Lietuvoje

2015.12.03 13:50

VST skandalas: pareigūnai, kurių lojalumas kelia abejonių – kur suka jų keliai?

Martynas Žilionis, Eglė Samoškaitė, DELFI.lt, BNS2015.12.03 13:50

Viešojo saugumo tarnybos (VST) Ričardas Pocius viešai prabilo apie VST dirbančius nelojalius darbuotojus, kurie karo atveju ginklus gali atsukti prieš Lietuvą.

Trečiadienį iškviestas į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą R. Pocius komitetui paminėjo, kad VST ir šiuo metu dirba 5 darbuotojai, kurie įtariami nelojalumu Lietuvos valstybei, vienas jų esą turėjo teisę dirbti su įslaptinta informacija, bet ši teisė naikinama arba jau panaikinta. Tokią informaciją pateikia komiteto narys, konservatorius Arvydas Anušauskas, bet, jo teigimu, tokie duomenys buvo pateikti žodžiu – ne raštu. Žiniasklaidai VST vadas minėjo, kad tarnyboje dirba iki 10 galimai nelojalių žmonių ir esą nė vienas neturi teisės dirbti su slapta informacija.

Pozavo su rusiška uniforma, bet tebedirba policijoje

Tačiau aiškėja, kad fotografavimasis su rusiška uniforma nėra kliūtis dirbti Lietuvos policijoje. Vienas iš buvusių VST darbuotojų D. I. (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) 2013 m. perėjo dirbti į Lietuvos policiją ir tebedirba Vilniaus apskrities policijoje. Šis asmuo vienoje nuotraukoje su kolega iš kariuomenės pozavo su Lietuvos policijos uniforma, kitoje – rusiško pavyzdžio uniforma.

Tačiau Policijos departamento Imuniteto valdybos viršininkas Elanas Jablonskas suabejojo, ar publikuotoje nuotraukoje yra būtent tas asmuo.

„Ta nuotrauka... vėlgi neaišku, kokiu laikotarpiu, iš kur ji yra atsiradus“, – sakė jis.

E. Jablonskas tiesiai neatsakė, ar piliečiai gali būti ramūs, kad šis asmuo vykdys savo pareigą juo ginti saugoti ir jiems padėti. Tačiau tikino, kad policijos imuniteto valdyba imasi visų priemonių, kad policijoje dirbtų tik lojalūs asmenys.

„Vėlgi kas yra lojalumas? Lojalumas tai yra teisėtas policijos pareigūnų elgesys. Aišku, ir lojalumas valstybei. Noriu pabrėžti, kad mes aktyviai bendradarbiaujame su Valstybės saugumo departamentu, o kilus bet kokioms minimalioms abejonėms, ypač dėl lojalumo Lietuvos valstybei, mes atliekam patikrinimus, kviečiamės asmenis pas save, oficialiai įspėjam, jei yra pagrindas ar abejonės“, – aiškino viršininkas.

Jis sakė negalįs nei patvirtinti, nei paneigti, ar dėl minėto asmens buvo atliekami kokie nors patikrinimai ir ar tai bus daroma ateityje.

„Iš to konteksto jūs suprantant, kad tas asmuo yra nelojalus. Nors iš nuotraukos, kurioje užtušuoti veidai, nežinau, ar ten yra jis, ar ne jis“, – kalbėjo E. Jablonskas.

„Imunitetas tikrai užtikrina, kad policijos įstaigose tų nelojalių pareigūnų nebūtų. Jei nustatom, kad tikrai nelojalus (bet nebūtinai šis asmuo), tai mes atliekame vertinimą, renkame medžiagą ir sprendžiame klausimą dėl patikimumo“, – tikino viršininkas.

Lietuvos kariuomenė savo ruožtu atlieka tarnybinį patikrinimą, ar antrasis asmuo, kuris vienoje nuotraukoje su D. I. vilki kario savanorio uniformą, taip pat nusifotografavo ir kitai nuotraukai, kurioje abu vyrai vilki rusiško pavyzdžio uniformas. Tarnybinis patikrinimas nebaigtas, vyras neatleistas.

A. Anušauskas: pats kreipiausi dėl pareigūnų

A. Anušauskas sako, kad pats yra kreipęsis dėl maždaug 10 pareigūnų, kurie dirbo policijoje ar Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, tačiau socialiniuose tinkluose platindavo proputiniško tipo žinias ar vaizdus.

