų reglamentuojamas įstatymo taikymas, pašalinant aukščiau nurodytus neaiškumus“, – sakoma Teisės departamento išvadoje.

Šiuo metu Civiliniame kodekse numatyta, kad nuomotojas neturi teisės atsisakyti sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį su asmeniu, ją pratęsti arba nustatyti labiau nuomininką suvaržančias sąlygas vien todėl, kad tas asmuo yra nėščia moteris arba tas asmuo turi nepilnamečių vaikų, išskyrus atvejus, kai tokį atsisakymą pateisina gyvenamosios patalpos dydis arba jos areštas.

Galiojančiame Civiliniame kodekse taip pat numatyta, kad nuomotojas neturi teisės atsisakyti sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį arba ją pratęsti ar nustatyti sunkesnes nuomos sąlygas vien tuo pagrindu, kad nuomininkė ar jos šeimos narė yra nėščia arba nuomininkas ar jo šeimos narys turi vaikų, išskyrus atvejus, kai nuomotojas negali išnuomoti gyvenamosios patalpos dėl jos arešto ar dydžio.

Populiariausi

Karantinas Vilniuje

Lietuvoje

2021.04.14 12:57

Karantiną Vyriausybei siūloma pratęsti iki vasaros pradžios

daugiau laisvės – persirgusiems ir pasiskiepijusiems nuo COVID-19; atnaujinta 14.59
Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje
6

Lietuvoje

2021.04.14 14:25

Vyriausybė siūlo abiturientus susigrąžinti į mokyklas nuo gegužės, svarstomas naujas testavimo būdas darželiuose

nuo balandžio 26 dienos pradinukai blogesnės padėties savivaldybėse testuosis, atnaujinta 15.54
6
Arūnas Dulkys

Lietuvoje

2021.04.14 16:18

Dulkys: skiepijimas „Johnson & Johnson“ vakcina kol kas nebus pradėtas

pavėlinus vakcinavimą „Pfizer“ vakcina, iki liepos pavyktų paskiepyti 1,5 mln. žmonių; atnaujinta 17.22