Lietuvoje

2015.12.30 13:23

D. Grybauskaitė: palaikų pervežimui reikia nustatyti aiškias taisykles

ELTA 2015.12.30 13:23

Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas.  

Seimo priimtose Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisose numatyta, kad žmogaus palaikai į 22 užsienio valstybes turėtų būti vežami tik gavus įgaliotos institucijos išduotą leidimą.

Šios Seimo priimtos įstatymo nuostatos diskriminuoja 17 Europos Sąjungos valstybių narių, kurios, kaip ir Lietuva, yra ratifikavusios Europos Tarybos Susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo. Leidimo reikėtų tik tais atvejais, kai palaikai būtų pervežami į šias valstybes, bet 11 ES valstybių atžvilgiu šis reikalavimas nebūtų taikomas. Pavyzdžiui, žmogaus palaikus vežant į Latviją reikėtų gauti leidimą, o norint palaikus vežti į kitą ES valstybę – Lenkiją – atskiro leidimo gauti nereikėtų.

Prezidentė pritaria, kad žmonių palaikų išvežimo į užsienio valstybes priežiūrą reikia stiprinti, tačiau pabrėžia šių taisyklių paprastumo, aiškumo ir vienodų procedūrų, neskirstant jų pagal šalis, svarbą.

Valstybės vadovė siūlo sukurti tokį priežiūros mechanizmą, kad mirties liudijime būtų padaromas papildomas įrašas, nurodantis, ar konkrečiu atveju nėra teisės aktuose numatytų apribojimų, dėl kurių žmogaus palaikai negali būti gabenami kremuoti ar balzamuoti.