Lietuvoje

2020.09.24 12:08

Neužteko visos vasaros: koronavirusas keliauja po mokyklas, o žadėtų nuotolinio mokymo priemonių nėra

Aida Murauskaitė, LRT.lt2020.09.24 12:08

Kasdien pranešama vis apie naujus koronaviruso atvejus mokyklose. Vis daugiau mokyklų jau dirba derindamos nuotolinį mokymą su kontaktiniu. Pedagogai tikina pavasario karantino pamokas išmokę, bet kol kas stinga kai kurių nuotolinio mokymo priemonių, dėl kurių pažadus dalijo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM). 

Ministerija žadėjo mokykloms parengti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą, iš kurio išsirinktus nuotoliniam mokymui tinkamus įrankius galėtų įsigyti pačios mokyklos. Tam reikalui numatyta skirti šiemet 10 eurų vienam mokiniui. Tačiau, baigiantis rugsėjui, nei katalogas, nei pinigai mokyklų nepasiekė. Ministerija sako, kad tai bus padaryta spalio pradžioje.

Skaitmeninių priemonių kūrėjai stebisi, kodėl švietimo prievaizdai nesuskubo to padaryti iki mokslo metų pradžios, jei seniai aišku, kad koronavirusas niekur nesitraukia.

Skaitmeninis turinys privalomas šiuolaikinėje mokykloje

Pedagogai pamena kovo mėnesį, kai staiga pasikeitė darbo pobūdis ir pamokas teko vesti nuotoliniu būdu neturint nei įgūdžių, nei metodinės pagalbos. Tuomet užduotis jie kūrė patys, dalijosi savo atradimais su kolegomis.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas Mindaugas Grigaitis tikras, kad skaitmeninis turinys privalomas šiuolaikinei mokyklai.

Taip pat skaitykite

„Valstybės pareiga – sukurti skaitmeninių užduočių banką. Į tai turėtų įeiti ir mokymo medžiaga, ir mokymo metodai, ir techniniai patarimai, kaip dirbti su skaitmeniniu turiniu. Mes neturime kalbėti apie pandemiją, karantiną. Tokia skaitmeninė medžiaga reikalinga visose situacijose.

„Privalomoji mokyklinė literatūra turi būti suskaitmeninta. To reikalauja šiuolaikinė tikrovė, o ne karantinas“, – kalbėjo mokytojas M. Grigaitis.

Privalu šalyje turėti tokią bazę, kurios ištekliais mokytojas pagal poreikį galėtų pasinaudoti“, – kalbėjo Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų asociacijos vadovas M. Grigaitis.

Jis pabrėžė, kad ir suskaitmeninti grožinės literatūros kūriniai, kurie įeina į mokyklinę programą, privalo būti pasiekiami šiuolaikiniu būdu. To svarbą parodė ir karantinas, kurio metu mokiniai negalėjo iš bibliotekų pasiimti popierinių knygų.

„Mes tikėjomės, kad tai bus padaryta nuo kovo iki rugsėjo, nors tai turėjo būti padaryta kur kas anksčiau. Programų turinys atnaujintas 2013-aisiais, privalomųjų kūrinių skaitmenos formatu nėra. Dabar vėl atnaujinamos programos.

Valstybė išsikėlusi prioritetą gerinti mokinių skaitymą. Bet jei nebus skiriama pinigų privalomosios literatūros skaitmeninimui, tikslo pagerinti skaitymo ir teksto suvokimo rodiklius nepasieksime.

Privalomoji mokyklinė literatūra turi būti suskaitmeninta. To reikalauja šiuolaikinė tikrovė, o ne karantinas“, – kalbėjo mokytojas M. Grigaitis.

Klausia, ką veikė ministerija keturis mėnesius

Nemokamas virtualias pamokas jau keli mėnesiai rengia Kauno technologijos universitetas kartu su savo partnere – „Laisvės“ televizija. KTU fakulteto dekanas Ainius Lašas yra sakęs, kad universitetas su pagalbininkais galėtų parengti visas pamokas visoms klasėms, tačiau tam reikia išteklių. A. Lašas yra skaičiavęs, kad tam galėtų prireikti 1 mln. eurų.

„Kviečiame mokytojus prisidėti, susikurti pamokas. Gavome šiek tiek pinigų iš rėmėjų ir juos atidavėme pamokų rengėjams. Sudarėme sutartį su Kauno VII fortu – ne pelno organizacija, kuri dirba su mokiniais chemijos, biologijos, matematikos srityse. Ji sukurs mums pamokų.

Neturime lėšų, kad galėtume smarkiai judėti į priekį. Mokytojai vasarą atostogavo. Bet kai turime resursų, toliau kuriame“, – aiškino A. Lašas.

