Lietuvoje

2020.08.13 10:48

Naujos žydų gimnazijos direktorės paskyrimą lydi kunkuliuojančios aistros: rašė skundus, pasitraukė dalis pedagogų

Aida Murauskaitė, LRT.lt2020.08.13 10:48

Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos ilgametis direktorius Miša Jakobas turi įpėdinę. Šią vasarą įvykusiame konkurse į gimnazijos vadovo vietą dalyvavo vos vienas žmogus – laikinoji gimnazijos vadovė Ruth Reches, sausį perėmusi šias pareigas iš M. Jakobo. Tai ne vienintelė permaina šioje gimnazijoje – mokyklą palieka penki pedagogai. Kai kurie jų kaip priežastį įvardija naujosios vadovės prioritetus ir vadovavimo stilių. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) nagrinėjo ir skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės rengto konkurso direktoriaus pareigoms užimti. 

Praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybė gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymą dėl Ruth Reches, parengtas mero potvarkis dėl jos priėmimo į darbą nuo rugpjūčio 20-osios.

„Ateinu dirbti direktore į mokyklą, kuri jau turi išsikovojusi gerą vardą. Eidama direktorės pareigas, stengsiuosi išsaugoti viską, ką geriausio pasiekė mokykla per savo 30 gyvavimo metų, ir stengsiuosi siekti dar geresnių rezultatų, atsižvelgdama į šiuolaikinius poreikius“, – apibūdino R. Reches.

Ji pabrėžė, kad jos vadovaujama gimnazija – žydų gimnazija. Todėl vienas iš tikslų – puoselėti žydiškas tradicijas daugiakultūriniame kontekste.

„Gimnazijoje mokosi įvairių kultūrų mokiniai. Žydų vaikams tai vienintelė mokykla, kurioje jie gali pažinti tautos istoriją, tradicijas, kalbą. Mes siekiame įdiegti žydiškos moralės principus. Mūsų gimnazijos mokiniai gauna daug žinių apie Holokaustą, apie žydų šventes. Leisdami žydams prisiliesti prie savo tautos šaknų, gimnazijoje formuojame mokinių tautinį tapatumą, jie jį sėkmingai perduoda savo tėvams, neretai atitrūkusiems nuo žydiško gyvenimo būdo.

Ne žydų tautybės mokiniai turi galimybę pažinti tautos, su kuria daug amžių buvo kaimynais, ypatumus. Tai suteikia galimybę išvengti nusistatymų, prietarų, vis dar gajų visuomenėje. Mokydamiesi daugiakultūrinėje aplinkoje, mokiniai tampa tolerantiškesni kitiems, pasiruošę gyventi atvirame pasaulyje“, – pasakojo naujoji gimnazijos direktorė.

R. Reches sakė, kad Šolomo Aleichemo gimnazijoje dirba jau 23 metus.

„Iš mokytojos tapau mokytoja metodininke, daugiau nei 10 metų buvau judaikos metodinės grupės pirmininke, vėliau užėmiau pavaduotojos ugdymui pareigas – tai man leido giliau pažinti mokyklos valdymo struktūrą. Visą mokyklos gyvenimą pažįstu iš vidaus, puikiai žinau jos stipriąsias ir tobulintinas puses, gerai pažįstu savo kolegas, jų kompetencijas, tai padeda konstruktyviai planuoti bendruomenišką darbą, siekti bendrų tikslų.

Man rūpi gimnazija, jos ateitis, todėl esu pasiruošusi įdėti daug darbo saugodama gerą jos vardą ir siekdama dar geresnių rezultatų. Kaip yra pasakęs ne vienas išminčius – vadovais negimstama, vadovais tampama per didelį darbą“, – kalbėjo R. Reches.

Mokyklą palieka keturi pedagogai

Vos įvykus konkursui iš gimnazijos nutarė pasitraukti keli mokytojai.

Kaip patvirtino Vilniaus miesto savivaldybė, šiuo metu Šolomo Aleichemo gimnazija yra gavusi 5 mokytojų prašymus palikti mokyklą.

„Visi prašymai patenkinti. Viena mokytoja išeina, nes gavo kvietimą dirbti kitoje mokykloje pavaduotoja, kita keičia į darbovietę, kuri bus arčiau namų ir turės daugiau darbo valandų, dar dvi išeina šalių susitarimu“, – perdavė savivaldybės komunikacijos atstovė Dovilė Ibianskaitė.