„Proputiniški pareiškimai iš socialinių tinklų pareigūnų paskyrose pasirodydavo ir anksčiau. Čia jokia naujiena. Kadangi esu aktyvus socialinių tinklų vartotojas, žmonės man tiesiog atsiųsdavo pavyzdžius, aš surašydavau oficialius raštus ir išsiųsdavau institucijoms. Buvo atliekami tarnybiniai patikrinimai, bet aš visų rezultatų nežinau. Tik žinau, kad ir paskyros išnykdavo, ir tie pareigūnai, matyt, tose darbo vietose neužsilaikydavo, bet tiksliai nežinau. Aš nusiųsdavau, informuodavau, o tarnybos priimdavo sprendimus“, – pasakoja politikas.

„Žinau, kad vieno pasieniečio atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, jis nuo visko atsižegnojo, gavo papeikimą ir viskas“, – pridūrė A. Anušauskas, sakydamas, kad šiai istorijai maždaug pusantrų metų.

„Dabar viskas labiau užaštrinta, aplinka ir požiūris pasikeitę“, – sako pašnekovas.

Nereikėjo minėti rusakalbių

A. Anušauskas sako, kad jo visiškai nenustebino informacija apie 5 VST dirbančius galimai nelojalius žmones. Iš viso VST dirba 1070 darbuotojų. Tačiau politikas sako, kad R. Pociaus pareiškimas apie VST dirbančius nelojalius darbuotojus ir sąsajos su rusakalbiais sukuria blogą precedentą – susidaro įspūdis, kad būtent rusakalbiai gali būti nelojalūs, nors nelojalumas gali būti priskiriamas ir lietuviams.

„Yra VST padalinių, kur niekas nekalba valstybine kalba, tarpusavyje jie kalbasi kita kalba. Kai kuriuose padaliniuose yra vos vienas kitas lietuvis. Pats buvęs tarnybos vadas su kai kuriais pavaldiniais kalbėdavo ne valstybine kalba, ar pasitarimų metu buvo naudojama ne valstybinė kalba“, – sakė R. Pocius.

„Tas pareiškimas tikrai blogai skamba. Jis 40 proc. VST darbuotojų pastato į sudėtingą padėtį vien dėl tautybės. Vilniuje mes galime pusę policijos pastatyti į tokią padėtį“, – sako A. Anušauskas.

A. Paulauskas: aš būčiau griežtesnis

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, darbietis Artūras Paulauskas teigia, kad su nelojaliais pareigūnais turi būti atsisveikinama greičiau ir griežčiau. Jo teigimu, Vidaus tarnybos statute yra fiksuota pareigūno priesaika.

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindamas (-a) žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti man patikėtas pareigas ir visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą. Tepadeda man Dievas“.

Statute taip pat apibrėžta, kas yra pareigūno vardo pažeminimas – tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griaunantis pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis. Pasak A. Paulausko, to pakanka, kad vadinamieji nelojalieji prarastų pareigas.

Klausiamas, ar tikrai užtenka nusifotografuoti su rusiško pavyzdžio uniforma ir teisiškai jau galima atleisti tokį pareigūną, A. Paulauskas teigia, kad pats, būdamas vadovo vietoje, stengtųsi tokių žmonių atsikratyti.

„Reikia ir konkrečios medžiagos: ką aiškina toks asmuo, kaip jis tai aiškina, kodėl prirašinėjo kokių nesąmonių. Aplinkybes išsiaiškinti reikėtų“, – sako politikas, turintis teisininko išsilavinimą.

„Aš, kaip teisininkas, sakyčiau: tegul pirma parašo paaiškinimą, po to reikia pasižiūrėti jo ankstesnius įrašus. Negi jis tik vieną įrašą parašė, jei yra toks proputiniškas? Tai turbūt ne vieną atsiliepimą bus parašęs. Ir iš tokios visumos galima daryti išvadas. Bet jau vien tai, kad žmogus su ginklus, atsakingas už viešąjį saugumą, kalba, kad Krymas yra teisingai okupuotas, kad rusai teisingai pasielgė, tai man užtektų vieno tokio teksto“, – sako A. Paulauskas.

Ministerija: problemos VST pradėtos spręsti prieš metus

Problemos Viešojo saugumo tarnyboje (VST) buvo nustatytos ir pradėtos spręsti nuo praėjusių metų pabaigos, kai darbą pradėjo vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, teigia Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Reaguodama į prezidentės Dalios Grybauskaitės kritiką ministrui S. Skverneliui ir naujajam VST vadovui R. Pociui, VRM ketvirtadienį išplatintame pranešime nurodė, kad susidariusias problemas nuo pernai gruodžio buvo bandoma spręsti su tuometiniu VST vadovu Sergejumi Madalovu.