Anot jo, dabar situacija yra neadekvati.

„Nežinau, ką ministerija darė visą vasarą. Kažką darė, bet ruošiantis nuotoliniam mokymui jokių žingsnių nebuvo žengta. Na, rekomendacijos parengtos.

O mokymosi procesas jau prasidėjo. Ant nosies kabo nuotolinis mokymas. Jis jau dabar vyksta. Ir jokių rimtų žingsnių per keturis mėnesius auginant skaitmeninį turinį nebuvo padaryta“, – kalbėjo A. Lašas.

Spalio pradžioje pateiks katalogą

Lietuvoje plintant koronavirusui, vis daugiau mokyklų dirba mišriuoju būdu – derindamos kontaktinį mokymą su nuotoliniu. Kai kurios ugdymo įstaigos to ėmėsi prevenciškai.

„Visos, kurios reikalingos ir atitiks kokybės kriterijus, bus įtrauktos į katalogą ir mokyklos galės nusipirkti“, – paaiškino A. Monkevičius.

„Pakoreguoti ugdymo planai leidžia net iki 30 proc. gimnazijoje, jei mokykla pasirengusi, turi platformas, mokytojai pasirengę, organizuoti ugdymą nuotoliniu būdu“, – dar rugpjūtį aiškino švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

A. Monkevičius tuomet sakė, kad ministerija pasirūpins ir skaitmenine pagalba mokykloms.

„Visos, kurios reikalingos ir atitiks kokybės kriterijus, bus įtrauktos į katalogą ir mokyklos galės nusipirkti“, – aiškino A. Monkevičius.

Šio katalogo ir mokyklos, ir skaitmeninį turinį siūlančios įmonės vis tebelaukia. Kaip ir pinigų. Ministerija žada: visa tai pasieks jas spalio pradžioje.

Vyriausybė vasarą palaimino ŠMSM siūlymą kiekvienam Lietuvoje besimokančiam mokiniui skirti 40 eurų: 10 eurų skiriama keturiems šių metų mėnesiams, 2021 metams – 30 eurų.

„Skaitmenines mokymo priemones kuria tiek nacionalinės švietimo institucijos, tiek privatūs leidėjai. Atvirojo kodo programos yra nemokamos. Lietuvos mokykloms yra prieinamos tiek nacionalinės, tiek tarptautinės rinkos mokymosi priemonės.

Privačių leidėjų parengtos skaitmeninės mokymo priemonės kainuoja, todėl ir buvo nuspręsta skirti papildomų lėšų skaitmeniniam turiniui įsigyti“, – paaiškino ŠMSM atstovai.

Kaip paaiškino ŠMSM, šiuo metu dar ne visos mokyklos Mokinių registre suvedusios mokinių duomenis naujais mokslo metais, atsižvelgiant į mokinių skaičių, tikslinamas ir mokymo lėšų poreikis.

Ministerija patikino, kad pinigai savivaldybes kartu su klasės krepšelio lėšomis spalio mėnesiui pasieks pirmomis spalio dienomis.

ŠMSM pabrėžė, kad kiekviena mokykla reikalingas paslaugas, įrankius, mokymus galės išsirinkti pati. Nacionalinė švietimo agentūra administruos virtualų katalogą, kuriame mokyklos galės pasitikrinti, ar jų ketinamas įsigyti skaitmeninis turinys atitinka ministro nustatytus minimalius reikalavimus.

Leidyklos suka galvą, kaip žinoti, kokia dalis teksianti pačioms skaitmeninėms priemonėms, o kokia – mokytojų mokymams.

„Katalogas bus pateiktas spalio pradžioje. Jis bus pagalbinė priemonė mokykloms įsivertinti, ar ketinama pirkti priemonė atitinka ministro nustatytus kriterijus. O priemones mokyklos arba steigėjai įsigis iš tiekėjo“, – paaiškinama ministerijos atsakyme.

Kaip patikslino ŠMSM, mokyklos turės atlikti pirkimus, jų pobūdis priklausys nuo įsigyjamų priemonių apimčių, sumų. Pirkti priemones galės nebūtinai mokyklos, bet ir jų steigėjai. Kriterijus ministerija numato paskelbti kitą savaitę.

„Kad ateis Rugsėjo 1-oji, nebuvo paslaptis. Švietimo ir mokslo komitetas buvo priėmęs sprendimą su prašymu ministerijai mokykloms parūpinti skaitmeninių priemonių. Kodėl tai trunka taip ilgai, man nesuprantama“, – sakė A. Šileris.

