Lietuvoje

2015.12.18 10:36

Seimas priėmė rezoliuciją dėl tautinių mažumų mokyklų

LRT.lt 2015.12.18 10:36

Seimas, reaguodamas į viešai išsakytus visuomenę supriešinančius pasisakymus dėl tautinių mažumų mokyklų, priimdamas rezoliuciją, konstatavo, kad Lietuvos įsipareigojimai ir vykdoma politika, užtikrinant tautinių bendrijų teises, išlieka nuosekli. Ji grindžiama Konstitucija, Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija bei tarptautine teise, rašoma Seimo pranešime spaudai.

Priimtame dokumente pažymima, kad Lietuva įsipareigoja ir toliau sudaryti sąlygas tautinių bendrijų atstovams mokytis bendrojo ugdymo mokyklose puoselėjant savo kalbą, kultūrą ir papročius, taip pat pabrėžiama tautinių bendrijų integravimo svarba siekiant mažinti nedraugiškų Lietuvai valstybių įtaką vidaus politikai.

Seimas paragino visas Lietuvos institucijas skirti deramą dėmesį tautinių bendrijų visavertei integracijai į Lietuvos gyvenimą, efektyviai sprendžiant jų problemas, rūpinantis mokyklų ugdymo kokybe, mokytojų kvalifikacijos kėlimu, mokyklų aprūpinimu ugdymui reikalingomis priemonėmis.

Už Seimo rezoliuciją „Dėl tautinių mažumų mokyklų Lietuvoje“ balsavo 26 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 9 parlamentarai.