„Sergejui Madalovui buvo pateiktos konkrečios pastabos dėl neskaidraus administravimo, neišgrynintų ir besidubliuojančių funkcijų, akivaizdžių spragų aprūpinimo sistemoje, strategijos nebuvimo bei kitų gausių trūkumų. Šių metų sausį ministerijoje buvo svarstomas VST parengtas ir pristatytas tarnybos struktūros pakeitimo projektas. Jam išsakyta daug pastabų, tarnybos vadui nurodyta projektą koreguoti, paraleliai imtis kitų būtinų pertvarkų. To nebuvo sulaukta“, – konstatuoja VRM.

Ministerija informuoja, jog tuomet buvo imtasi tarnybinių patikrinimų, po kurių buvo kreiptasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl tarnybos vado ir jo pavaduotojo veiksmų įtariant viešųjų ir privačių interesų konfliktus. VTEK patvirtino, jog pažeidimai buvo. Tuo metu gavus informacijos apie galimai Lietuvai nelojalius asmenis, tarnaujančius VST, pradėti nauji tyrimai, „renkama ir analizuojama informacija“ bei atliekami įvairūs, tarp jų ir nevieši veiksmai.

Ministerijos pranešime taip pat teigiama, kad naujasis VST vadovas R. Pocius apie problemas viešai kalbėti nusprendė sulaukęs didelio susidomėjimo padėtimi tarnyboje.

„Atkreiptinas dėmesys, jog naujasis VST vadas nuo pat tarnybos pradžios sulaukė visuomenės, pareigūnų bendruomenės ir žiniasklaidos klausimų apie padėtį tarnyboje. Demokratinėje valstybėje nepriimtina problemas ignoruoti, slėpti ar dirbtinai dangstyti, į visuomenei kylančius klausimus turi būti atsakyta – tai ir buvo padaryta“, – nurodo ministerija.

Anot VRM, naujajam VST vadui R. Pociui iškeltos prioritetinės užduotys „išvalyti“ sistemą nustatant galbūt nelojalius, netiesiogines tarnybos funkcijas atliekančius bei „tik popieriuje“ dirbančius asmenis, taip pat vykdyti tarnybos pertvarką, siekiant ją modernizuoti.

„Tai ir buvo padaryta. Didžioji dauguma reikiamų veiksmų jau atlikti, priemonės įgyvendintos. Iki kitų metų pradžios problemų, apie kurias šiandien kalbama, tarnyboje apskritai nebeliks. Pabrėžiame, jog dabartinė VRM vadovybė nesitaikė ir nesitaikstys su korupcijos, nepotizmo, protegavimo, piktnaudžiavimo apraiškomis ir kitomis negerovėmis tiek VST, tiek ir kitose statutinėse organizacijose“, – teigia ministerija.

„VRM taip pat atkreipia dėmesį, jog viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos apie tariamas valstybės institucijų tarpusavio kovas neatitinka realybės. Kovojama, kaip minėta, su korupcijos, nepotizmo, protegavimo, piktnaudžiavimo apraiškomis ir kitomis negerovėmis“, – priduriama pranešime.

Prezidentė D. Grybauskaitė ketvirtadienį interviu LRT RADIJUI sukritikavo VST vadą sakydama, kad apie netvarką ir nelojalumą valstybei prabilęs R. Pocius turėtų spręsti problemas, užuot rengęs „televizinius spektaklius“. Ji taip pat pabrėžė ir metus ministerijai vadovaujančio S. Skvernelio atsakomybę, jog viešai iškeltos problemos nėra išspręstos iki šiol.

VST vadas pulkininkas R .Pocius šią savaitę portale delfi.lt paskelbtame interviu teigė, kad tarnyboje „yra nelojalių tarnybai, nelojalių valstybei žmonių“, kurių dalis „karo atveju ginklus atsuks prieš mus“. Jis sakė, kad vadovaujant pirmtakui Sergejui Madalovui tarnyboje viskas buvo „grindžiama šeimynine ir giminės ranga, privačiais interesais ir nelegaliais verslais, ir visa tai turi politinę priedangą bei gražią paradinę pusę“.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.