Lietuvoje

2015.11.25 09:51

Seimo pirmininkė: V. Landsbergiui turėjo būti skirta pirmoji Laisvės premija

ELTA 2015.11.25 09:51

Pasak Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, pirmajam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui turėjo būti skirta pirmoji Laisvės premija.

„Mano įsitikinimu, pirmoji Laisvės premija pirmais metais turėjo būti įteikta Vytautui Landsbergiui ir nuo čia turėjo prasidėti mūsų Laisvės premijos kelias, bet įvyko taip, kaip įvyko“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė L. Graužinienė.

Seimo pirmininkė sakė trečiadienį kalbėsianti su teisininkais dėl to, kaip spręsti susidariusią situaciją, mat Laisvės premijos įstatyme numatyta, kad komisija Seimui kandidatūrą pateikti turi iki lapkričio 23-ios dienos, o ją atmetus, nebėra teisinio pagrindo svarstyti kitas kandidatūras. Pasak Seimo vadovės, remiantis pirmine informacija, Laisvės premija šiemet tikriausiai teikiama nebus.

„Aš labai gerai prisimenu, kai (...) Seime kalbėjome apie gražią simbolinę premiją, veiksmą vardan taikos, demokratinių procesų, vienybės, tų žmonių įvertinimo, kurie atsidavę ir dirba. Tikrai visi galvojo apie gražią akciją ir niekas negalvojo, kad gali būti tokių situacijų, kaip dabar, ir tas įstatymas nekalba apie tokias situacijas“, – „Žinių radijui“ teigė L. Graužinienė

Vadovaujantis Laisvės premijos įstatymu, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Laisvės premija. Ja siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premija kiekvienais metais teikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.

Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji – 2013 m. skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji – 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.