Lietuvoje

2013.02.17 10:28

V. Landsbergis A. Smetonos palaikus siūlo perlaidoti Vilniaus arkikatedroje

ELTA 2013.02.17 10:28

Prieš 95 metus Vilniuje susirinkę dvidešimt šviesiausių tautos vyrų pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, kuriuo paskelbė pasauliui, kad Lietuva gyva ir yra čia. 

Prieš 95 metus Vilniuje susirinkę dvidešimt šviesiausių tautos vyrų pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, kuriuo paskelbė pasauliui, kad Lietuva gyva ir yra čia.

„Ir dabar turime patvirtinti šią valią - būti ir būti čia, gyventi ir gyventi čia! Yra tokių dalykų, kuriuos turime padaryti, esame čia tam, kad būtų padaryta ir kad liktų“, – pabrėžė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną tradiciškai kalbėdamas iš Signatarų namų balkono.

„Minime šiandien 95 metus atkurtai naujųjų laikų Lietuvos valstybei. Su tuo jus visus sveikinu. O iš tūkstančio metu tai juk mažas gabalėlis, tačiau koks svarbus – būti ar nebūti jau beveik šimtą metų! Susimąstykime apie daug ką. Dar penkeri metai ir bus šimtas. Ko būsim pasiekę?“ – klausė V. Landsbergis.

Kalbėdamas apie čia pat, už Europos vidinės sienos, Seinų žemėje, uždaromas lietuviškas mokyklas, V. Landsbergis siūlė paskelbti visų lietuvių vajų joms gelbėti.

„Suprantame, kad kaimynų šalis neturtinga, neišgali, bet gal mūsų Vyriausybė ras porą milijonų padėti ir Lenkijai, ir mūsų tautiečiams? Galėtų būti ir vajus per viso pasaulio lietuviją – sumesti, bet neleist, kad užgestų“, – sakė politikas.

Jis siūlė artėjant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui parvežti iš užjūrio pirmojo Lietuvos Prezidento, Vasario 16-osios Akto signataro Antano Smetonos palaikus ir palaidoti juos Vilniaus arkikatedroje.

„Iš tiesų kartais su mūsų vangumu ir delsimais tai labai nebe daug iki Lietuvos atkūrimo šimtmečio. Nejau būsim tokie veršiai, kad neatsiras čia kur nors Basanavičiaus paminklas? Kur jis dar turėtų būti? O Laisvės paminklas Lukiškių aikštėje, stumdomas ir stumdomas... Užsibrėžkim – daugių daugiausia šimtmečiui turi būt!“ – ragino gausiai susirinkusiuosius prie Signatarų namų V. Landsbergis, kreipdamasis į visus kaip į Vasario 16-osios broliją.

Tradiciškai prie Signatarų namų buvo skaitomas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas ir visų jį pasirašiusiųjų vardai, jų atminimui skambėjo Laisvės varpas ir „Lietuva brangi“.