Darbo sutartys su keliomis mokytojomis nutrauktos rugpjūčio 10 dieną, kitos bus nutrauktos 31 d.

E. Pavinskienė: komandoje neturi likti nė vieno žydų tautybės mokytojo

Viena iš gimnaziją paliekančių pedagogų – direktoriaus pavaduotoja Ela Pavinskienė.

„Išeinu, nes taip nusprendžiau anksčiau – dar prieš metus: jeigu R. Reches bus direktore, su ja nė dienos nedirbsiu. Sausio pradžioje pati laikinoji direktorė reikalavo, kad aš išeičiau, nes aš nesu jos komandos narė.

Jos komandoje neturi likti nė vieno žydų tautybės mokytojo. Taip jau buvo daroma, kai į valdžią Lietuvos žydų bendruomenėje atėjo jos motina Faina Kukliansky, ji laipsniškai atsikratė daugumos žydų darbuotojų.

Naujos direktorės darbo metodai sužlugdys gimnaziją – ji nebebus žydų. Gimnazija stovės savo vietoje, joje mokysis vaikai, bus kažkokia veikla, bet tai bus eilinė gimnazija“, – LRT.lt savo sprendimo motyvus paaiškino E. Pavinskienė.

Pedagogė jau turi kitą darbą.

Tarp palikusiųjų Šolomo Aleichemo gimnaziją – ir matematikos mokytoja Tatjana Sezemanienė. Ji dirbs kitoje gimnazijoje, turės dalį direktoriaus pavaduotojo etato.

Viena iš priežasčių po šešiolikos metų darbo šioje mokykloje palikti ją – pasikeitę gimnazijos prioritetai.

„Pasikeitė mokyklos prioritetai, tad norėčiau dirbti ten, kur labiau akcentuojamas mokslas“, – sakė mokytoja.

„Tris mėnesius turėjome nuotolinį mokymą. Visa tai veikė gerai. Visi mokytojai stengėsi. Pasiekėme neblogų rezultatų, manau, buvo taip, kaip kad būtų buvę ir prie Mišos Jakobo.

Bet man nelabai patinka, kad daugiau dėmesio skiriama šokiams, kitai popamokinei veiklai. Gimnazijoje reikia mokytis, mokytis, mokytis. Mūsų Mišai gimnazija buvo giežtai akademinė, mokslai yra prioritetas“, – apibūdino padėtį T. Sezemanienė.

Ji nelinkusi priekaištauti naujajai vadovei ir turi, už ką ją pagirti.

„Nesvarbu, kas atėjo. Miša buvo tikras mūsų vadas. Visko buvo – ir ašarų, ir juokų, ir gerų emocijų, ir blogų, ginčijomės, nebuvo viskas gerai, nebuvo, kad viskas kiltų į kalną. Visko buvo, kaip visur.

Nieko negaliu pasakyti blogo apie Ruth. Tai nuostabus žmogus, pradedantis vadovauti, jai pasiseks, ji turi tokių galimybių, gerbiu jos pasirinkimą, apgynė mokslo daktaro laipsnį. Tai daug dirbantis žmogus.

Bet man atėjo toks laikas, kad derėtų pamėginti kitokį darbą, kitoje mokykloje turėsiu ir dalį pavaduotojos etato. Ilgai mąsčiau, ar išeiti. Buvo sunku palikti auklėjamąją klasę, jiems į akis pasakyti, kad išeinu. Keturi mano paruošti aštuntokai išeina į licėjų. Klasėje buvo vienuolika pirmūnų“, – kalbėjo mokytoja.

Iš mokyklos išeinanti dar viena mokytoja pabrėžė, kad naujoji vadovybė neatitiko jos lūkesčių.

„Nėra smagu kalbėti apie tai, kas vyko mūsų mokykloje. Atėjau dirbti, kai vadovavo Miša Jakobas, buvau pratusi prie jo rankos. Kai viską perėmė naujoji vadovė, viskas pasikeitė. Neieškoma kompromiso, nesprendžiama problema, o stumiama nuo kelio tai, kas netinka. Tam tikri metodai man netiko.

