Lietuvoje

2015.11.26 11:27

Dėl Laisvės premijos Seimas kreipėsi į etikos sargus

ELTA2015.11.26 11:27

Seimui nutarus neskirti 2015 metų Laisvės premijos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui ir subyrėjus Laisvės premijų komisijai Seimas dėl Laisvės premijos skyrimo nutarė kreiptis į Etikos ir procedūrų komisiją.

Ketvirtadienį Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės pasiūlymui kreiptis į etikos sargus pritarė 73 Seimo nariai, prieš buvo 3, susilaikė 22 parlamentarai.

„Etikos ir procedūrų komisija tam ir yra, kad išspręstų mūsų ginčą“, – sakė L. Graužinienė.

Kai kurie Seimo nariai kritiškai vertino tokį sprendimą, nes nesuprato, kuo čia dėta Etikos ir procedūrų komisija. Jų nuomone, turėtų sugrįžti į Laisvės premijų komisiją atsistatydinę iš jos nariai ir tęsti darbą.

Tuo tarpu Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkė Zita Žvikienė sako, kad Laisvės premijų komisija nebeveikia, todėl visas procesas turėtų prasidėti iš naujo, turėtų būti sudaryta nauja komisija.

Lapkričio 24 d. Seimas nutarė, kad V. Landsbergiui nebus skirta 2015 metų Laisvės premija. Po svarstymo už šį Seimo Pirmininko pavaduotojos, Laisvės premijų komisijos pirmininkės Irenos Degutienės pristatytą Seimo nutarimo projektą balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo 13, susilaikė 48 parlamentarai. Nepritarus projektui po svarstymo, jis grąžintas komisijai tobulinti.

Po šio balsavimo I. Degutienė pareiškė apie atsistatydinimą iš Laisvės premijų komisijos pirmininkės ir narės pareigų, iš komisijos pasitraukė Seimo narė Dalia Kuodytė. Vėliau iš komisijos atsistatydino ir kiti jos nariai.

Vadovaujantis Laisvės premijos įstatymu, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Laisvės premija. Ja siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.

Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji – 2013 m. skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji – 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.