Anot ŠMSM, mokyklos, disponuodamos 40 eurų, galės įsigyti reikalingą įrangą (kompiuterių, programinės įrangos licencijų, kitos skaitmeniniam ar nuotoliniam mokymui reikalingos įrangos), skaitmeninį turinį (patį turinį arba licencijas jam), kurį yra parengę leidėjai, ir mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo paslaugas.

Leidyklos, kurios siūlo suskaitmenintus grožinės literatūros kūrinius, įeinančius į mokymo programą, ir vadovėlius, suka galvą, kaip žinoti, kokia dalis teksianti pačioms skaitmeninėms priemonėms, o kokios – mokytojų mokymams.

Stebina ministerijos delsimas

Skaitmeninį turinį turinčios įmonės nuo kovo pabaigos iki mokslo metų pabaigos nemokamai atvėrė savo bazes pedagogams ir mokiniams – leido neatlygintinai naudotis tiek vadovėliais, tiek į ugdymo programas įtrauktais grožiniais kūriniais.

Tačiau nuotoliniam mokymui stojus į vagą įspėjo nuo rugsėjo taip nebedarysiančios. Leidžiant nemokamai naudotis autoriniais kūriniais kyla autorių teisių pažeidimo klausimų, o ir verslas yra verslas – reikia pinigų, kad jis toliau suktųsi.

„Situacija yra keista. Kad ateis Rugsėjo 1-oji, nebuvo paslaptis. Švietimo ir mokslo komitetas buvo priėmęs sprendimą su prašymu ministerijai mokykloms parūpinti skaitmeninių priemonių. Kodėl tai trunka taip ilgai, man nesuprantama“, – kalbėjo skaitmeninių knygų bibliotekos „Vyturys“ vadovas Arūnas Šileris.

Ką mokykloms siūlo leidykla? Anot A. Šilerio, nuo J. Degutytės iki F. Dostojevskio – tai kūriniai, kurie įeina į privalomosios mokykloje literatūros sąrašą.

Jis mano, kad geriau ir naudingiau būtų tobulinti kelias skaitmeninių išteklių bazes.

„Vyriausybė, valstybė ir ministerija žinojo, kokia situacija laukia. Jei ir dabar prašytų, kad duokite nemokamai, o pinigai bus tada ir tada, būtų kitokia kalba. Valstybė aplaidžiai žiūri į šį dalyką.

Matematikos egzamino prastų rezultatų užteko, kad vos ne kitą dieną startuotų matematikos mokymo tobulinimo programa.

Vienas scenarijus būtų buvęs labai paprastas. Žinant, kiek Lietuvoje yra skaitmeninių priemonių tiekėjų, pasikviesti tuos tris keturis tiekėjus, sužinoti, kiek kainuoja licencija naudotis jų produktais visus metus visai Lietuvai. Derybų būdu buvo galima suderėti kainas, užuot nurodžius kiekvienai mokyklai konkursus skelbti. Bet ministerija to nepasirinko“, – kalbėjo A. Šileris.

Anot jo, skiriami 10 eurų reiškia, kad tos sumos pakaktų tik keliems skaitmeninio turinio tiekėjams. „Vyturio“ licencija vieniems metams vienam žmogui – mokiniui ar mokytojui – kainuoja 7,5 euro.

Prisiderino prie mokyklų poreikių

Savo vadovėlių medžiagą pavasarį nemokamai mokykloms siūlė ir leidykla „Baltų lankų“ vadovėliai“. Derindamasi prie šiuolaikinės mokyklos poreikių ji ėmė kurti ir interaktyvų skaitmeninį turinį. Anksčiau leidykla siūlė vadovėlių medžiagą PDF formatu.

„Leidyklos stengiasi pavyti laiką, prisiderinti prie naujų sąlygų, nuotolinio mokymo. Darėme bandymus, pats rengiau kelias vaizdo pamokas, kad perprasčiau tai.

Esu tikras, kad nėra prasmės filmuoti 45 minučių tradicinę pamoką, kai dirbi iš namų. Užtenka duoti svarbiausius dalykus 10–15 minučių, o visa kita – mokytojų konsultacijos, pačių mokinių darbas. Nuotolinis mokymas yra kitoks nei kontaktinis“, – aiškino „Baltų lankų“ vadovėlių“ vadovas Saulius Žukas.

Populiariausi

Karantinas Vilniuje

Lietuvoje

2020.10.26 15:01

Stulbinamai kylant COVID-19 kreivei, didžiuosiuose šalies miestuose skelbiamas karantinas: griežtėja taisyklės kaukės taps privalomos, jų nereikės tik negyvenamose vietose, padėtis blogėja ir Šiauliuose

35