Pradedi mąstyti: jei nesitariama, o aiškiai pasakoma: arba tu mano komandoje, arba… Duoda suprasti tarp eilučių“, – sakė ir kita iš Šolomo Aleichemo gimnazijos ketinanti trauktis pedagogė, nenorinti, kad būtų atskleistas jos vardas ir pavardė (redakcijai tai žinoma).

R. Reches: „Nauji mokytojai įneša naują požiūrį“

Naujoji direktorė neįžvelgia bėdos, kad mokyklą palieka iškart keli pedagogai.

„Mokytojų kaita, mano manymu, yra natūralus procesas. Sveikintinas yra kolegų noras bandyti atrasti save kitose darbo sferose. Visada palankiai vertinu žmonių norą tobulėti. O kodėl iš 48 mokytojų keturi išėjo iš darbo, turėtumėte klausti jų. Vadovaudamasi duomenų apsaugos įstatymu, negaliu komentuoti jų išėjimo priežasčių. Galiu tik padėkoti joms už jų puikų darbą.

Mokyklos kolektyvas yra profesionalus ir atviras kaitai, o ateinantys nauji mokytojai įneša į mokyklą naują požiūrį, santykius, tai yra labai naudinga kolektyvui ir lyderiaujančios mokymo įstaigos darbo kokybei. Na, o filosofiškai žiūrint – nuolatinė kaita yra mūsų gyvenimo variklis“, – sakė direktorė.

Ministerija nenustatė pažeidimų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija liepos pradžioje gavo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus birželio 30 d. įsakymo ir konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarkos pažeidimų.

Ministerijai atsiųstame skunde prašyta pripažinti Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus birželio 30 d. įsakymą negaliojančiu, organizuoti naują konkursą į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pareigas.

„Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, tik komisijos narys ar pats pretendentas gali apeliuoti dėl konkurso rezultatų, tad gautas skundas buvo nagrinėtas bendra skundų nagrinėjimo tvarka“, – paaiškino ministerijos atstovai.

ŠMSM pabrėžė, kad ministerija neturi įgaliojimų vertinti savivaldybių administracijų priimtų sprendimų teisėtumo. Todėl nagrinėjant skundą aiškintasi, ar nebuvo pažeista Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarkos apraše nustatyta tvarka.

„Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus birželio 25 d. įsakymu patvirtinta konkurso atrankos komisija, kuri birželio 30 d. įsakymu dėl juridinės technikos netikslumų buvo pakeista tarsi nauja, nors tiksliau būtų buvę tiesiog pakeisti vieną narį kitu (tas nėra draudžiama), nes visa kita komisija liko ta pati.

Todėl tai nelaikytina pažeidimu, galinčiu nulemti konkurso rezultatus. Taip pat nustatyta, kad šią situaciją aptarė ir pati atrankos komisija, kaip tai numatyta apraše. Todėl ministerija, nagrinėdama skundą, nenustatė pažeidimų, galėjusių lemti rezultatus, organizuojant ir vykdant konkursą, apie tai informavo skundą pateikusius asmenis“, – rašoma ŠMSM pateiktame atsakyme.

Sulaukė skundų

Įtampa šioje mokykloje buvo kilusi ir anksčiau. Vilniaus miesto savivaldybė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vaiko teisių tarnyba yra sulaukusi skundų dėl Šolomo Aleichemo gimnazijos tuomet dar laikinosios direktorės Ruth Reches.

Vieno mokinio mama skundėsi nederamu elgesiu su jos vaiku, anot jos, vaikas patyrė pažeminimą.

„Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrius gavo skundą, kuris yra perduotas nagrinėti kompetentingam padaliniui, šiuo metu atliekamas patikrinimas.

Taip pat buvo atliktas laikinosios Šolomo Aleichemo gimnazijos direktorės galimo darbo pareigų pažeidimo tyrimas. Nustatyta, kad dalis skunduose pateiktų faktų pasitvirtino, nustatyti nežymūs pažeidimai, kuriuos jai pavesta ištaisyti ir apie pateiktų nurodymų įvykdymą iki birželio 15 d. raštu informuoti Bendrojo ugdymo skyrių“, – prieš kurį laiką paaiškino Vilniaus savivaldybės atstovai.